Ana SayfaANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIAnayasa Mahkemesi Kararı E.2003/33

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2003/33

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2003/33

12 Ağustos 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25551

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2003/33

Karar Sayısı : 2004/8 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 15.7.2004

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 9.4.2003 günlü, 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un,

A- 15. maddesiyle değiştirilen 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinin son fıkrasındaki “… vergi mahsup ve iadesine tâbi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit etmeye …” ibaresinin,

B- 24. maddesiyle 25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 19. maddenin, ikinci tümcesindeki “… istisna uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirlemeye …” ibaresinin,

Anayasa’nın 73. maddesinin son fıkrasına aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ile bu ibarelerin uygulanması sonucu

doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri,

işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen ibarelerle dayanılan Anayasa kuralları,

bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1- 4842 Sayılı Yasa’nın 15. Maddesiyle Değiştirilen 193 Sayılı Yasa’nın Mükerrer 121. Maddesinin Son Fıkrasındaki

“… vergi mahsup ve iadesine tâbi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit etmeye …” İbaresinin İncelenmesi

Dava konusu 4842 sayılı Yasa’nın 15. maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Yasa’nın mükerrer 121. maddesinin son fıkrasındaki

“… vergi mahsup ve iadesine tâbi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit etmeye …”

ibaresi 15.7.2004 günlü, Esas.2003/33, Karar.2004/101 sayılı kararla iptal edildiğinden,

bu ibarenin uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve

iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

2– 4842 Sayılı Yasa’nın 24. Maddesiyle 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na Eklenen Geçici 19. Maddenin,

İkinci Tümcesindeki “… istisna uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirlemeye …” İbaresinin İncelenmesi

Dava konusu 4842 sayılı Yasa’nın 24. maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 19. maddenin,

ikinci tümcesindeki “… istisna uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirlemeye …” ibaresi de yukarıda belirtilen kararla iptal edilmiş ise de,

dava konusu kural ile verilen yetki 2003 yılı ile sınırlı olduğundan ve 31.12.2003 tarihinden sonra uygulanma olanağı da kalmadığından,

bu ibarenin yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda karar verilmesi gerekmiştir.

II- SONUÇ

9.4.2003 günlü, 4842 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un;

A- 15. maddesiyle 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun başlığıyla birlikte değiştirilen

mükerrer 121. maddesinin son fıkrasında yer alan “…vergi mahsup ve iadesine tâbi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit etmeye…” ibaresi, 15.7.2004 günlü, E.2003/33, K.2004/101 sayılı kararla iptal edildiğinden,

bu ibarenin uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve

iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar

YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

B- 24. maddesiyle 25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 19. maddenin ikinci tümcesinde yer alan “… istisna uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirlemeye…” ibaresinin,

31.12.2003 gününden sonra uygulanma olanağı kalmadığından,

BU İBAREYE İLİŞKİN YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

15.7.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
[sg_popup id=6974]
%d blogcu bunu beğendi: