Sınırdışı Kararına İtiraz 2023 | Deport Avukatı

Sınırdışı Kararına İtiraz 2023 | Deport Avukatı Yabancılar hukuku alanında avukat hizmeti vererek yabancı vatandaşlara, yabancılar hukuku alanında giren dava ve işlerde hukuki destek sunmaktayız. Deport...

Mücerretlik ne demek

Mücerretlik ne demek? Kıymetli evrak niteliğini taşıyan senetlerden bazıları sebepli, bazıları ise (mücerret ) soyuttur. Bu bakımdan öğretide ve mahkeme kararlarında sebepli olan ve olmayan...

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davaları

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davaları Kamulaştırma ne işe yarar? Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini...
MANŞETAskerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapma Suçu Ağrı

Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapma Suçu Ağrı

-

- Advertisment -spot_img

Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapma Suçu Ağrı

 

ASKERLİKTAN KURTULMAK İÇİN HİLE YAPMA SUÇU / Askerlikten kurtulmak için hile yapma suçu, askerlik çağına giren veya asker olan kişiler tarafından işlenebilir ve suçun işlenmesinde failler askerlik görevinden kısmen veya tamamen kurtulmayı amaçlamaktadırlar. Söz konusu suçun oluşması için,

  • Fail tarafından askerlikten kısmen veya tamamen kurtulmak amacıyla hileli hareket yapılmış olmalıdır.
  • Fail tarafından yapılan hileli hareket, askerlikten kurtulmak için hile yapma suçunu oluşturmaya elverişli olmalıdır.

Askerlikten kurtulmak için hile yapma suçunun failleri,

  • Askerlikten kurtulmak için ismini değiştirerek ve farklı bir isimmiş gibi göstererek,
  • Kendisi yerine farklı birini kendi yerine doktor muayenesine veya askere göndererek,
  • Kendisi yerine farklı bir kişinin nüfus cüzdanını veya askerlik vesikasını kullanarak,
  • Askerlikten kurtulmak için askerlik işlerinde sahte evrak ve belgeler kullanarak veya bunlardan farklı hileli davranışları ile söz konusu suçu işleyebilmektedirler.

 

Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar, söz konusu suç ve yaptırımın düzenlendiği Askeri Ceza Kanunu m.81’e göre,

Askerlik çağına girenlerden askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak kasdile ismini değiştirenler, başkasını kendi yerine tabib muayenesine veya askere gönderenler, başkasının hüviyet cüzdanını veya askeri vesikasını kullananlar, askerlik işlerinde sahte şehadetname veya evrak kullanan yahut her ne suretle olursa olsun hile ve desise yapanlarla kıt’aya veya bir müesseseye intisab ettikten sonra kendisinin yapmağa mecbur olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak kasdile hile yapanlar on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.”

 

“As.C.K.’ın 81 inci maddesi içeriğinde yer alan suçun maddi unsurunun en önemli parçalarını “Sahte evrak kullanılması” veya “Her ne suretle olursa olsun hile ve desise yapılması“ oluşturmaktadır. Somut olaya bakıldığında, aşamalardaki samimi beyanlarına göre istirahat alarak memleketine gidebilmek amacıyla hareket eden sanığın, 12.06.2004 günü akşam saatlerinde daha önceden temin ettiği altı adet dikiş iğnesinden beş adedini karın bölgesine yatay ve deri altına, bir adedin ise sol koluna yine deri altına gelecek şekilde yerleştirdikten ve rahatsızlığını beyan ederek çeşitli hastanelere sevkini sağladıktan sonra, sol önkolundaki dikiş iğnesinin çıkarılması maksadıyla 16.06.2004 tarihinde Samsun Asker Hastanesinde ameliyat olup, dokuz gün süre ile bu Hastanede yatırılarak tedavisini müteakip, 25.06.2004 tarihinde on gün süre ile istirahat verilmesini sağlatmak şeklindeki eylemleri askerlikten kısmen kurtulmak için hile yapmak suçunun “Her ne suretle olursa olsun hile ve desise” yapılması şeklindeki maddi unsurunu oluşturduğundan, atılı suçun sübuta erdiği sonucuna varılmıştır.” (As.Yrg.3.D., 20.3.2007 T. 2007/689 E., 2007/684 K.)

Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapma Suçu Ağrı

SUÇA İŞTİRAK EDENLER / Askerlikten kurtulmak için hile yapma suçunda askerlikten kısmen veya tamamen kurtulan failin yanı sıra söz konusu hileli davranışlara yardım eden kişiler de suça iştirak etmiş sayılacağından bu kişiler de faile verilen ceza ile cezalandırılmaktadır.

Askerlikten kurtulmak için hile yapma suçuna iştirak edenler açısından, söz konusu suç ve yaptırımın düzenlendiği Askeri Ceza Kanunu m.81/2’ye göre,

“Yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar suç ortaklarına da uygulanır. Az vahim hallerde altı aydan beş seneye kadar hapis cezası verilir.”

 

ASKERLİKTEN KURTULMAK İÇİN HİLE YAPMA SUÇUNUN YAPTIRIMI / Askerlikten kurtulmak için hile yapma suçunu işleyen failler Askeri Ceza Kanunu m.81’e göre 1 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere hapis cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Suça iştirak edenler de askerlikten kurtulmak için hile yapma suçu açısından öngörülen 1 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar ancak bu yaptırım iştirak edenler bakımından 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası olmak üzere değişiklik gösterebilir.

 

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

2013/7-743 E.

2015/120 K.

21.4.2015 T.

ÖZET : Dava, sanığın çocukluğunda kaza ve felç geçirdiği, hastalığı sebebiyle zaman zaman kriz geldiği, psikolojik rahatsızlığı olduğu sebebiyle aldığı raporun yeterli görülmemesi sebebiyle açılan askerlikten kurtulmak için hile yapma suçuna ilişkindir. Dosyada mevcut raporların birbiri ile çelişkili ifadeler içermesi sebebiyle sanığın askerliğe elverişli olup olmadığının tespiti için Askeri Hastaneden alınan rapora dair evrak ve diğer belgeler getirtilerek, sanıkla birlikte Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna sevk edilip, her iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesiyle akıl hastalığı veya zayıflığı bulunup bulunmadığı ve askerliğe elverişli olmadığı yönündeki raporun düzenlenmesi sırasında bir hile yapıp yapmadığı, buna bağlı olarak askerliğe elverişli olup olmadığı her türlü şüpheden uzak bir biçimde ortaya konularak, sonucuna göre hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekir.

Sanık; hile yaparak askerliğe elverişli olmadığına dair rapor almadığını, suça konu raporu alırken hileli davranışlarda bulunmadığını, üç yaşında sıcak suya düşmesi neticesinde vücudunda yanık oluştuğunu, 13 yaşında felç geçirdiğini, trafik kazası sonucu sol kolunun kırıldığını, psikolojik rahatsızlıklarının devam ettiğini savunmuştur. Uyuşmazlık konusunda isabetli bir hukuki çözüme ulaşılması bakımından, öncelikle sanığın üzerine atılı askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna dair yasal düzenlemeyle Adli Tıp Kurumu Kanununun uyuşmazlığın çözümüne ışık tutabilecek hükümlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, yerel mahkeme direnme kararının, sanığın askerliğe elverişli olmadığına dair raporu ve evrakla cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik tıbbi belgeleri getirtilip, Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna sevk edilerek, iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve akıl hastalığı veya zayıflığı bulunup bulunmadığı, askerliğe elverişli olmadığı yönünde tanzim olunan raporun düzenlenmesi sırasında herhangi bir hile yapıp yapmadığı, buna bağlı olarak askerliğe elverişli olup olmadığı her türlü şüpheden uzak bir şekilde ortaya konulup, sonucuna göre hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eksik araştırmayla hüküm kurulması isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle,

İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29.01.2013 gün ve 1834-48 Sayılı direnme kararının, sanığın askerliğe elverişli bulunmadığına dair raporuyla üzerine atılı suça dair cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik tıbbi belgeleri ilgili hastane ve kurumlardan getirtilip, Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna sevk edilerek, iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve akıl hastalığı veya zayıflığı bulunup bulunmadığı, askerliğe elverişli olmadığı yönünde tanzim olunan raporun düzenlenmesi sırasında herhangi bir hile yapıp yapmadığı, buna bağlı olarak askerliğe elverişli olup olmadığı her türlü şüpheden uzak bir şekilde ortaya konulup, sonucuna göre hukuki durumunun değerlendirilmesin gerekirken, eksik araştırmayla hüküm kurulması isabetsizliğinden BOZULMASINA karar verilmiştir.

Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapma Suçu Ağrı

 

Stajyer Derya MERİÇ

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

En Son Eklenenler

V-84 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023

V-84 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı...

İşkence Nedir | İşkence Suçunun Cezası 2023

İşkence Nedir | İşkence Suçunun Cezası 2023 İşkence Nedir? İşkence kelime anlamı olarak ; bireylerin çok ağır bir biçimde ıstırap ve...

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir | Bağcılar 2023

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir | Bağcılar 2023 Miras Nedir? Bir kimsenin, ölümü üzerine varislerine kalan haklar, malları ve borçlarıdır. Yasal kabul edilen...

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir | Avcılar 2023

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir | Avcılar 2023 Miras Nedir? Bir kimsenin, ölümü üzerine varislerine kalan haklar, malları ve borçlarıdır. Yasal kabul edilen...
- Advertisement -spot_imgspot_img

V-69 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023

V-68 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı...

V-68 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023

V-68 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı...

Yargıtay Kararları

Avukat Mazeret Dilekçesi Sunarken Başka Mahkemeyi Belirtmeli

Avukat Mazeret Dilekçesi Sunarken Başka Mahkemeyi Belirtmeli Yargıtay 21. Hukuk...

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi T.C. YARGITAY 13. HUKUK...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen