Kötü Niyet Tazminatı Nedir | Kötü Niyetin İspatı

Kötü Niyet Tazminatı Nedir | Kötü Niyetin İspatı Kötü Niyet Tazminatı Nedir? Türk Borçlar Kanununda Kötüniyet Tazminatı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun 423.maddesinde hizmet sözleşmesinin fesih hakkını kötüye kullanmak suretiyle feshedilmesi halinde işverenin işçiye fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir. İş Kanununda Kötüniyet Tazminatı 4857 sayılı İş … Read more

Deport Kaldırma 2023 | V 137 Tahdit Kaldırma

Deport Kaldırma 2023 | V 137 Tahdit Kaldırma Yerleşik insan hakları kurallarına göre herkesin seyahat ve yerleşme özgürlüğü vardır. Her yıl farklı ülkelere, diğer ülkelerden milyonlarca yabancı seyahat eder. Ancak bazı durumlarda yabancılar, ülkelerin kamun düzeni ve güvenliklerine aykırı hareket etmelerinden dolayı o ülkede istenmezler. Kamu düzeni ve güvenliği tehlikeye giren ülkeler, istenmeyen yabancılar için … Read more

Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler

Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler CEZA HUKUKU Suçu oluşturan fiil ve davranışların neler olduğunu bu fiil ve davranışlarda bulunanlara ne gibi cezalar (müeyyideler) uygulanacağını gösteren hukuk kurallarından oluşmuş kamu hukuku dalıdır. Sosyal barışın sağlanarak kamu düzeninin korunmasını sağlar. Ceza hukuku kendi içinde de iki alt dala ayrılır. Bu dallar; Genel Ceza Hukuku Genel ceza hukuku kapsamında … Read more

Ara Karar Nedir | Ara Karar Ne Zaman Verilir

Ara Karar Nedir | Ara Karar Ne Zaman Verilir Ara karar Nedir? Mahkemelerin asıl uyuşmazlığı çözüme kavuşturan ve hüküm olarak ifade edilen son kararları dışındaki kararlarını ifade eder. ARA KARAR TEMYİZ EDİLEBİLİR Mİ? Yargılamaya son veren ve hakimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran ilk derece mahkemelerinin verdiği nihai kararlara karşı kural olarak temyiz yoluna başvurulabilmektedir. … Read more

Ara Karar İle Nihai Karar Arasındaki Fark Nedir

Ara Karar İle Nihai Karar Arasındaki Fark Nedir Ara karar Nedir? Mahkemelerin asıl uyuşmazlığı çözüme kavuşturan ve hüküm olarak ifade edilen son kararları dışındaki kararlarını ifade eder. ARA KARAR TEMYİZ EDİLEBİLİR Mİ? Yargılamaya son veren ve hakimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran ilk derece mahkemelerinin verdiği nihai kararlara karşı kural olarak temyiz yoluna başvurulabilmektedir. Bu … Read more

Tacir nedir | Tacirin Sorumlulukları

Tacir nedir | Tacirin Sorumlulukları Tacir nedir? TTK Madde 12/(1)’e göre, “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Bir gerçek kişinin, tacir sıfatını kazanabilmesi için aşağıdaki üç unsurun varlığı şarttır: 1. Bir ticari işletmenin mevcut olması, 2. Bir ticari işletmenin işletilmesi, 3. Bir ticari işletmenin kısmen dahi olsa o kişi … Read more

İstinaf Nihai Karar Nedir | Ara Karar

İstinaf Nihai Karar Nedir | Ara Karar Ara karar Nedir? Mahkemelerin asıl uyuşmazlığı çözüme kavuşturan ve hüküm olarak ifade edilen son kararları dışındaki kararlarını ifade eder. ARA KARAR TEMYİZ EDİLEBİLİR Mİ? Yargılamaya son veren ve hakimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran ilk derece mahkemelerinin verdiği nihai kararlara karşı kural olarak temyiz yoluna başvurulabilmektedir. Bu durumda … Read more

Vergi Ceza İhbarnamesine İtiraz Ve İptal Davası 2023

Vergi Ceza İhbarnamesine İtiraz Ve İptal Davası 2023 VERGİ KAVRAMI Vergiler, devletin kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla, kişi ve kurumlardan, iradelerine bakılmaksızın, kanuna dayanılarak, cebren ve karşılıksız olarak mali güçlerine göre alınan ekonomik değerlerdir. VERGİNİN AMAÇLARI • MALİ AMAÇ – Bir vergi sisteminin en önemli işlevi kamu hizmetlerinin finansmanı için gerekli olan gelirlerin temin etmesidir. … Read more

E-Ticaret Sözleşmeleri | E-Ticaret Avukatı 2023

E-Ticaret Sözleşmeleri | E-Ticaret Avukatı 2023 E-Ticaret Nedir? Alışveriş ve kazanç esaslı ticari çalışmaların bütününün elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebilmesidir. E TİCARET SİTELERİ VE KULLANIM KOŞULLARI Kullanım koşulları, bütün elektronik ticaret sitelerinde bulunması gereken bir metindir ve bu kurallar; üyelik şartı arayan veya aramayan bütün internet sitelerinde, tek taraflı beyan ile kullanıcılara sunulmaktadır. Tek taraflı beyanla … Read more

Uluslararası Spor Federasyonları | Spor Hukuku İstanbul

Uluslararası Spor Federasyonları | Spor Hukuku İstanbul SPOR HUKUKU Spor hukuku, spor dallarındaki sporcuların, kulüp ve federasyonları ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu alan, spordan dolayı oluşan ilişkileri ve bu ilişkide yer alan gerçek ve tüzel kişileri kapsayan, kolektif ilişkileri inceleyen özel hukukun bir dalıdır. Ülkemizde güncel ve sosyal hayatta büyük yer kaplayan spor … Read more