MANŞET

Babalık Davası*2024

Babalık Davası*2024

Babalık davası Türk Medeni Kanunu madde 301’e göre düzenlenmiştir. Bu kanun ile birlikte çocuk ile baba arasındaki soy bağının belirlenmesi söz konusudur. Bu davalar ile birlikte yenilik doğuran bir karar alınmış olur.

Babalık davası DNA testi zorunlu mu?

DNA testleri babalık davalarında en büyük ispat araçlarından biridir. Baba olduğu iddia edilen kişi zorunlu olan ve kendi sağlığına zarar vermeyecek araştırma ve incelemelere rıza göstermek zorundadır. Eğer bu rızayı vermezse hakim, baba olduğu iddia edilen kişi aleyhine karar verebilir.

Babalık davası sonuçları nelerdir?

Babalık davasında verilen karar yenilik doğurucu bir karar olduğundan çocuk ve baba arasında geriye etkili şekilde soybağı kurulur. Bu dava sonrasında çocuğun evlilik içi veya evlilik dışı olmasının bir önemi kalmamaktadır.

Babalık Davası Açılması İçin Şartlar Nelerdir?

Babalık davası ile evlilik dışı doğan çocuğun soybağı kurulmaktadır. Babalık davası açılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır.

Bu şartlar :

Çocuğun annesiyle soybağının bulunması gerekir.

Çocuğun bir erkek ile arasında soybağının bulunmaması gerekmektedir.

Davanın açılmasını Cumhuriyet savcısı,hazine, kayyıma veya anaya ihbar edilmesi gerekir.

Babalık Testi Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Test sonuçları özel laboratuvarlarda örneğin verilmesinden sonra ortalama 10 iş günü içinde ve %99.99 kesinlikle sonuçlanmaktadır.

Babalık Davası Ne Zaman Düşer?

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun itiraz konusu kuralı da içeren 303. maddesi şöyledir:

“MADDE 303.- Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.”

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Davayı anne veya çocuk açabilir. Anne ve çocuk davayı birlikte açabilecekleri gibi ayrı ayrı da açabilirler. Çocuk küçük ise kayyım ile temsil edilir. Bu davada davacı tarafta ana veya çocuk davalı tarafta ise baba bulunur. Baba ölmüş ise dava mirasçılarına karşı açılabilir.

Babalık Davası*2024

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu