MANŞET

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı İstanbul

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı İstanbul

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILMALIDIR?

Boşanma davası açmadan önce öncelikle davamızı hangi sebeplere dayandıracağımızı belirlememiz gerekmektedir. Boşanma davasında aile birliğini boşanma aşamasına getiren yani aile birliğinin bozulmasına sebep olan olayların, bu olaylara sebep olanın karşı taraf olduğunun anlatılması ve ispat edilmesi gerekmektedir.

Dava açacak taraf olarak öncelikle yapmamız gereken neden boşanma davası açtığımızı, tarafları boşanma aşamasına getiren olumsuz olayların neler olduğunu ve bu olaylara karşı tarafın sebep olduğunu anlatacağımız bir dava dilekçesi hazırlamak olacaktır. Bu dava dilekçesi bizim davamızın temelini oluşturacaktır.

Bu nedenlerle içeriği, anlaşılır olması ve olayların belirli bir sıralama anlatılması önemlidir. Zira olayların gelişi güzel bir anlatımla anlatılması, dava dilekçemizin anlaşılır olmaması hakimin de olayları anlamasını zorlaştıracaktır. Bu sebepler ile boşanma davası açmadan önce iyi bir boşanma avukatından danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı,

Küçükçekmece Çekişmeli Boşanma Davası ,Küçükçekmece Çekişmeli Boşanma Avukatı, Küçükçekmece çekişmeli boşanma avukatı, Çekişmeli boşanma davası avukatı,

Boşanma Davaları Anlaşmalı ve çekişmeli olarak gerçekleşebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davaları, günümüzde çok sık rastladığımız psikolojik olarak zor karar verilen ve uzun soluklu bir dava çeşidi olup, eşlerden biri ya da her ikisinin evliliği sürdürecek ruh ve beden isteğinin kalmadığı, şayet müşterek çocuk varsa velayet, ya da boşanmanın mali sonuçları olan nafaka, tazminat..vb gibi hususlarda anlaşamadıkları boşanma türüdür.

Boşanma Davası Avukatı Ücretleri

Kimi zaman taraflardan biri boşanmak isteyip, diğeri istemiyor olabilir ya da müşterek çocuğun velayeti, maddi ya da manevi tazminat, iştirak ya da yoksulluk nafakası gibi konularda anlaşma sağlanamıyorsa dava bir tarafça çekişmeli olarak açılır.

Mahkeme Hakimi, açılan davada, Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusurun kimde olduğu, boşanma sebebi olup olmadığı, çocuğun üstün yararı ilkesi gereği hangi tarafta kalacağı konularında gerekli araştırmayı yapar, belge ve delilleri değerlendirir ve bir karar verir.

Çekişmeli boşanma davası, tarafların son 6 ay ikamet ettiği yer Aile Mahkemesine açılır. Dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir, karşı tarafta cevaplarını sunar ya da karşı taraf karşı dava açar. Delillerin sunulması, ön inceleme duruşmasına kadar mümkündür.

Aynı zamanda hakim ön inceleme duruşmasında eksik delillerin tamamlanması talebi olması halinde, taraflara kesin süre vererek delillerin tamamlanmasını isteyecektir. Ön inceleme aşamasından sonraki süreçte tanıklar dinlenir, gerekirse dosya bilirkişiye gider ve dava yaklaşık 1 sene içerisinde sonuçlanır.

Bu süreç çekişme konularına, karşı tarafın iddia, itiraz ve beyanlarına göre daha uzun sürebilir. Dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaların ve davanın haklı nedenlerle açıldığının ispatı gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları, Küçükçekmece Çekişmeli boşanma avukatı tarafından hazırlanan dilekçe içeriği ile kazanılır ya da kaybedilir. Delillerin ve beyanların süresinde dosyaya sunulması önemlidir.

Tüm davalarda olduğu gibi, çekişmeli boşanma davalarında süreler esaslı öneme sahip olup; davaya cevap, itiraz dilekçelerinin ve delillerin kanuni sürelerde dosyaya sunulması önemlidir.

Boşanma Davası Avukatı Ücretleri

Dava dilekçesinde dayanılan iddialar ispat edilemez ise, hakim davayı reddeder. Dava reddedilirse, aynı nedenlerle 3 yıl çekişmeli boşanma davası açılamayacaktır. Davanın usulüne uygun hazırlanmış dava dilekçesi ve delillerle açılması alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir. Davayı açan ya da kendisine dava açılan olması fark etmez.

Mutlaka alanında uzman bir çekişmeli boşanma davası avukatı ile çalışılmalıdır.

BOŞANMA DAVASINDA HÂKİM NEYE DİKKAT EDER?

Boşanma davalarında ne kadar haklı olursak olalım dava sonunda hayal kırıklığına uğrayabiliyor, olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.

Bunun yaşanmasının sebebi yaşanmış olumsuz olayları mahkeme huzurunda ispat etmek ve hakimi kusursuz veya daha az kusurlu olduğumuz konularında ikna etmek zorunluluğunda olmamızdır.

Eğer ki aile birliği içerisinde olumsuz olaylar yaşamış olmamıza rağmen dava sonunda taleplerimiz kabul edilmiyorsa bu demektir ki ispat konusunda sıkıntı yaşadık.

Boşanma davalarında yaşanan olumsuz olayların ispatında sıkıntılar yaşanabilmektedir. Çünkü genel olarak aile ilişkilerinde dışarıya kapalıyız, yani aile içerisinde olumsuz bir olay yaşandığında bu yaşanan olumsuz olayı gören duyan tanık bulmak konusunda zorlanıyoruz.

Boşanma davalarında genel olarak yaşanan olayların ispatı gerektiği için en çok tanık deliline dayanılmaktadır.

Boşanma Davası Avukatı Ücretleri

Mahkemelerin en çok dikkat ettiği nokta tanık delilinde görgüye dayalı tanıklar olmasıdır.

Mahkemede dinletmiş olduğumuz tanıkların beyanları eğer ki görgüye dayalı değilse, tanıklar çevreden duyduklarını veya taraflardan duyduklarını mahkemede beyan etmişlerse bu tanıkların beyanları elbette ki hakimi etkileyecektir ama karara da dayanak olmayacaktır.

Bu nedenlerle boşanma davalarında tanık dinletecek isek bu tanıkların görgüye dayalı tanıklar olmasına dikkat etmeliyiz.

Görgüye dayalı tanıklıkta ise illa olayları olduğu esnada bire bir görmüş olmayı da kastetmiyoruz.

Örneğin taraflar evde tartışırken veya kavga eder iken seslerini duymuş bir komşunun tanıklığı da görgüye dayalı bir tanıklık olarak kabul edilir veya şiddete maruz kaldınız ve ertesi gün gidip vücudunuzda ki morlukları annenize veya kardeşinize gösterdiniz bu da görgüye dayalı bir tanıklıktır.

Tanık delili dışında da varsa başka ispat araçlarını da kullanarak iddialarımızı ispat etmeye çalışmalıyız.

Boşanma davalarında önemli olan ispat araçlarını kullanarak olumsuz olayları ortaya koymamız ve ispat etmemiz ve yaşanan olumsuzluklara sebep olanın biz olmadığımız ve olay sonucunda ise mağdur olanın biz olduğumuz konusunda hakimi ikna etmemizdir. Tabi ki her somut olay kendi içinde farklı özellikler barındıracaktır, bu sebeplerle dava açmadan önce iyi bir boşanma avukatına danışmanızı tavsiye ediyoruz.

Boşanma Avukatı Hangi Dava ve İşlere Bakar?

Boşanma Davaları

Boşanma avukatının baktığı dava türleri öncelikle boşanma davalarıdır. Hukukumuzda belirli boşanma nedenleri bulunmakta ve bu boşanma sebeplerine bağlı olarak boşanma dava türleri adlandırılmaktadır.

Boşanma sebeplerine göre Boşanma Davası türlerini;

Zina Nedenine Dayalı Boşanma Davası,

Terk Nedenine Dayalı Boşanma Davası,
Onur Kırıcı ve Pek Kötü Muamele Nedenine Dayalı Boşanma Davası,
Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedenine Dayalı Boşanma Davası,
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı Boşanma Davası, (Şiddetli Geçimsizlik, Anlaşmalı Boşanma vs.),
Eylemli (Fiili) Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma Davası,

Evlenmeye İlişkin ve evlenmeye izin verilmesine İlişkin Davalar 

Boşanma avukatının çalışma alanları sadece boşanma davaları değildir. Bazen boşanma ile değil evlenme ile ilgili davalar da gündeme gelir.

Bu tür davalarda tarafların evliliği için Aile Mahkemesi hakiminin evlenmeye izin verilmesi veya mevcut bir evlenme engelinin kaldırılması yönünde bir kararının bulunması gerekir. Boşanma avukatı bu yönde karar verilmesi için müvekkili adına dava açacaktır.

Boşanma Davası Avukatı Ücretleri 2022

Evlenmeye İzin Verilmesi Davası 

Henüz 16 yaşını ikmal etmiş ancak olağanüstü nedenlerle evlenmesi gereken kişinin evlenmesi için mahkeme kararının evlenmeye izin verilmesi gerekir. İşte bunun için Aile Mahkemesine evlenmeye izin verilmesi davasının (isteminin) açılması gerekir.

Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası 

Kadın eş, boşandıktan sonra belirli bir süre evlenemez. Bunun nedeni henüz taraflarca bilinmeyen bir hamileliğin bulunabilme ihtimali ve soybağının yanlış kurulmasının önüne geçilmesidir. İşte evlendikten sonra kadın için kanunen öngörülen 300 gün bekleme (evlenememe) süresinin kaldırılması için “Kadın için Bekleme (İddet) Süresinin kaldırılmasının davası açılmalıdır.

Yine 17 yaşını ikmal etmiş henüz 18 yaşını tamamlamamış kişilerin evlenebilmesi anne ve babanın yani velayet hakkını kullanan velisinin iznine bağlı kılınmıştır. Bu velayet hakkına sahip kişi tarafından bu yönde izin verilmemesi ve haklı bir nedeni yok ise Aile Mahkemesi Hakiminin bu hususta bir karar vermesi için dava açılması gerekir.

Nişanlanmaya ve Nişanın Bozulmasına İlişkin Davalar 

Nişanlılık: farklı cinsten iki kişinin birbirine evlenmeyi vadetmeleridir. Nişanlanma için bir nişan törenine ya da başkaca bir ritüele gerek yoktur.
Nişanlanma ile birlikte kişiler nişanlı statüsüne geçerler ve bir takım yükümlülükleri ortaya çıkar.

Nişanlanmanın sona ermesi halinde kimi dava türleri ortaya çıkar. Örneğin nişanlanmanın sona ermesi nedeniyle nişanlıların birbirlerine verdikleri hediyelerin iadesi gibi.
Yine nişanlılık haksız bir surette sona ermiş ise bu takdirde koşulları var ise tazminat yükümlülüğü ortaya çıkacaktır.

Çocuklara İlişkin Davalar 

Çocuklara ilişkin yasal düzenlemeler ve davalar da boşanma avukatının faaliyeti içerisinde yer almaktadır.

Çocuklar denilince akla ilk gelen velayet davalarıdır. Asıl olan velayetin anne ve baba tarafından birlikte kullanılmasıdır. Ancak boşanmaya karar verilmesi, anne ve babanın evli olmaması, anne ve babadan birisinin ölümü veya ayrı yaşaması gibi durumlar karşısında velayete ilişkin dava türleri şekillenmektedir.

Bu konuda dava türlerine ilişkin olarak Velayet Davası, Velayetin Değiştirilmesi Davası, Velayetin Kaldırılması Davası vs.

Yine anne, baba , dede ve ninenin ve üçüncü kişilerin yanında bulunmayan müşterek çocukla kişisel ilişki kurmasına yönelik davalar (Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası) da boşanma avukatının baktığı dava türlerindendir.

Çocukların anne ve babasından bağımsız olarak malının bulunması halinde Çocuk Mallarının Yönetimi, Çocuklara ilişkin velayet hakkının kullanımı sırasında eşler arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin davalar yine çocuk ile ilgili boşanma avukatının faaliyet alanı kapsamına girmektedir.

Boşanma Avukatı Florya | Boşanma Davaları

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu