Ana SayfaANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIAnayasa Mahkemesinin E2005/55 K2006/3 Yürürlüğü Durdurma

Anayasa Mahkemesinin E2005/55 K2006/3 Yürürlüğü Durdurma

Anayasa Mahkemesinin E2005/55 K2006/3 Yürürlüğü Durdurma

Anayasa Mahkemesinin E: 2005/55, K: 2006/3 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

07 Ocak 2006 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26046

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2005/55

Karar Sayısı : 2006/3 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 5.1.2006

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN :Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Kemal ANADOL, Haluk KOÇ ve 117 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 28.4.2005 günlü, 5340 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un;

1 – 3. maddesiyle 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek 10. maddesinin “…bu Kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda…” bölümünün,

2 – 18. maddesiyle 17.6.1992 günlü, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un değiştirilen ek 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

3 – 22. maddesiyle 28.4.2004 günlü, 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18. maddesinin değiştirilen üçüncü fıkrasının,

Anayasa’nın 2., 8., 10., 11., 13., 59., 123., 138. ve 140. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve

bu kuralların uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki esas inceleme raporu,

iptali istenilen kurallar ile dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

28.4.2005 günlü, 5340 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un;

A – 3. maddesiyle 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 10’un “… bu Kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda …” bölümü,

B – 18. maddesiyle değiştirilen17.6.1992 günlü, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,

C – 22. maddesiyle değiştirilen 28.4.2004 günlü, 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18. maddesinin üçüncü fıkrası,

5.1.2006 günlü, E. 2005/55, K, 2006/4 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu kuralların uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve

iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,

5.1.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: