Ana SayfaCEZA HUKUKUBilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Temel Kavramlar Bilişim teriminin birçok tanımı yapılmaktadır.

Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren bir üst terimdir.

Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar olarak kısaca tarif edilebilir.

Ya da daha geniş ve farklı olarak; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığıyla düzenli bir biçimde işlenmeyi öngören bir bilimdir.

Bir diğer tabirle, her türlü bilgi ve verinin elektronik bilgi işlem araçlarıyla işlenmesini ve değerlendirme tekniklerini konu alan bilim şeklinde de tanımlanabilmektedir.

Bilişim hukuku ne demek?

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla,

toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

 Bilişim Suçları ise bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış olarak tanımlanabilir. Ya da, bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlar şekliyle de tanımlanabilir.

Bilişim suçları ile ilgili en kapsamlı düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer almaktadır.

Türk Ceza Kanununun onuncu bölümünde bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması konularında düzenleme getirmiştir.

Haksız Çıkar Sağlama Yoluyla Bilişim Suçları (TCK 244/4)

Bu fıkra kapsamındaki bilişim suçunun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıdır.

Yani, fail hem hapis cezası ile hem de adli para cezası ile aynı anda cezalandırılmaktadır.

5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu),

Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında tüm bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenllemiştir.

5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şunlardır:

  • Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),
  • Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244),
  • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),
  • Yasak cihaz veya porgram kullanma suçu (TCK m.245/a)

Bilişim suçlarına verilen cezalar nelerdir?

Sistemi engelleme, verileri değiştirme, bozma veya yok etme gibi fiillerle fail kendisine veya başkasına haksız bir çıkar sağlıyorsa bu bilişim suçu kapsamında cezalandırılacaktır.

Bu fıkra kapsamındaki bilişim suçunun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıdır.

Bilişim Suçları neye bakar?

Siber Suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve/veya buna bağlı verileri ve/veya kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır.

Bu suç türü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da adlandırılabilir.

Tüm suçların bilişim sistemleri kullanılarak işlenebileceği de bir gerçektir.

Bilişim Hukuku
Bilişim Hukuku

Bilişim Suçları hangi mahkemede görülür?

Günümüzde internetin kullanımı ile yaygınlaşan ve hukuk alanında ayrı bir alan teşkil eden bilişim suçları ciddi hukuki sorunlar teşkil etmektedir.

İşlenen suçun niteliğine ve ağırlığına göre değişen bilişim suçlarına bakan mahkemeler ağır ceza ve asli ceza mahkemeleridir.

Bilişim Suçları nereye şikayet edilir?

Kişisel bilgilerinizin çalınması, siber tacize uğrama ya da herhangi bir bilişim suçu nedeniyle mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız, suç duyurusu ya da şikayet dilekçesi

ile bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz.

Bir internet sitesi nereye şikayet edilir?

BTK Tüketici Sitesi BTK Bilgi ve İhbar Merkezi’ne 120 Numaralı Telefon Kanalıyla Ulaşılabilmektedir.

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
[sg_popup id=6974]
%d blogcu bunu beğendi: