Miras Hukukunda Saklı Pay | Tenkis Davası Denizli

Miras Hukukunda Saklı Pay | Tenkis Davası Denizli Miras hukuku hangi hukuk dalına aittir? Miras hukuku gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalı olup, özel hukuk içerisinde Türk Medeni Kanun’un alt dallarındandır. Miras hukukunda zümre sistemi nedir? Zümre sistemi içerisinde üçüncü zümreye kadar olan akrabalar … Read more

Tefecilik Suçu Avukatı İstanbul

Tefecilik Suçu Avukatı İstanbul   TEFECİLİK SUÇU “TCK Madde 241” Fail tarafından tefecilik suçunun işlendiğinin kabul edilebilmesi ve failin tefecilik suçuna ilişkin yaptırım olan hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilmesi için, Fail tarafından tefecilik suçunun kazanç sağlamak maksadıyla işlenmiş olması gerekir, bu halde failin başka bir kimseye para verirken daha sonra verdiği parayı daha yüksek … Read more

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı 2023

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı 2023 Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumuna ilişkin olarak, aslında fail hakkında kamu davasının açılabilmesi için yeterli suç şüphesi bulunmasına rağmen erteleme kurumuyla ilgili olarak yeterli suç şüphesinden farklı birtakım şartların varlığı halinde Savcılık tarafından fail için kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararına ilişkin yasal düzenleme … Read more

Adli Sicil Kaydı Sildirme Bitlis

Adli Sicil Kaydı Sildirme Bitlis ADLİ SİCİL (SABIKA) KAYDI TUTULMASI / Adli sicil kaydı kişilerin işledikleri suçlar dolayısıyla yaptırım olarak uygulanan cezalar veya güvenlik tedbirlerinin tutulduğu kayıtlardır. Adli sicil kaydına işlenebilecek nitelikte olan cezalar hangileridir? Kişinin mahkumiyetine ilişkin kesinleşmiş olan kararlar adli sicil kaydına işlenir. Örneğin kişi hakkında kesinleşmiş bir hapis cezasından mahkumiyet kararı varsa … Read more

Ticaret Şirketleri | Şirketler Hukuku Erzurum

Ticaret Şirketleri | Şirketler Hukuku Erzurum Ticaret şirketlerinin kuruluş amacı ve unsurları nedir? Ticaret şirketleri bir veya birden fazla kişinin, yazılı bir sözleşme ile ve emek, mal veya haklarını ortak bir unvan altında ve iktisadi bir amaç uğruna kanundaki belirli tiplerden birine uygun olarak birleştirmeleriyle meydana gelen tüzel kişiliktir. Şirketler mutlaka iktisadi amaçla kurulurlar, iktisadi … Read more

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir Miras hukuku hangi hukuk dalına aittir? Miras hukuku gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde bu kişinin ma varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalı olup, özel hukuk içerisinde Türk Medeni Kanun’un alt dallarındandır. Miras hukukunda zümre sistemi nedir? Zümre sistemi içerisinde üçüncü zümreye kadar olan akrabalar mirastan pay … Read more

Ceza Avukatı İstanbul | Ceza Hukuku

Ceza Avukatı İstanbul | Ceza Hukuku Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Burada her ne kadar şüpheli ve sanığın talebi olsa da, Baro tarafından avukatın, şüpheli ve ya sanığa müdafii olarak görevlendirilmesi nedeniyle zorunlu müdafilik söz konusudur. Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar? Ceza Avukatı, Ağır Ceza Mahkemesi, … Read more

Ceza Avukatı Edirne | Ceza Hukuku

Ceza Avukatı Edirne | Ceza Hukuku Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Burada her ne kadar şüpheli ve sanığın talebi olsa da, Baro tarafından avukatın, şüpheli ve ya sanığa müdafii olarak görevlendirilmesi nedeniyle zorunlu müdafilik söz konusudur. Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar? Ceza Avukatı, Ağır Ceza Mahkemesi, … Read more

İcra Takibi Kaç Yılda Düşer?

İcra Takibi Kaç Yılda Düşer İcra takibi, alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla herhangi bir nedenle borcunu ifa etmeyen borçludan alacağını devlet gücü ile tahsil edebilmek için İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir. İcra takibi ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türüdür. İlamsız icra ise ortada bir … Read more

Gaiplik İsteminin Düşmesi Elazığ

Gaiplik İsteminin Düşmesi Elazığ Gaiplik Nedir? / Gaip kişi, ortada olmayan ve nerede olduğu bilinmeyen kişi anlamına gelmektedir. Mahkemenin kişinin gaipliğine karar vermesi halinde kişinin hukuki kişiliği de son bulacaktır. Bir kimsenin mahkeme tarafından gaip olarak kabul edilebilmesi, gaipliğine karar verilebilmesi için bazı şartların varlığı gerekir. Kişinin ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş olması gerekir ya da … Read more