MANŞET

Boşanma Avukatı | İstanbul İncirli

Boşanma Avukatı | İstanbul İncirli

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Tüm davalarda olduğu gibi boşanma davalarında da avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, yargılamada etkin bir savunmanın gerçekleştirilmesi, taleplerin doğru şekilde iletilmesi, sürelerin kaçırılmaması, delillerin bildirilmesi vb. sebeplerle uzman boşanma avukatı ile davayı yürütmek tarafların yararına olacaktır.

Zira, boşanma davasındaki tüm ayrıntıları en iyi boşanma avukatı bilmektedir. Boşanma davalarında dilekçeler aşamasının tamamlanmasının ardından iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı devreye girer ve artık iddialar genişletilemez, yeni delil sunulamaz. Bu süreci ise en iyi boşanma avukatı bilmektedir.

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Avukatların boşanma davası için alınması gereken minimum tutar avukatın bağlı bulunduğu barolar tarafından belirlenmektedir. İstanbul ili için 2022 yılına ilişkin tavsiye niteliğindeki avukatlık tarifesi anlaşmalı boşanma davası için en düşük tutar 12.000 TL olup, çekişmeli boşanma davasında en düşük tutar 16.000 TL olarak belirtilmiştir. Bu ücretler tavsiye niteliğinde olup üst limiti bulunmamaktadır. Bu nedenle boşanma avukatlık ücreti ile ilgili net bir bilgi vermek mümkün değildir.

Boşanma Davasında Tarafların Duruşmaya Katılması Zorunlu Mudur?

Tarafların duruşmaya katılmasının zorunlu olup olmadığı boşanma davasının anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişecektir. Anlaşmalı boşanma davasında hakimin tarafları bizzat dinleyeceği kanunda düzenlenmiştir.

Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasına tarafların bizzat katılması zorunludur. Hakim, tarafların anlaşma protokolünü kabul edip etmediklerini ve iradelerini serbestçe sunup sunmadıklarını bizzat taraflardan dinleyecektir. Taraflar, bir boşanma avukatı ile temsil edilseler dahi duruşmaya katılmaları zorunludur.

Ancak çekişmeli boşanma davasında ise, taraflar bir boşanma avukatı ile temsil ediliyorsa duruşmaya katılmaları zorunlu değildir.

Ancak, tarafların boşanma avukatı ile temsil edilmediği durumda, davacı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmazsa dosya işlemden kaldırılır.

Bu halde, davacının 3 ay içinde mahkemeye başvurarak dosyanın yeniden işleme konulmasını talep etmesi gerekir. Ancak, davalı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmamış ise, yargılama olması gerektiği gibi devam eder.

Boşanma Avukatı | İstanbul İncirli

Davacı veya Davalı Duruşmaya Katılmazsa Ne Olur?

Taraflar boşanma avukatı ile temsil ediliyor ise, duruşmalara katılma zorunlulukları bulunmamaktadır. Zira, tarafların boşanma avukatları müvekkillerini temsilen duruşmaya katılım sağlayacaktır.

Ancak taraflar boşanma avukatı ile temsil edilmiyor ise duruşmaya katılmamanın sonuçları davacı ve davalı açısından farklı olacaktır. Davacının duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı durumda, eğer davacı boşanma avukatı ile temsil edilmiyor ise, dosya işlemden kaldırılır.

Bu halde, davacının 3 ay içinde mahkemeye dilekçe vermek suretiyle başvurarak dosyanın yeniden işleme konulmasını talep etmesi gerekir. Davacı 1 ay içerisinde mahkemeye başvurur ise harç ödemeksizin, 3 ay içerisinde başvurur ise de harç ödeyerek davasını yenileyebilir.

Davacı, 3 ay içerisinde dosyanın yenilenmesini talep etmez ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Ancak, davalı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmamış ise, yargılama olması gerektiği gibi devam eder.

Boşanmak İçin Evlilikte Mutsuz Olmak Yeterli Mi?

Evli bir hayat sürmek aslında hayatı yeni bir insanla paylaşıyor olmak demektir. Ve bu paylaşım en adil şekilde olmalıdır. Çiftlerden bir tanesini kendi haklarının ötesine geçip eşinin haklarını gasp ediyorsa burada mutlu bir evlilik beklemek anlamsız olacaktır.

Eğer birey hakarete maruz kalıyorsa, gurur kırıcı ifadeler ile karşılaşıyorsa veya daha ötesinde darp ediliyorsa boşanma hakkı kendisinde doğar. Kimse hayatını istemediği bir şekilde geçirmek zorunda değildir.

Lakin unutmamak gereken bir nokta daha var. Bu süreçte unutulan çocuklar oluyor. Her ne kadar bireyler mutsuz oldukları bir evliliği sonlandırmak isterlerse hak verilebileceği gibi çocuklarının geleceğini de düşünmek zorundadırlar.

Bu sebeple de zaten boşanmalar genellikle olabilecek en uç noktada meydana gelmektedir.

Türk Medeni Kanununda Yer Alan Boşanma Sebepleri

Bu sebepler TMK 4721 sayılı yasaya göre iki gruba ayrılmıştır. Bunlar özel sebepler ve genel sebeplerdir.

Zina bu maddelerden bir tanesidir. Evlilik süreci ile birlikte çiftlerin birbirine karşı sorumlulukları başlar. Aslında bir nevi sadakat yemini ediliyor da diyebiliriz. Çiftlerden bir tanesi evlilik dönemi içerisinde bir başkasıyla münasebette bulunursa, yani zina yaparsa diğer tarafın boşanma davası açma hakkı doğar. Bu durumda evliliğin temelden sarsılması ilkesine girmektedir.

Boşanmanın Özel Nedenleri

Hakaret edici sözlerin kullanılması, bireyin gurur kırıcı sözlere maruz kalması ve küçük düşürülmesi özel nedenler arasında gösterilebilir. Bunun yanında tecavüz, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlarda boşanma davasına gerekçe olabilecek sebeplerden sadece birkaçıdır.

Ayrı bir nedende terk durumudur. Çiftlerden her hangi birisi sebepsiz bir şekilde aileyi terk ederse de dava açılabilir, süreç başlatılabilir.

Boşanmanın Genel Nedenleri

Özel nedenlerin yanı sıra devlet yasa haliyle boşanmanın genel nedenleri konusunda kurallar getirmiştir. Evliliğin temelden sarsılması ilkesi de bunlardan bir tanesidir. Tabi bir genelleme olması sebebiyle içinde birden fazla neden barındırabilir. Yargıtay tarafından belirlenen bu nedenlerden her hangi birisine veya birden fazlasına maruz kalan taraf yine boşanma davası isteğinde bulunabilir.

Genel nedenlerden diğeri ise anlaşmalı olarak çiftlerin boşanmasıdır. En sakin ve sorunsuz geçen davalardan bir tanesidir. Çiftler karşılıklı olarak karar alırlar ve dilekçelerinde bunu dile getirdikleri takdirde genellikle bir celsede davalar sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davaları bir üst paragrafta da belirttiğimiz gibi çiftlerin geçinemediği ve ortak karar ile boşanma sonucuna vardıkları davadır. Anlaşmalı boşanma protokolü çevresinde taraflar nafaka, taşınmazlar ve çocukların velayeti gibi konularda ortak görüş bildirip mahkemeye verirler. Bunun neticesinde de iki taraftan bir tanesi sorun çıkarmazsa mahkeme bir veya iki celsede davayı sonuçlandırır.

Boşanma Avukatı | İstanbul Yenibosna

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları her aşamada çekişmeli davalara göre hızlı bir süreçtir. Burada da başvuru yapılması gereken makam konusunda ayırt edici bir özellik yoktur. Taraflar her hangi bir adliyede aile mahkemesine başvurarak ayrılma talebinde bulunabilirler.

İkametgah üzerinden yetkili mahkemenin belirlenmesi gibi bir durum burada söz konusu değildir. Boşanma dilekçesi ile başvuru yapıldıktan sonra diğer prosedürlere gerek olmadan mahkeme günü verilecektir. Anlaşmalı boşanma protokolünün de hazırlanması ile birlikte dava açılmış olur.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli boşanma davaları genel anlamında tek taraflı alınan kararın sonucunda ortaya çıkar. İlişkilerde genelde ezilen, hakarete uğrayan veya mağdur edilen taraf davacı olma yoluna gider. Diğer bireyin boşanmak istememesi durumunda çekişmeli boşanma süreci başlar.

Anlaşmalı gerçekleşen davalara göre biraz daha uzayabilen sürecin hızlanması konusunda bir tarafın haklılığını ortaya koyan delil veya şahitlerin olması oldukça önemlidir. Bu konuda da bireylerin tek başına hareket etmemesi ve boşanma avukatlarından yardım alması daha uygun olarak görülüyor. Sürecin başlamasıyla birlikte çiftlerden bir tanesi gurur kırıcı veya kendisini mağdur duruma düşürecek bir olay yaşamış ise tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Son olarak dediğimiz gibi bir tarafın boşanmak istememesi gibi durumlarda mahkeme çiftlerin durumu yeniden ele alması ve düşünmesi için erteleme kararı alabilmektedir.

Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar

Başvuru yapılması için bazı resmi evrakların bir araya getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle bir dipnot olarak eklemek gerekirse bu evrakların hazırlanmasında ve düzenlenmesinde avukatınızla ortak hareket etmeniz daha doğru adımlar atmanızı sağlayacaktır.

Boşanma davası dilekçesi

Boşanma davasının açılması için gerekli olan harç ve gider avansının yatırıldığını gösteren makbuz.
Kimlik veya yerine kullanılabilecek pasaport.
Boşanma dilekçesi hazırlanırken ortaya atılan nedenler ve bu nedenleri destekleyen deliller.
Anlamlaşmalı boşanma protokolü de yine anlaşmalı ayrılıklarda hazırlanması gereken bir belgedir.

Boşanma Avukatı | İstanbul İncirli

Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması

Dava dilekçesi hazırlanırken bilmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır. Bunlardan ilki davanın açılacağı mahkemenin dilekçenin başına yazılması. Sonrasında dilekçenin içerisinde mutlaka davayı açan kişinin adı ve soyadı, TC kimlik numarası, adres bilgisi ve davanın boşanma üzerine açılmak istendiği yazmalıdır.

En önemli noktalardan bir tanesi ise boşanma sebebinin tüm detayları ile dilekçede yer almasıdır. Ve bu iddiaları destekleyecek olan delillerin nasıl ortaya konulacağı da eklenmelidir. Eğer şahit belirtilir ise şahidin adı soyadı ve adres bilgilerinin de eklenmesi gerekmektedir. Kısacası boşanma sebebi olarak gösterdiğiniz konu üzerinde sizi haklı çıkaracak tüm delilleri bu dilekçeye ekleyebilirsiniz.

Boşanma davasının açılması için dava dilekçesinin hazırlanması ve yukarıdaki belgelerin bir araya getirilmesi yeterli olacaktır.

Boşanma Avukatı | İstanbul İncirli

 İNCİRLİ EN İYİ BOŞANMA AVUKATI MI TERCİH EDİLMELİDİR?

Boşanma davası için avukat arayışında olan bireyler, İncirli en iyi boşanma avukatı yada en iyi boşanma avukatı tarzı yaklaşımlarla avukat aramamalı, aksine boşanma alanında titiz çalışan, disiplinli bir avukat tercih etmelidir.

En iyi boşanma avukatı olarak yapılan araştırmalar, önemsizdir. Önemli olan davaya bakan avukatın boşanma davasını en iyi şekilde takip ederek müvekkiline detaylı ve doğru bilgileri vermesidir.

İstanbul boşanma avukatı tavsiyesine nereden ulaşabilirim ?

İstanbul boşanma avukatı tavsiyesi arayan bireyler, tercih edeceği boşanma avukatında öncelikle dava alanlarına, avukatın çalışma prensiplerine bakmalıdır. Çünkü titiz ve özverili bir şekilde çalışan tecrübeli boşanma avukatı, müvekkilleri ile ilgili ve boşanma davaları konusunda oldukça başarılıdır.

En İyi Boşanma Avukatı İstanbul Avrupa Yakasında mı Bulunur ?

En iyi boşanma avukatı İstanbul Avrupa Yakası bölgesinde bulunacak diye bir olgu yoktur. İkamet edilen bölgeye en yakın avukatlar tercih edilmeli, Örneğin İncirli’de ikamet edilmesi durumunda  İncirli boşanma avukatları listesine bakılmalıdır. Yada Bursa’da ikamet edilmesi durumunda Bursa boşanma avukatı tavsiyesine bakılarak alanında uzman bir boşanma avukatı tercih edilebilir.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davası Ayrımı

Boşanma sürecine giren taraflar boşanma ve boşanma ile ilgili tüm konularda anlaşarak hakim karşısında boşanma iradelerini açıklarsa anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Malların paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi konular tam olarak açıklığa kavuşturulmuş olmalıdır. Ayrıca müşterek çocuklar varsa nafaka, kişisel ilişki kurulması ve velayet gibi konularda da tam bir anlaşma sağlanmalıdır. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gibi yasal gereklilikler de mevcuttur.

Eğer taraflar boşanma, nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet ve benzeri konularda anlaşamazsa boşanma davası çekişmeli olarak görülür. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha fazla sürer ve avukatların emek ve mesaisi daha yoğundur. Her iki dava türünde de firmanın avukatları başarılı şekilde süreçleri takip edip tamamlar.

İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiyesi

Bahsi geçen İstanbul hukuk bürosu tarafından bugüne kadar takip edilen dava dosyaları başarılı sonuçlara ulaşmış ve müvekkillerinin memnuniyeti sağlanmıştır. Kaliteli hizmet almak isteyenler için bu bilgi ve emek yoğun hizmetler rahatlıkla tavsiye edilebilir.

Boşanma Avukatı | İstanbul İncirli

İstanbul Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davaları ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak isteyenler iletişime geçerek davaları ile bilgileri sunup fiyat alabilir. İstanbul uzman avukat ücretleri değişkenlik gösterebilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri danışmanlığın yasal mevzuata göre ücretli olduğudur. Danışmanlık ücretinin en alt Avukatlık Asgari ücret tarifesinde belirlenir.

Avukatlar tüm hizmetleri için en az Avukatlık Asgari Ücret tarifesinde belirlenen miktarlarda ücret almalıdır. Daha düşük ücret alınması halinde sorumlulukları doğacaktır. Tarifede belirlenen miktarların üzerinde anlaşma yapılmasında sakınca yoktur.

En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı | İstanbul İncirli

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu