Boşanma Avukatı – Boşanma Davasında Tanıklar

Tanık Olmaktan Çekilme Hakkını Kullanabilecek Kişiler

Davaya konu olan taraflardan birinin alt veya üst soyu
Aralarında evlatlık bağı olan kişiler
Taraflardan biri ile nişanlılık bağı olan kimseler
3. Derce kan bağı olanlar
Dosyada tanık olarak beyan edilen bu kişiler istemedikleri takdirde bu haklarından çekilebilirler.

Bu kişiler haricinde dosyaya tanık olarak kaydedilen bireyler görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Kişi tanık olarak gösterildikten sonra duruşmaya katılmadığı takdirde zorla getirilme kararı çıkarılması mümkündür. Mahkeme günü ve saatinde orada bulunmakla yükümlü olan tanıklar mahkeme görevlisi tarafından duruşma salonuna alınır.

Tanıklara ait kimlik bilgilerinin kontrol işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından hâkim kendilerine konuyla alakalı sorular yöneltecektir. Boşanma Davasında Hâkim Şahitlere Ne Sorar sorusunun cevabı tanık olarak beyan edilen kişiler tarafından öğrenilmek istenecektir.

Dava esnasında tanıklar duruşma salonuna bir bir alınırlar. Dava esnasında tanıklara soru sorma hakkı taraflara verilen bir hak değildir.

Soru sorma eylemini gerçekleştirecek olan kişi hâkim olacaktır. Tanıklar mahkeme tarafından dinlenmelerinin ardından duruşma zaptında yer alan kendileri için ayrılmış bölümlere imza atmaları istenecektir.

Sözlü olarak ifade ettikleri beyanları bu şekilde yazılı olarak da kayıt altına alınmış olacaktır. Boşanma Davasında Hâkim Şahitlere Ne Sorar Tanık olarak dinlenecek kişiler ya da taraflar bu soruyu sıklıkla sormaktadır.

Boşanma Avukatı – Boşanma Davasında Tanıklar

Boşanma Davasında Hâkim Şahitlere Ne Sorar

Soruların maksadı kusurlu olan tarafı tespit ederek doğru hüküm vermektir. Sorulacak soruların içeriğini belirleyen ise davanın türü ile ilgili konular olacaktır.

Hâkimin soracağı sorular arasında davaya taraf olan çiftlerin evliliklerine yönelik sorular yer alacaktır
Ne zaman evlendikleri sorular arasında yer alabilir
Aile içinde tanıkların şahit olduğu durumlar da sorulacak sorular arasında yer alabilecektir
Tarafların yaşadığı sorunların ne şekilde başladığı ya da başlangıç zamanı gibi soru türleri şahitlerin karşılaşabilecekleri cinstendir.
Evli çiftlerin birbiriyle olan ilişkilerinin mahiyeti de sorulabilecek sorular arasında yer alabilir.

Boşanma Avukatı – Boşanma Davaları

Boşanma Hukuk Bürosu olarak hem anlaşmalı boşanma avukatı hem de çekişmeli boşanma avukatı olarak hizmet sunmaktayız. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ile ilgili olarak sıklıkla merak edilen hususlar aşağıda açıklanmış olup, başkaca soru, sorun veya randevu ve avukatlık hizmeti talepleriniz için sitemizde yer alan Whatsapp butonu üzerinden hemen iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Avukatı – Aile ve Boşanma Davaları

Boşanma Avukatı – Boşanma Davasında Tanıklar

Boşanma davaları Aile Hukuku kategorisinde ve önem teşkil eden dava türlerindendir.

Boşanma Davalarında en önemli unsur ise Boşanma Avukatı diyebiliriz, sizlere yön gösterebilecek ve tecrübesi ile dava sürecinde neler yapılması gerek aktarabilicek bir Boşanma Avukatı seçmelisiniz.

Boşanmalarda evlilik kadar normal bir süreçtir ki boşanma süreçleri değişiklik gösterebilir.

Uzun yıllar evli kaldığınız eşiniz ile uzun yıllar sonra boşanma kararı alabilirsiniz ya da çok yeni bir evlilik olmasına rağmen anlaşmada sorun yaşadığınızda aynı şekilde evliliğinizi bitirme kararı alabilirsiniz.

Alacağınız bu kararlarda tek taraflı bir karar olması halinde durumu karşı tarafa bildirip görüşlerini almalısınız sonrasında nasıl bir yol izlemeniz gerektiğine karar vermelisiniz.

Dava süreci başlamadan Boşanma Avukatı ile iletişime geçmeli ve fikirlerini almalısınız, sizleri doğru bir şekilde savunabilecek ve olası kötü durumlarda çözüm üretebilecek tecrübeli bir Avukat seçmelisiniz.

Aile Hukuku ile ilgili davalarda yapılması gerekenler ile ilgili tüm tecrübemizi sizlerin istekleri doğrultusunda kullanıyoruz.

Yoğun olarak boşanma davaları ile ilgili davalara baktığımızdan dolayı bu dava türlerinde dava açılış ve bitiş süreçlerinde karşılaşacağımız sistemi biliyoruz işlemlerimiz bu sebepten daha da hızlı tamamlanıyor.

Bizler bu tip durumlarda ve uzmanı olduğumuz Boşanma Davaları konusunda yanınızda yer almaktan memnuniyet duyarız.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında ilk işlemler önemlidir. Dava açılma sürecinin başında yapacağınız durumlar davanın seyrini büyük ölçüde etkilemektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları
Anlaşmalı boşanma davaları,
Çekişmeli boşanma davaları,
Terk sebebiyle boşanma davaları,
Boşanma protokolü,
Nafaka ve tazminat talepleri,

Mutlak butlan davaları,
Nispi butlan davaları,
Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları,
Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
Yabancılarla evli olan çiftler için danışmanlık hizmetleri,
Yabancı ülkede boşanmak isteyenler için hukuki danışmanlık,
İddet süresinin kaldırılması,
Velayetin değiştirilmesi,
Babalık davası,
Mal rejimlerine ilişkin sözleşmeler ve davaları hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
Eşler mahkemeye beraber başvurmalı ya da bir eş, diğerinin açtığı davayı kabul etmelidir.
Hâkim, tarafları bizzat dinlemeli ve iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmelidir.
Tarafların yapmış oldukları anlaşma (anlaşmalı boşanma protokolü) hâkim tarafından uygun bulunmalıdır.

166. maddesinin 3. fıkrasında yer aldığı üzere anlaşmalı olarak boşanmak isteyen taraflar, boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususlarında anlaşmalıdır. Anlaşmanın yazılı olması, sözlü olarak yapılmışsa yazıya geçirilmesi gerekir.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatleri doğrultusunda anlaşmada değişiklik yapabilir. Taraflar, değişiklikleri kabul ederse; anlaşma bu yeni haliyle geçerli olur ve boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin üzerinde anlaştığı koşullar doğrultusunda hazırlamış oldukları protokol ile son altı ay içerisinde ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesi’ne birlikte başvurması suretiyle açılır.

Ayrıca bir eş tarafından açılan boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi suretiyle de boşanma isteminde bulunulabilir. Bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir.

Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekir.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma protokolünde; tarafların isimleri, T.C. kimlik numaraları, adresleri, tarafların hür iradeleri ile anlaştığı hususu, müşterek konutun, ev eşyalarının, sahip olunan malların durumu, nafaka miktarı, maddi ve manevi tazminat talepleri, mal rejimi tasfiyesi, ziynet alacağı, müşterek çocuğun velayeti ve ebeveynle ilişkisi, iştirak nafakası, mahkeme masrafları ve vekâlet ücretine ilişkin hükümler yer almalı ve protokol her iki eş tarafından imzalanmalıdır.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunumuzda Boşanma sebepleri sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Yani boşanma sadece aşağıdaki sebeplerin bulunması halinde gerçekleşir.

Boşanma sebepleri;

Zina Nedeniyle Boşanma (TMK. 161. Madde),
Hayata Kast Nedeniyle Boşanma (TMK. 162),
Pek Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma (TMK. 162),
Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma (TMK. 162),
Suç İşleme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163),
Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163),
Terk Nedeniyle Boşanma (TMK. 164),
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma (TMK. 165),
Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/1),
Anlaşmalı Boşanma (TMK. 166/3),
Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/4),
Şeklinde düzenlenmiştir.,

Kaç tür boşanma davası vardır?

Hukukumuzda, Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki tür boşanma davası bulunmaktadır.

Boşanma Avukatı – Aile ve Boşanma Davaları

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demektir?

Boşanma ya da boşanmaya bağlı sonuçlar bakımından (nafaka, tazminat, velayet vs.) konusunda taraflar arasında anlaşmanın bulunmadığı hallerde çekişmeli boşanma davasından söz edilir.

Bir başka ifadeyle; bir boşanma davası anlaşmalı boşanma davası değilse, çekişmeli boşanma davasıdır.

Çeşitli olasılıklardan yola çıkarak, bir boşanma davasında:

Eşlerden birisi boşanmak istemekte, diğeri boşanmak istemiyor ise;
Eşler boşanma konusunda anlaşmışlar (her ikisi de boşanmak istiyor), ancak boşanmanın sonuçlarından en az bir tanesi konusunda (Velayet, nafaka, tazminat vs.) anlaşamıyor ise,

Tarafların anlaşmalı boşanma imkanı bulunmuyor ise; (Anlaşmalı boşanma için aranan 1 yıllık evlilik süresi dolmamış ise, eşlerin anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında hazır bulunma imkanları yok ise vs.)
Çekişmeli boşanma davası gündeme gelecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Aşamaları Nelerdir?

Çekişmeli Boşanma Davasının yargılama aşaması Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da düzenlenmiştir. Buna göre yazılı yargılama usulünün uygulandığı boşanma davalarında aşamalar,

Dilekçeler Aşaması,
Dilekçeler aşamasında taraflar karşılıklı olarak dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ile ikinci cevap dilekçelerini sunarlar.

Ön İnceleme Duruşması Aşaması,
Ön İnceleme duruşması uyuşmazlığın tespit edildiği, tarafların sulha davet edildiği aşamadır.

Tahkikat Aşaması,
Tahkikat aşaması tanıkların dinlendiği, delillerin toplandığı, bilirkişi incelemesi ile pedagog incelemesinin yapıldığı yani dosyayı aydınlatma adına tarafların iddia ve savunmalarının ispatlamaya çalıştığı aşamadır.

Sözlü Yargılama Aşaması
Sözlü yargılama aşaması dosyanın tümü hakkında tarafların beyanda bulundukları aşamadır.

Hüküm Aşaması
Mahkemece, boşanma davasına ilişkin verilen kararın açıklandığı aşamadır. Mahkeme son duruşmada davaya ilişkin kararını açıklayacaktır.
Olmak üzere 5 (beş) aşamalıdır.

Boşanma Avukatı – Boşanma Davasında Tanıklar