MANŞET

Borçlar Hukuku Avukatı İstanbul Gaziosmanpaşa

Borçlar Hukuku Avukatı İstanbul Gaziosmanpaşa

 

Borçlar Kanunu

6098 sayılı Borçlar Kanunu uyarınca kişi ile borç arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalına verilen addır.

Borçlu kişiden borçlu veya kurumdan hak alamaması durumunda Borçlar Kanunu’nda, alacaklıya alacağı devlet tarafından verilir. Bu ve benzeri hükümler Borçlar Kanununda açıkça belirtilmiştir.

Borç arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran nedenlere borç kaynakları denir. Borçlar, sözleşmeden, haksız eylemden ve haksız mal ediniminden kaynaklanabilir.

 

 

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku medeni hukukun “Borç ilişkilerini” düzenleyen en geniş dalıdır.

Borçlar Hukukunun konusunu, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde(edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği ( ifayı talep edebileceği) tüm hukuki ilişkilerin kurulması, hükümleri, türleri ve sona ermesi oluşturur.

 

Bu kapsamda; her tür Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi vs.) Menkul ve Gayrimenkul Hukuku(taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), Kamulaştırma davaları, Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar, Karz, Hizmet, Vekalet, Kefalet, İstisna, Bağışlama, Haksız fiil gibi pekçok ilişki borçlar hukukunun alanına giren ilişkilerdir.

 

Hukuk büromuz müvekkillerine, borçlar hukuku kapsamındaki tüm davalarda, dava vekilliği hizmeti verdiği gibi bu  kapsama giren ve her tür hukuki ilişkilerin kurulmasına yol açan sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve uygulanmasına yönelik danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Borçlar Hukuku Avukatı İstanbul Gaziosmanpaşa

 

BORÇLAR HUKUKU AVUKATI

Sözleşme: Borcu ortaya çıkaran temel işlemdir. Borçlar Kanunu başta olmak üzere çoğu hukuk disiplininde sözleşmelere ilişkin ayrıntılı düzenlemeler mevcuttur.

Sözleşmelerim şekilleri, içerdikleri hükümler ve sonuçları farklılık göstermektedir. Sözleşmeden kaynaklanan alacaklara ilişkin açılacak olan davalar borçlar hukuku kapsamında çözümlenir.

Nakliye sözleşmesi, kredi sözleşmesi, muhafaza sözleşmesi, satış sözleşmesi ya da kiralama sözleşmesi bazı sözleşme türleridir.

Borçlar hukuku kapsamında bir sözleşmenin dava konusu yapılabilmesi ve sonuç alınabilmesi için geçerli olması aranır.

Sözleşmelerin geçerli olması ise özgür irade ile yapılmasına, kanuni şekillere uyulmasına, emredici kurallara aykırı olmamasına ve sözleşme konusunun yapılabilir olmasına bağlıdır. Örnek vermek gerekirse yazılı ve resmi şekilde yapılması gerekirken sözlü şekilde yapılan konut satışı sözleşmelerinde Borçlar Hukuku kapsamında talepler dile getirilemez.

 

 

BORÇLAR HUKUKU DAVASI AVUKATI

Sebepsiz zenginleşme: Aralarında hukuki ilişki bulunmamasına rağmen, iki kişinin malvarlıkları arasında bir tarafın lehine olacak şekilde geçişin olması sebepsiz zenginleşme olarak ifade edilir.

Dayanağı olmamasına rağmen bir tarafın malvarlığında eksilme görülürken, diğer tarafın malvarlığında artış görülmektedir.

Bu durumda malvarlığında haksız bir şekilde azalma görülen kişi Borçlar Hukuku kapsamında zararlarının tazmin edilmesini isteyebilir.

Zenginleşen kişinin iade sorumluluğu Borçlar Kanunu kapsamında belirlenir. Bu durumu zenginleşen kişinin iyiniyetli ya da kötü niyetli olup olmamasına bakılır.

Hesap numarasının yanlış yazılması sebebiyle bir kişinin hesabına para aktarılması, klasik bir sebepsiz zenginleşmedir. Hesap sahibi bunun farkında olmadan parayı harcarsa, ancak harcamadığı kısmını iade etmekle yükümlüdür. Kanun onun iyi niyetini korumaktadır. Ancak yanlışlığı bilmesine rağmen parayı harcarsa, tamamını iade etmelidir.

 

 

BORÇLAR HUKUKU DAVASI

 

Sözleşmeler

Sözleşme; Her iki tarafın rıza ve beyannamelerine uygun olarak yapılan yasal bir işlemdir. Sözleşmeler, maddi değeri olan borçlardan kaynaklanıyorsa Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilir.

 

Sözleşme Çeşitleri

Taraflar arasındaki sözleşmeler, yasaya aykırı bir hükme tabi olmadıkça, herhangi bir şekilde bağlayıcı değildir.

Borçlar Kanunu’nda belirli bir şekilde düzenlenirse, ilgili sözleşme bu forma uygun olmadıkça geçerli olmayacaktır.

 

Sözleşmelerin Konusu

Sözleşmeye taraf olan kişiler herhangi bir sözleşmenin şartlarını kabul etmekte veya sözleşmeyi yapmamakta serbesttir.

Sözleşmenin konusu, kurallara, kamu düzenine ve yasanın genel etik kurallarına aykırı olmamalı ve genel yasaya aykırı olmamalıdır.

 

 

Borçlar Hukuku ilkeleri kapsamında görülen belli başlı davalar şöyledir:

  • Sözleşmelerden kaynaklanan alacağın tespiti ve tahsili davası
  • Kira sözleşmesine uymayan kiracının tahliyesi davası
  • Ölüm ve yaralamadan kaynaklanan tazminat davaları
  • Kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları
  • Takas, bağışlama ve ödünç sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
  • Marka veya patent hakkından kaynaklanan alacak davaları
  • Taşınmaz mallara ipotek ya da rehin gibi tedbirleri konulması
  • Mallara koyulan tedbir kararlarının kaldırılması
  • Kat Mülkiyetinden kaynaklanan alacaklar ve haklar
  • Sigorta sözleşmesine dayanan değer kaybı davaları

 

 

 

DAVALARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İLE ZAMANAŞIMI

Borçlar hukuku, birçok dava çeşidini barındırmaktadır. Her dava çeşidinin dayandığı hukuki ilişki farklıdır.

Borcun kaynağına, miktarına, davanın taraflarına ve bazı özel durumlara göre görevli ve yetkili mahkeme değişmektedir.

Asliye Hukuk Mahkemesi ile Sulh Hukuk Mahkemesi Borçlar hukuku davalarının görüldüğü temel mahkemelerdir.

Borçlar hukuku davalarında dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı mevcuttur.

Davanın açılma zamanı, açılacağı mahkeme, dava masraflarının ödenmesi, davanın takibi, yazılacak dilekçe, gösterilecek delil gibi hususlar hukuki desteği gerekli kılmaktadır. Hak kaybına uğramamak için lütfen iletişime geçiniz.

 

Borçlar Hukuku hakkında sorularınız ve hukuki yardım talepleriniz için bizlerle iletişime geçerek danışmaktan lütfen çekinmeyiniz.

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu