Boşanma Avukatı – Aile Hukuku

Boşanma Avukatı – Aile Hukuku

İstanbul avukat – İstanbul en iyi avukat, İstanbul en iyi boşanma avukatı, İstanbul boşanma avukatı tavsiye, İstanbul boşanma avukatı, İstanbul uzman boşanma avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanununda, Aile hukuku geniş ve özel bir alanda yer almaktadır.

Bunlara örnek verecek olursak;

Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası,
Boşanmada mal paylaşımı davası,
Velayet davası,
Evlilik sözleşmesi,
Evlenmeden önce mal rejimine dair yapılacak her türlü sözleşme,
Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
Nafaka ve tenfiz davası, v.b tüm aile hukukuna giren konular yer almaktadır.

İstanbul boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası, nafaka davası, velayet davası, velayetin değiştirilmesi davası gibi aile hukukunu ilgilendiren konularda donanımlı olan avukattır.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu İstanbul avukat ofisi anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası, velayet davası ve aile hukukunu ilgilendiren birçok konuda müvekkillerinin haklarını alabilmeleri için titiz ve özenli bir çalışma yapar.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu – İstanbul boşanma avukatı, müvekkillerinin hak kaybına uğramamaları, boşanma davası, velayet davası, mal paylaşımı gibi davalarda hızlı sonuç alınabilmesi için elinden gelenin en iyisini yaparak, müvekkilleri aracılığıyla boşanma davası ile ilgili gerekli bilgi, belge, delillere ulaşır ve çalışmalarına başlar.

Anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türüdür. Ancak eşlerin tüm hususlarda anlaşmış olmaları anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için yeterli değildir. anlaşmalı boşanma için kanunun öngördüğü bazı şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlardan en önemli olanı, evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması şartıdır.

Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için, İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatı anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunar. Bu aşamadan sonra hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve anlaşmalı boşanma nın malî sonuçları (nafaka, mal paylaşımı, tazminat) ile çocukların velayeti hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Taraflar ister İstanbul avukat- İstanbul boşanma avukatı ile temsil ediliyor olsun ister kendileri anlaşmalı boşanma davasını yürütüyor olsunlar, her iki durumda da hakimin tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirebilmesi için her iki tarafın da boşanma davasına katılmaları gerekmektedir.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. İşte bu noktada İstanbul avukat – İstanbul en iyi boşanma avukatını seçmiş olmak oldukça önemlidir.

İstanbul avukat – İstanbul en iyi boşanma avukatı tarafından anlaşmalı boşanma protokolünün müvekkilinin beyanlarına uygun, hakime velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konuların özenli ve net olarak izah edildiği, hakimin kabul edeceği şekilde hazırlanması gerekmektedir.

İstanbul avukat – İstanbul en iyi boşanma avukatı seçiminin önemli olmasının bir diğer nedeni ise, uygulamada sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı boşanma davasının uzaması durumudur. İşini iyi bilen ve anlaşmalı boşanma protokolünü özenle hazırlayan İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatı ile hukuki yola çıkıldığında böyle uzmanlarla karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür. İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatının çalışmaları sonucu, anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanabilecektir.

Çekişmeli boşanma

Çekişmeli boşanma tarafların boşanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi konulardan en az biri üzerinde anlaşamamaları sebebiyle açılan boşanma davası türüdür.

çekişmeli boşanma davası, zina (aldatma), hayata kast ve pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış (şiddet sebebiyle boşanma davası), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) sebeplerine dayanarak açılabilir.

Özel sebepler olan aldatma, şiddet, akıl hastalığı, terk gibi sebeplere dayalı boşanma davasının sonuçları ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının sonuçları arasında çeşitli farklar söz konusu olacağından İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatı tarafından boşanma vakasında özel boşanma sebeplerinin var olup olmadığı araştırılır.

İstanbul avukat- İstanbul boşanma avukatı, özel boşanma sebepleri varsa, bu sebeplere dayanarak, özel boşanma sebeplerinin gerçekleşmemesi veya özel sebebe dayalı dava hakkının düşmüş olması halinde, müvekkil tarafından İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatına teslim edilmiş olan bilge, belge ve deliller yine

İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatı tarafından genel boşanma sebebi olarak değerlendirilir ve boşanma davası dilekçesi buna göre hazırlanır.

Bu noktada İstanbul avukat – İstanbul en iyi boşanma avukatı tespiti önem arz etmektedir. İstanbul en iyi boşanma avukatına boşanma davası avukatlığı verildikten sonra, İstanbul avukat – İstanbul en iyi boşanma avukatı dava dilekçesinde, müvekkilin talepleri doğrultusunda, velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda neden-sonuç ilişkilerini doğru şekilde kuracak ve hem müvekkilinin haklarının en ince ayrıntısına kadar alınmasının sağlanması hem de boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma)

Şiddetli geçimsizlik olarak anılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması halinde, evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması genel boşanma sebebi, her evlilik bakımından ayrı ayrı değerlendirilebilir bir boşanma davası türüdür. Kural olarak kusursuz veya daha az kusurlu eşin diğer eşe açtığı bir çekişmeli boşanma davası türüdür.

Eşe karşı fiziksel şiddet uygulama, psikolojik şiddet uygulama, ekonomik şiddet uygulama, eşin ailesine ve çocuklarına ilgisizliği, eşe iftira atmak, eşe hakaret etmek veya ailesinin hakaret etmesine sessiz kalmak, bağımsız konut açmamak, aile sırlarını açıklamak, eşini ailesi ile görüştürmemek, eşin ailesine hakaret etmek, eşine başkasını sevdiğini söylemek, eşini sevmediğini söylemek ve boşanmak istediğini söylemek, aşırı kıskançlık göstermek, cimri olmak, cinsel ilişki kurmamak, sürekli içki içmek (alkol bağımlılığı), sürekli kumar oynamak, güven sarsıcı davranışlar (sürekli gece geç saatlere kadar dışarıda olmak, eski eş veya eski sevgili ile görüşmek, karşı cinsten biriyle telefon veya whatsapp, instagram gibi uygulamalar üzerinden sık sık görüşmek vb. ), kişisel temizliğine önem vermemek gibi sebepler şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle boşanma sebebidir.

İstanbul avukat- İstanbul en iyi boşanma avukatı müvekkilleriyle görüşmelerinde bu sebeplerin varlığını tespit eder ve müvekkilleriyle sürekli irtibat halinde olarak gerek daha önceden var olan gerekse süreçte oluşacak olan delilleri (tanıklar, mesajlar, görüntüler vs.) toplar. Bu sayede boşanma davasının kazanılma olasılığı artar.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Kusur (şiddetli geçimsizlik nedeniyle)

Bu davalar açılırken kusur oranı çok önemlidir. Zira kusurlu olan eşin açtığı boşanma davası rededilmektedir. Tabi kusur oranlarının ispat edilmesi gerekmektedir.

Davayı açan eş kusursuz olmalıdır, (şiddetli geçimsizlik ispat edilirse boşanma gerçekleşir.)
Davavı açan eş az kusurlu olmalıdır, (şiddetli geçimsizlik ispat edilirse boşanma gerçekleşir.)
Davayı açan eşin kusur oranı eşit olmaladır, (şiddetli geçimsizlik ispat edilirse boşanma gerçekleşir.)
Davayı açan eş daha fazla kusurluysa, dava açtığı eş davayı kabul etmelidir, (şiddetli geçimsizlik ispat edilirse boşanma gerçekleşir.)
Davayı açan eş tamamen kusurluysa dava rededilir, Yada davayı açtığı eş tamamen kusursuzsa dava yine rededilir.

Şiddetli geçimsizlik halleri ile evlilik birliğinin temelden sarsılması halleri

Eşe karşı fiziksel şiddet uygulama,
Eşe karşı ekonomik ve psikolojik Şiddet Uygulama,
Aile birliğine/üyelerine karşı ilgisizlik,
içki içmek veya alkol bağımlılığı,
Eşlerin ailelerinin evliliğe müdahalesi,
Eşe hakaret etme yada kendi ailesinin eşine hakaretlerine sessiz kalma,
Eşini sevmediğini söylemek yada boşanmak istediğini söylemek,
Agresif ve saygısız davranışlar,
Eşe iftira atma,
Bağımsız konut açmama,
Aile sırlarının üçüncü kişilere anlatılması,
Cinsel ilişkiye girememe veya cinsel iktidarsızlık,
Kumar oynama alışkanlığı,

Güven sarsıcı ve sadakat yükümlüğüne aykırı davranışlar

Bu kavram çok geniştir. Zira şu altta yazdığım davranışlar sadece birer örnektir.
Eski sevgili ile görüşmek, Eski eş ile görüşmek, Kendisine ilgisi olan birileri ile görüşmek, Kendisine ilgisi olanlarla vakit geçirmek, bakire olmadığını söylememek ve bunun ortaya çıkması, eşin gittiği yerler hakkında yalan söylemesi, taşınmazların eşin bilgisi ve rızası olmadan devr edilmesi, internetten sosyal arkadaşları sitelerine girmek veya burada ki insanlarla duygusal ilişkiye girmek, karşı cinsten birileri ile sürekli yazışmak (instigram, whatsapp, facebook v.b uygulamalar üzerinden) gibi örnekler çoğaltılabilmektedir.

Boşanma davası nerede açılır, nerede görülür?

Boşanma davaları için yetkili ve görevli mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya boşanma davasından önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir.

Aile hukuku ve boşanma konusunda ofisimiz tarafından verilen avukatlık hizmetleri

Ofisimiz tarafından aile hukuku ve boşanma alanında verilen hizmetler;

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir ve uzaklaştırma talepleri ile itiraz başvuruları,
Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
Evlilik ve mal rejimi sözleşmesi hazırlanması,
Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
Nafakanın indirilmesi (azaltılması), artırılması, kaldırılması ile nafaka talepli tüm davalar,
Mal paylaşımı, mal rejiminin tasfiyesi davaları,
Velayet davaları,
Babalık davaları,
Evlat edinme,
Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi,
şeklinde olup benzer ve diğer konularda detaylı bilgilendirme için hukuk ofisimizle irtibata geçilebilirsiniz.

Boşanma Avukatı – Aile Hukuku

 

error: İçerik korunuyor !!