Ana SayfaYARGITAY KARARLARIApartman Ortak Gider Ödemeleri

Apartman Ortak Gider Ödemeleri

Apartman Ortak Gider Ödemeleri

Karar İçeriği
18. Hukuk Dairesi 2015/22816 E. , 2016/2702 K.

İçtihat Metni”

Davacı … ile davalılar … vd. arasındaki davada… Sulh Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 04.11.2014 günlü ve 2013/719-2014/697 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18.12.2015 gün ve Hukuk-367777 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili tarafından açılan davada, davalının ödemediği iddia edilen apartman ortak gider ödemeleri için ..

İcra Müdürlüğünün 2013/3404 sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesinin istendiği, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verildiği ve hükmün kesin olduğu anlaşılmıştır.

05/07/2012 tarih ve 28344 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve

Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un 11. maddesi ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 67. maddesindeki yüzde kırk oranı yüzde yirmisi olarak değiştirildiği,

somut olayda icra takibinin 05/07/2012 tarihinden sonra başlatıldığı göz önüne alındığında, davalı borçlu aleyhine yüzde kırk oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün

HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 18.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Linki

 

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
%d blogcu bunu beğendi: