MANŞET

Çocuğun Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Çocuğun Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Çocuk 18 yaşını doldurmamış olan kişi olarak tanımlanmaktadır. Cinsel istismar suçu 3 ayrı kategoriye ayrılarak düzenlemiştir.

 • 15 yaşını tamamlamamış olan çocuklar,
 • 15 yaşını tamamlamış ancak fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
 • 15-18 yaş grubunda olan çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak
  gerçekleştirilen cinsel davranışlar.

Çocuğun Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Basit cinsel istismar suçu: çocuğun bedeni üzerinde gerçekleştirilen failin cinsel arzularını tatmin amacına yönelik olarak yaptığı fiillerdir. Ancak bu filler cinsel ilişki düzeyine varmamaktadır.

Sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı: Çocuğun cinsel istismarının sarkıntılık düzeyinde kalması halinde basit cinsel istismar suçuna göre daha hafif ceza öngörülmüştür. Sarkıntılık düzeyinde kalmış olsa da failin ceza alabilmesi için çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunması gerekir. Örneğin, çocuğu cinsel amaçla 1 kere öpmek, dokunmak gibi fillerdir.

Sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar kesik ani bir eylemle bir kere dokunmak gibi filler iken basit cinsel istismarda çocuğa karşı cinsel bir sömürü vardır. Fail kendini cinsel yönden tatmin etmeye çalışır.

Çocuğun cinsel tacizi: Failin çocuğun bedenine dokunmadan cinsel amaçla işlenen fiiller, sözler olarak tanımlanabilir. Örneğin çocuğa karşı bacaklarına dokunayım mı demek cinsel tacizdir. Ancak bacaklarına dokunması sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarına girer.

Çocuğun Cinsel İstismar Suçunda Çocuğun Rızası Kabul Edilir Mi?

15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı işlenen cinsel davranışlarda çocuğun rızası kabul edilmez. Yani rıza göstermiş olsa dahi hiçbir önemi yoktur. Bu halde 15 yaşını tamamlamamış olan çocukların rızası hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmez. Çocuk rızası olduğunu kabul etse dahi fail ceza alır.

Ancak 15 yaşını tamamlamış olup 18 yaşını tamamlamamış olan çocuk, cinsel davranışlara rıza göstermişse fail cezalandırmaz.

Çocuğun Cinsel İstismarı Adana

Basit Cinsel İstismar Suçunda Cezayı Artıran Haller 

 • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak
  suretiyle,
 • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, cezanın artırılması öngörülmüştür.

 

 • Cinsel istismar suçunun, 15 yaşını tamamlamamış  çocuklara karşı cebir veya tehditle  veya 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı silah, bıçak gibi araçlar kullanılarak işlenmesi halinde cezanın artırılması öngörülmüştür.
 • Çocuğa karşı cinsel istismarın işlenmesi için fail cebir ve şiddette bulunmuşsa ve bu durum çocuk üzerinde kasten yaralamanın ağır neticelerine sebep olmuşsa hem cinsel istismar suçundan hem de kasten yaralama suçundan ayrı ayrı ceza verilir.
 • Cinsel istismara maruz kalan çocuk bitkisel hayata girmişse veyahut ölmüşse; fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alır.

Cinsel İstismar Suçunun Tecavüz Boyutunda Olması 

Cinsel istismar çocuğun vücuduna organ yahut sair bir cisim sokularak gerçekleştirilmişse nitelikli cinsel istismar suçu oluşur. Çocuğa karşı vajinal yahut anal yoldan penis, kalem, şişe, parmak gibi herhangi bir cisim sokulmasıyla nitelikli hal oluşur. Bu yönden failin cinsel arzularının tatmin olup olmaması önemli değildir. Suç bu cisimlerin sokulması ile oluşur.

Fail çocuğun 15 yaşını tamamladığı düşüncesiyle çocukla cinsel ilişkide bulunursa ve çocuk şikayetçi değilse bu durumda fail bu hatasından yararlanabilir. Ancak şöyle ki failin, çocuğun yaşında esaslı olarak hataya düşmeli ve mahkeme tarafından kabul edilebilir olmalıdır. Bu halde fail kasten hareket etmiş olmayacağı için cinsel istismar suçunun taksirli hali de düzenlenmemiş olduğu için faile ceza verilmeyebilir.

Cinsel İstismar Suçu Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Şikayet, Uzlaşma, Zamanaşımı

Adli para cezası, işlenen suça göre hapis cezasıyla birlikte verilebileceği gibi tek başına da verilebilir. Kasten işlenen suçlarda hapis cezasının 1 yıl ve daha altında olması halinde hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Çocuğun cinsel istismar suçunda kanunda öngörülmüş olan ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilemez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, şartların oluşmasıyla birlikte sanığa denetim süresi öngörülür ve sanık bu süre içerisinde koşulları yerine getirdiği takdirde aldığı ceza uygulanmayarak ortadan kalkar ve dava düşer. HAGB kararı için verilen hapis cezasının 2 yıl veya daha az süreli miktarda olmalıdır. Çocuğun cinsel istismar suçunda öngörülmüş olan hapis cezası miktarı nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılması kararı verilemez.

Çocuğun cinsel istismar suçu uzlaşma kapsamında olan suç tiplerinden değildir.

Çocuğun cinsel istismar suçu Sarkıntılık düzeyinde kalmışsa ve failin de yaşı küçükse suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayet edilmelidir. Sarkıntılık düzeyi dışındaki çocuğun cinsel istismarı şikayete gerek olmaksızın savcılık tarafından re sen soruşturulur.

Çocuğun cinsel istismar suçunun dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Çocuğun Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Çocuğun Cinsel İstismar Suçunda Görevli Mahkeme

Çocuğun cinsel istismar suçunda görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Ancak cinsel istismar sarkıntılık düzeyinde kalmışsa görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Çocuğun Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Av. Merve ÇATAR

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu