Ceza Avukatı – Hapis Cezasının Ertelenmesi

Ceza Avukatı – Hapis Cezasının Ertelenmesi

Mahkeme tarafından suçlu bulunan ve hapis cezasına mahkûm edilen kişinin, şartlı olarak cezaevindeki infazından vazgeçilmesi, hapis cezasının ertelenmesi olarak adlandırılmaktadır. Her mahkûmun bu karardan yararlanması olası değildir.

İyi bir avukat tarafından yapılan detaylı bir çalışmayla bu kararın alınması sağlanabilir. Hapis cezasına mahkûm edilen kişi hakkında, hapis cezası erteleme kararı alınabilmesi için belirli şartlara sahip olması gerekmedir. Bu şartlar kanunda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Hapis cezasının ertelenmesi kararı, kısa süreli hapis cezası alan kişiler için, belirli koşulların sağlanması durumunda verilmektedir. Hakkında ertelenme kararı verilen kişiler, verilen karara göre 1 ila 3 yıl arasında bir süre ile denetim altında tutulmaktadır.

Hapis Cezasının Ertelenme Şartları

Hapis cezasında, erteleme kararı verilebilmesi için, belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinde bulunmaktadır.

Hapis cezasının ertelenme şartları:

18 ile 65 yaş aralığında olan kişilerin, işlediği suçtan dolayı 2 yıl veya daha az bir süre ile hapis cezası almış olması.
18 ile 65 yaş aralığının dışında olan kişilerin, işlediği suçtan dolayı 3 yıl veya daha az bir süre ile hapis cezası almış olması.
Suçlu bulunan kişilerin, önceki zamanlardan kasıtlı olarak bir suçtan dolayı üç aydan fazla bir süre ile ceza almış olmaması.

Suçlunun, işlediğini suçtan dolayı pişmanlık duyuyor olduğu ve aynı suçu tekrar işlemeyeceği konusunda mahkemenin ikna olması gerekmektedir.
Ertelenme kararı, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi, aynen iadesi veya tazmin edilmesi şartıyla verilebilmektedir.

Kasten işlememiş suçtan dolayı ceza alan kişiler, ne kadar süre ceza aldığına bakılmaksızın ertelenme kararından faydalanabilmektedir.
Ceza erteleme kararının verileceği süre zarfında suçlular, ceza infaz kurumunda tutulur.

Ancak Türk Ceza Kanunu’ndaki belirli koşullar sağlanırsa, hâkim kararıyla serbest bırakılabilmektedir.

Hapis cezasının ertelenmesi kararı; cezanın, affedilmesi, yok edilmesi veya başka bir cezaya çevrilmesini sağlamamaktadır. Hapis cezasının ertelenmesi hakkında daha detaylı bilgi almak ve şartları karşılayıp karşılamadığınız konusunu netleştirmek için İstanbul avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaç yıla kadar hapis cezaları ertelenir?

İnfazın Ertelenmesi İçin Ceza Süresi Şartı

Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi koşulları, suçun kasten veya taksirle işlenmesine göre değişmektedir. Kanuna göre, kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıl veya altındaki hapis cezalarının infazı ertelenebilir.

Kesinleşmiş hapis cezası paraya çevrilir mi?

Kasten işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilir. Taksirle işlenen suçlarda (Örneğin trafik kazası neticesinde 2 yıl 6 ay ceza verilse dahi) ise ceza miktarına bakılmaksızın tüm cezalar adli para cezasına çevrilebilir.

Kesinleşmiş Hapis Cezasının İnfazı Ertelenir mi?

Evet Ertelenir. Soruya kısa ve kesin cevap verdikten sonra açıklamalar kısmına girmek istiyorum. Şayet kasten işlenmiş suçlardan biri sebebiyle kesinleşmiş 3 yıl yada daha az süreli hapis cezasına mahkum edildiyseniz CGTİK gereği bu cezanın infazını Cumhuriyet Başsavcılığından talep edebilirsiniz. Tabi ki bu talepte bulunmak için bazı ön şartlarlar ve mevzuat hükümleri mevcuttur.

Hakkınızdaki mahkûmiyet kararı taksirli bir suçtan kaynaklanıyorsa infazı ertelenebilir süre 5 yıla kadar çıkmaktadır.

Kesinleşen hapis cezasının ertelenmesi

Siz yada bir yakınınız bu durumdaysa zaten kafanız yeterince meşgul ve telaşlı olacağından sizi hukuki detaylarla daha da sıkmak istemiyorum. “Kesinleşmiş ceza” kavramı, alınan cezanın Yargıtay’ca onandığını anlamına gelmektedir.
Bu durumdaki kişi artık sanık değil hükümlüdür. Kasıtlı suçtan dolayı 3 yıl yada daha az,

taksirli suçtan dolayı 5 yıl yada daha az kesinleşmiş cezası olan hükümlü çağrı üzerine cezaevine girecektir. Hakkında yakalama kararı çıkartılmayacaktır.
Örneğin Trafik kazası neticesinde taksirli bir suç işlemiş ve 5 yıl cezası onanmış bir hükümlü infaz kanuna göre 28 ay cezaevinde kalacaktır.

Kasıtlı suç neticesinde 3 yıllık cezası kesinleşmiş hükümlü de 12 ay cezaevinde olacaktır. Suçu meslek edinmemiş her insan için yaşadığı hayattan ve ailesinden, iş yaşamından hiçbir ön hazırlık yapmadan bu kadar uzun süreler ayrı kalmak telafisi zor hatta bazen imkânsız sonuçlar doğurmaktadır.

Dolayısıyla hükümlü kişi açısından, en azından bazı işlerini, aile yaşantısını bu duruma bir ölçüde hazır hale getirmek için cezanın infazının ertelenmesi bulunmaz bir nimettir.

Ceza Avukatı – Hapis Cezasının Ertelenmesi

 

error: İçerik korunuyor !!