MANŞET

Boşanma Avukatı- 2024

Boşanma Avukatı- 2024

Aile hukuku alanında incelenmekte olan boşanma davaları, aynı zamanda Medeni Hukuk çerçevesinde de kanunlarla tarafların devlet nezlin de evliliklerinin sonlandırılması işlemi kapsamaktadır.

En iyi boşanma avukatı, tarafların boşanma, velayet, nafaka ve maddi manevi tazminat davalarının sürdürülmesinde, müvekkilin mahkemede temsil edilmesinde ve dava dosyasının hazırlanmasında önemli bir role sahiptir.

Aile Hukuku Boşanma Davaları

Aile hukuku medeni hukuk dalının bir alt başlığıdır. Bu davalarda tarafların boşanmak istemeleri üzerine asliye mahkemesine başvuru yapması ve boşanma nedenlerini dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.

Türkiye’de en iyi boşanma avukatı unvanı, avukatın kendi tercihi branşlaşması üzerine hukuk bürosu tarafından kabul görmektedir.

Boşanma davaları, çekişmeli ve anlaşmalı olarak ikiye ayrılmakta, kanunlar üzerinden incelenerek sebeplere dayalı boşanma nedenleri mahkemeye tabii tutulmaktadır.

Boşanma davalarında, Uzman Boşanma Avukatı olarak İstanbul ve Türkiye genelinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İstanbul gibi büyük bir şehirde her zaman iyi avukat bulmak elbette ki zor oluyor.

Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimizin hak kayıpları yaşamadan en kısa sürede davalarını sonuçlandırmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Alanında tecrübeli boşanma avukatı kadromuzla boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize destek veriyoruz.

Amacımız etik kurallar içerisinde sizlere sonuca ulaştıracak çözümler üretmektir.  Boşanma avukatı arıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma avukatı nasıl bulunur?

Belli bir alan haricinde dava alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davası almayı tercih etmesi ve kendisini boşanma davalarında deneyimli olarak tanıtması halinde boşanma avukatı İstanbul davaları için bulabilirsiniz. Boşanma davasına ilişkin dosya takibi yapılır.

Boşanma davası için Uzman avukata gerek var mı, şart mı?

Boşanma davası, dilekçeler ve duruşmalar hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren davalardandır. Boşanma dilekçesinin yanlış ya da eksik yazımı, duruşmaya girilmemesi, dosyanın takip edilmemesi nedenleriyle geri dönülmez hukuki kayıplar meydana gelebilmektedir.

Boşanma konusunda uzman bir vekille yürütmek hukuki kaybın olmaması adına daha iyi olacaktır.

Boşanma avukatı ne iş yapar?

Dilekçenin hazırlanması, davanın açılması, dosya takibi, duruşmalara katılım gibi müvekkil menfaati öncelikli vekillik hizmeti gerçekleştirir.

Yani boşanma davası avukatları şart değildir.

TMK’ye göre boşanma türü, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve eşlerin müşterek çocuğu varsa velayet gibi hususları (tüm bu dosyalarda görevli mahkeme: aile mahkemesi) da barındırmaktadır.

İnternetten veya herhangi bir yerden temin edilen dilekçe şablonları ile bir aşamaya kadar yürütülebilir ama; hem hukuki kaybın olmaması hem de bu süreci rahat atlatabilmeleri vekil aracılığıyla yürütülmelidir.

Hukuku ve dosya sürecini, dilekçe aşamasını hukuka uygun yürütmek için vekil hizmeti gereklidir.

Boşanma Davası

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak uzman boşanma avukatı ekibimizle yalnızca boşanma davasının açılması ve yürütülmesi işlerini değil eş zamanlı olarak çiftlerin evlenmeden önce ve sonra evlilik sözleşmelerinin ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması, süreçle ilgili tarafların sözleşmelerin imzalanmasından önce bilgilendirilmesi iş ve işlemlerini de yürütmektedir.

Vekalet ilişkisi güven esasına dayanır ve bu anlamda güveneceğiniz bir boşanma avukatı sizi en doğru sonuca en kısa sürede ulaştırmayı hedefleyen en iyi avukattır.
İki çeşit boşanma davası vardır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davalarında; taraflar, boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaya varmıştır.

Nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda taraflar sürecin nasıl neticeleneceğini özgürce kararlaştırabileceklerdir. Bu durumda anlaşmaya ilişkin bir anlaşmalı boşanma protokolü oluşturulacaktır.

Devamında açılacak dava ile tarafların hazır bulunduğu tek celsede dava neticelenebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. Aksi takdirde mahkeme tarafından evlilik birliğinin temelden sarsılmış olup olmadığını araştırarak karar verilecektir.

Eşlerin birlikte dava açmaları veya bir eşin açtığı anlaşmalı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi gerekir.

Eşler arasında aşağıdaki hususları barındıracak bir protokol hazırlanarak dava açılırken veya ilk duruşmaya kadar mahkemeye sunulması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı

Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar boşanmanın sonuçları hususunda anlaşma sağlayamamışlardır ve Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde boşanmada daha fazla kusurlu olan tarafın kim olduğunu, müşterek çocukların velayetinin kime verileceğini,

nafaka bağlanıp bağlanmayacağını ve bağlanacaksa bunun miktarının ne kadar olacağını, varsa diğer tüm taleplerin ne şekilde karara bağlanacağını değerlendirecektir. Çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlenir ve tarafların sunduğu tüm deliller değerlendirilir.

Boşanma Davası Sonuçları

Boşanma Davasında Velayet

Boşanmaya karar veren çiftlerin reşit olmamış bir veya birden fazla çocuğu var ise, bu durumda çocuğun yaşam şartları göz önünde bulundurularak çocuğun kime velayet edileceği belirlenmesi gerekmektedir.

Velayet, çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklardır.

Çocuğun doğru ve sağlıklı gelişimi için , ihtiyaçlarının karşılanması ve hoş görülü ortamda yetiştirilmesi gerekir.

Yasal bir neden olmadıkça da velayet anne babadan alınmaz. Anne babanın evlilikleri sürdüğü müddetçe velayet anne babanın ikisine aittir.

Anne babanın boşanması durumunda ise hakimin kararı ile belirlenir. Eğer anne baba evli değillerse çocuğun velayeti anneye aittir.

Anne bakamayacak durumda ise veya ölmüş ise velayet babaya ya da mahkeme tarafından belirlenen vasiye verilebilir.

Velayet hakkında boşanma davası içerisinde taraflar talepte bulunacaktır. Bu durumunda boşanma davanıza bakan avukatınız Aile Mahkemesinden aynı dava içerisinde velayet hakkını da talep edebilecektir.

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma davası devam ederken veya boşanma işleminin sonunda maddi durumu kötüleşecek kişiye bağlanan ücrettir.

Her nafaka türü için farklı şartlar gerekmektedir.

Boşanma davasında velayet hakkını alan eş müşterek çocukların masrafları açısından destek sağlanması maksadıyla her bir müşterek çocuk için nafaka talep edebileceği için kendisi için de nafaka talep edebilecektir.

Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken alınabilecek nafaka tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası sadece boşanma davası devam ederken alınabilir.

Dava bittiğinde bu tedbir nafakası ödenmez.

İştirak Nafakası: Dava sonuçlandığı zaman ise alınabilecek 2 çeşit nafaka vardır.

Bunlardan biri iştirak nafakası yani çocuk için ödenen nafakadır.

Yoksulluk Nafakası: Boşanmadan dolayı yoksulluğa düşen ve daha az kusurlu olan tarafında talepte bulunabileceği nafaka türüdür.

Nafakanın ne kadar olacağı hakim tarafından karşı tarafın ekonomik durumuna göre belirlenir. Belirli bir zaman geçtikten sonra nafakanın yetmemesi durumunda karşı tarafa nafaka artırım davası açılabilir.

Boşanma Davasında Tazminat

Boşanma davasında, boşanmaya sebebiyet verecek olaylarda ve konularda daha fazla kusurlu olan taraf, daha az kusurlu veya kusursuz olan tarafa tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Maddi tazminat, boşanma davası sonrasında yeni bir hayat kuracak olması nedeniyle kişinin ihtiyaç duyacağı şeylerin masrafının karşılanması amacıyla takdir edilmektedir.

Manevi tazminat ise kişinin boşanma ve boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle duyduğu elem, keder ve ızdırabın dindirilmesi amacıyla takdir edilmektedir.

Burada önemli olan ise Aile Mahkemesinde kusura ilişkin durumların delillerle ispat edilebilmesidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmanın getirdiği hukuksal bir sonucu da mal paylaşımıdır. Boşanma davasının neticelenip kesinleşmesinden sonra mal paylaşımına ilişkin süreç başlayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Birincisi boşanma davası ve mal paylaşımı davası birbirinden farklı dava türleridir ve iki ayrı dava açılması gerekir.

Bir diğer konu ise mal paylaşımına konu mal varlıklarının boşanma davası devam ederken satılmasının yani bir diğer tabirle kaçırılmasının engellenmesi için mal paylaşımı davasında mahkemeden tedbir kararı alınmasıdır.

Aksi takdirde mal paylaşımı davası sonuçlandığında alacaklı olan eş alacağını tahsil edebileceği bir mal varlığı bulamayacaktır.

Bu konuda mal paylaşımında uzman bir avukatın desteğinin alınması hak kayıplarını önlemek açısından önem arz etmektedir.

Eşler, boşanmamın getirdiği duygusal olarak ortak hareket etme durumunu ortadan kaldırdığı için ekonomik olarak ortak hareket etme durumu da ortadan kalkmış olur ve böylece boşanma sürecinde mal paylaşımı yapılırken taraflar arasındaki ortaklığın niteliği, boşanma davalarının ve mal paylaşımı davalarının konusu olmaktadır.

Buna göre; eşlerin tabi oldukları yasal mal varlığı doğrultusunda boşanma sürecinde mal paylaşımı yapmaları gerekir.

Mal paylaşmış eğer ki; mal paylaşım sözleşmesi yapılmış ise bu sözleşme gereğince hareket edilir. Herhangi bir sözleşme söz konusu değil ise mal rejimine göre paylaşım yapılmaktadır.

Boşanmada Ziynet Eşyaları / Düğün Takıları

Yargıtay’ın Hukuk Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK) tarafların evlendikleri sırada yapmış oldukları düğün töreni esnasında takılan takı ve paraların kime ait olduğu konusunda ortak içtihat oluşturarak “Aksine anlaşma ya da o yöreye özgü örf-adet kuralı yoksa ziynetler de takı paraları da kadına aittir” diye karar vermiştir.

Buna göre boşanma halinde, kadına ya da erkeğe, kayınvalide, kayınpeder, teyze, amca kim takarsa taksın, bilezik, kolye, küpe, altın gibi “ziynet” eşyaları da nakit “takı paraları” da kadına verilecektir.

Boşanma davası açılırken beraberinde ziynet eşyalarının da istenmesi mümkündür. Yine boşanma davası ile birlikte ziynet eşyalarınızı talep etmediyseniz ayrıca bir alacak davası ile bunların Aile Mahkemesinde açılacak bir dava ile istenmesi mümkündür.

Bu konuda Aile Hukuku avukatından ya da boşanma avukatından yardım talep edilmesi hak kayıplarına sebebiyet vermemek açısından önemlidir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu