Çekişmeli Boşanma 2021 – Boşanma Avukatı İstanbul

Çekişmeli Boşanma 2021 – Boşanma Avukatı İstanbul

Medeni Hukuk’un bir alt dalı olan Aile Hukuku, aile ilişkilerini yasal çerçeveler içinde düzenlemektedir. Türk Medeni Kanunu’nda İkinci Kitap Kısmında yer alan Aile Hukuku; Evlenme, Boşanma, Nişanlanma, Evliliğin Genel Hükümleri, Eşler Arasındaki Mal Rejimi, Soybağının Kurulması, Tanıma ve Babalık Hükmü, Evlat Edinme, Velâyet, Nafaka, Vesayet, Kayyımlık konularını ele almaktadır.

Bir evliliğin yasal olarak sone ermesine Boşanma denir. Boşanma çeşitli isimlerle anılabilir; Evliliğin feshi, evliliğin sona ermesi gibi.

Aile Hukukuna İlişkin Davalar Nelerdir?

Aile hukuku, medeni hukuk içinde yer almaktadır. Bu hukuk alanının odak noktası Aile kavramıdır. Aile hukukuna ilişkin davalar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

Ailenin kuruluşunun temeli olan nişanlanma,
Evlenme koşulları ve hükümleri,
Boşanmanın şartları,
Boşanmanın sonucuna bağlı olan maddi ve manevi tazminat, nafaka,
Tarafların müşterek çocuklarının akıbetini ilgilendiren velayet ve iştirak nafakası,
Mal rejimine ilişkin davalar. Eşlerin evlenme öncesi ve sonrası edindikleri malvarlıkları.

Bu malvarlıklarının paylaşılması konusu,
Evlilik birlikteliğinin sürdüğü ve ortak hayatın maddi anlamda merkezi olan aile konutu,
Taraflar arasındaki nesebe ve çocukların temsiline dair soy bağı davaları,
Evlat edinme,
Velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık davaları,
Yabancı mahkemelerin aile hukukuna dair verdikleri kararın tanıma ve tenfizi ,
Aile hukukunun ilgi alanı içindedir.

Çekişmeli Boşanma 2021 – Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma Avukatı Olarak Baktığımız Davalar Nelerdir?

Boşanma avukatı olarak, müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmekteyiz.

Bu anlamda aşağıdaki davalarda uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Anlaşmalı boşanma davaları,
Çekişmeli boşanma davaları,
Boşanma davaları,
Evlilik Sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri,
Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
Yoksulluk ve iştirak nafakaları,
Maddi ve manevi tazminat talepleri,
Evliliğin iptali davaları,
Yabancı Mahkemelerden verilen kararların tanıma ve tenfizi,
Tedbir kararları. (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında),
İddet (Bekleme) süresinin kaldırılması,
Velayetin değiştirilmesi,
Anlaşmalı boşanma davası,
Babalık davası,
Soybağı davası,
Mal rejimi davaları v.b. gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Asal Hukuk Danışmanlık boşanma avukatı olarak sosyal medya hesaplarımızı aktif olarak kullanmaktayız. Bu anlamda instagram hesabımızı takip ederek güncel makalelerimizden haberdar olabilirsiniz.

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Yukarıda belirtilen uyuşmazlıklara ilişkin davalar Aile Mahkemelerinin görev alanı içindedir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde uyuşmazlıklara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar.

Aile Mahkemelerinin Görev Alanı 4787 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanunda aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usulleri tanımlanmıştır.

Genel Boşanma Sebepleri :

Evlilik Birliğinin Sarsılması genel boşanma sebebidir. TMK m.166’da belirtilmiştir.
Değişen hayat şartları ile beraber genel boşanma sebepleri de çeşitlilik kazanmıştır. Örneğin; Çalışmaya izin vermemek, beddua etmek, cimri olmak, sosyal ortamlardan soyutlama gibi nedenler de genel boşanma sebepleri sayılmıştır.

Özel Boşanma Sebepleri :

Kanunda sınırlı olarak sayılmış olan özel boşanma sebepleri şunlardır:

Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161),
Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162),
Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163),
Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164),
Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165),

Hem özel hem de genel sebebe dayanılarak boşanma davası açılmış ise, doğuracakları hukuki sonuçlar farklı olacağından öncelikle özel boşanma sebeplerinin bulunup bulunmadığı belirlenmeli, özel sebep varsa, bu sebebe dayanılarak, özel boşanma sebeplerinin gerçekleşmemesi veya özel sebebe dayalı dava hakkının düşmüş olması halinde, deliller, genel boşanma sebebi çerçevesinde değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/8440 K. 2010/12941 T. 29.6.2010)

Boşanma Avukatı

Boşanmak isteyen bir müvekkil için hareket ederken; avukat, ilk bilgileri almak, delil toplamak (maddi olanlar dâhil), gerekli belgeleri hazırlamak, anlaşmaları müzakere etmek ve müşteriyi duruşmalarda savunmakla ilgilenir. Bu tür davalarda boşanmak isteyen taraf için zaman önemlidir. Bu nedenle avukat, dava sürecini müvekkilin lehine olarak hızlı ve etkili bir şekilde yürütmelidir.

Aile ve Boşanma Davalarına İlişkin Makalelerimiz

Sosyal Medya Kayıtları (Facebook / Whatsapp v.b.) Boşanmada Delil Olur mu?,
Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma İle Ayrılık Davalarında Hukuki Süreç.,
Koronavirüs Nedeniyle Nafakanın Ödenmemesi ve Tazyik Hapsi,
Vesayet Gerektiren Haller, Vesayet Davası ve Vasi,
Soybağının (Nesebin) Reddi Davası,,
Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma,
Babalık, Babalığın Tespiti Davası,
Boşanma Davasında Manevi Tazminat,
Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası ve Şartları,
Terk Nedeniyle Boşanma Davası ve Şartları,
Zina Nedeniyle Boşanma Davası ve Şartları,
Anlaşmalı Boşanma Davası ve Şartları,
Vasiyetname, Geçerlilik Koşulları ve Şartları,
Boşanma Sebepleri ve Boşanmada Yetkili Mahkeme,,
Boşanmada Tazminat Miktarının Tespiti
Nafaka Davası, Şartları ve Nafaka Türleri,

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gerekli Belgeler

Anlaşmalı boşanma davası açmak için dava dilekçesi, boşanma protokolü, yatırılan mahkeme harcı belgeleri yeterlidir. Duruşma sırasında tarafların kimlikleri de gerekecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları özellikle mahkemenin yoğunluğuna göre değişmektedir. 1 -3 hafta arasında sonuçlanmaktadır.

Boşanma Davası İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma davası açmak için yetkili aile mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Süreç hakkında hiç bilginiz yok ise bir avukata danışmanızı öneririz.

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar her yerde dava açabilecektir.

Çekişmeli Boşanma 2021 – Boşanma Avukatı İstanbul

error: İçerik korunuyor !!