Ceza Avukatı 2022

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, kamu hukuku alanına giren hukuk dalıdır. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukukunda suç kavramının maddi ve manevi unsurları, ceza kavramı, bu dalın genel ilkeleri, suçun ortadan kalkma nedenleri, cezayı ortadan kaldıran nedenler gibi ilkeler yer alır.

Özel ceza hukuku ise ülke kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin ne olduğunu ve cezalarını belirler.

Ceza avukatı olarak bilinen avukatlar ceza hukuku kapsamına giren konularda daha önce araştırma yapmış veya çalışmış, şüpheli ya da sanıkların haklarını çok iyi bilen hukukçulardır. Hukuk büromuz avukatları bu dal kapsamında dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ceza Hukuku Alanı İçerisinde Yer Alan Mahkemeler Nelerdir?

Sulh Ceza Hâkimliği,
Ağır Ceza Mahkemesi,
Asliye Ceza Mahkemesi,
Çocuk Mahkemesi,
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,
İcra Ceza Mahkemesi,
Yargıtay Ceza Daireleri,

Ceza avukatı nedir ne iş yapar?

Ceza davalarına giren, soruşturmalarda şüphelileri savunan, müşteki veya mağdur vekilliği yapan, kısaca ceza hukukuyla ilgili işlemleri takip edip savunma görevi icra eden ceza avukatları halk dilinde bu şekilde adlandırılmaktadır.

Ceza avukatı hangi davalara bakar?

Ağır ceza, sulh ve asli ceza mahkemelerinde görülen davaların tümüne avukat olarak ceza hukuku avukatları bakmaktadır. Bu davalar da genellikle, hırsızlık, adam öldürme, dolandırıcılık, tehdit, kavga ve çete kurma gibi hukuksal durumlar şeklinde karşımıza çıkar.

Suç Türleri

Suç türleri, TCK içindeki maddelerde tanımlanmıştır. Bunları kendi içinde kategorize etmek gerekirse, genel olarak şu şekilde bir liste oluşacağı söylenebilir.

Uyuşturucu Suçları,
Banka Dolandırıcılığı,
Siber Suçlar,
Cinsel Suçlar,
İnternet Dolandırıcılığı,
Şantaj Suçu,

Avrupa yakasındaki en iyi ceza avukatları, müvekkillerinin beklentilerini genel olarak karşılayan avukatlardır. Bu tür avukatların deneyimleri yüksek, hukuki yeterlilikleri üst seviyede ve iletişim becerileri kuvvetlidir. Bütün bunlar sayesinde müvekkilleri ile etkili iletişim kurarak, bunları doğru yorumlar ve üst düzey bir savunma stratejisi geliştirir.

Yaşama karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti,
Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar: Kasten yaralama, taksirle yaralama,
Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar: Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz,
Hürriyete karşı suçlar: Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali,
Şerefe karşı işlenen suçlar : Hakaret,
Özel hayata karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal,
Mal varlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık,
Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik,
Genel ahlaka karşı suçlar : Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,

Soruşturma ve dava süreçlerinde karşılaşılacak gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma durumlarında hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında uzman ceza avukatı ekibimizle disiplinli bir şekilde çalışmaktayız.

Dava dosyası hakkında net olarak bir yorumda bulunmak ve ihtimalleri sıralamak için dosyanın kesinlikle incelenmesi gerekmektedir. Ceza hukuku avukatları tüm kovuşturma dosyalarını inceleme yetkisine sahiptir.

Ceza Avukatı 2022