MANŞET

Avukata Vekalet Verme

Avukata Vekalet Verme En İyi Avukat

Vekalet Nasıl Verilir?

Vekalet yazılı bir anlaşma ile verilmektedir. Vekalet veren ve vekil olan kişi arasında gerçekleşen bu anlaşma gerektiğinde iptal de edilebilir. Vekalet konusunda en merak edilen onu nasıl verildiğidir. Aslında vekalet vermek oldukça kolaydır. Vekalet vermek için gerekli olan 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanıdır. Ayriyeten kişinin işi ne ise onun belgeleri de gereklidir. Bu belgelerle birlikte notere gidilerek vekalet işlemleri kolaylıkla halledilebilir.Vekalet Kimlere Verilir?

Bazı durumlarda kişilerin vekalet vermeleri gerekir. Vekalet avukatlara verilir. Belli bir ücret karşılığında anlaşan iki kişi arasında bir anlaşma oluşturulur. Vekalet veren kişi ve avukat isterlerse bu anlaşmayı iptal edebilirler. Aslında oldukça kolay bir şekilde vekalet verilir. Vekalet veren kişinin 18 yaşının üzerinde ve akli dengesinin yerinde olması ise kesin bir şarttır. Aksi takdirde bu kişiler vekalet veremezler.

Avukata Vekalet Verme En İyi AvukatVekalet Niçin Verilir?

Vekalet, bir kişiye kendi yapacaklarını yaptırmaktır. Vekalet verildiğinde avukat o kişinin tüm işlerini kendi işiymişçesine halleder. Vekalet verme işlemi bir anlaşma üzerinde halledilir. Bu anlaşma sayesinde avukat bir kişiyi vekalet eder ve onun hukuksal tüm işlemleriyle ilgilenir. Kişi kendi halledemeyeceği için bazı durumlarda kendisine vekalet atamak ister. Avukatlar vekaletliği davanın çeşidine bağlı olarak belli bir ücret karşılığında yapar. Vekalet işlerin kolayca hallolabilmesi için verilmektedir.Vekaletname Çeşitleri

Vekaletnamelerin birçok çeşitleri bulunmaktadır. Avukatların ilgilendiği bu vekaletnamelerin çeşitleri ise şu şekilde sıralanır:

Genel Vekaletname

Tapuda Yapılacak İşlemlerle İlgili Vekaletname

Veraset ve İntikal İşlemlerine İlişkin Vekaletname

Tanıma ve Tenfize İlişkin Vekaletname

Gayrimenkul Alım ve Satımına İlişkin Vekaletname

Boşanma Davası Açmaya, Açılmış Olan Boşanma Davasını Kabul Etme Yetkisi Veren Vekaletname

Şirketler Tarafından Verilen Vekaletname

İpotek Kurmak Üzere Yetkilendirilmiş Vekaletname

Şirketlerde Hisse Devrine İlişkin Vekaletname

Satış Vadi Yapmak İçin Verilecek Vekaletname

 Avukata Nasıl Vekalet Verilir?

 

Avukata vekalet verme oldukça meşhur bir durumdur. Neredeyse tüm davalarda kişiler vekaletlerini avukatlara verirler. Avukat ile vekalet veren kişi arasında imzalanmış bir anlaşma ile vekalet verilir. Bu vekalet verme işleminin elbette belli bir ücreti bulunur. Vekalet verme işlemleri ise noter huzurunda gerçekleşir. Avukat, vekalet veren kişi gelmese bile notere giderek bu işlemi yerine getirebilir.Vekalet İçin Gerekli Belgeler

Vekalet verme durumunda vekalet verenin ve vekaletin verileceği kişinin bazı belgeleri getirmesi gereklidir. Bu belgeler olmadığı takdirde vekalet işlemi gerçekleşemez. Vekalet vermek için vekalet verenin getirmesi gereken belgeler şunlardır:

Vekaleti verecek olan kişinin TC Kimlik numarasını içeren nüfuz cüzdanı ya da pasaport

Vekaletin verileceği kişinin adı, soyadı ve TC Kimlik numarası

Son altı ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf

 Vekalet nerede düzenlenebilir?

Türkiye’de yaşayanlar herhangi bir Noterlikten, yurt dışında yaşayanlar ise en yakın Türk Konsolosluklarından vekaletname düzenlettirebilirler.

Yabancı noterlikler yada noter yerine geçen makamlar tarafından düzenlenen vekaletnameler de Türk Konsoloslukları tarafından yetkili bir makam tarafından düzenlendiğine dair  şerh düşülmesi  halinde kullanılabilir.Vekalet ilişkisi nasıl sona erer?

Borçlar kanununun 512. maddesine göre “Vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. Vekalet akdi, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesi halinde de vekalet akdi sona erer.Yabancı uyruklu Kişilerin Avukata vekaletname vermesi için gerekli belgeler

Türkiye’de bulunmaları halinde kimlikleri ile en yakın notere giderek,

Yabancı bir ülkede bulunmaları halinde kimlik belgeleri ile bulundukları ülke Türk Konsolosluklarına giderek vekalet verebilirler.

Davalar ve Avukatlara Noterden Verilen Vekâletname Davalar ve Avukatlara Noterden Verilen Vekâletname

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu