YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Deport Cezasının Kaldırılma Avukatı

Deport Cezasının Kaldırılma Avukatı

Türkiye’ye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır?

İstanbul ’da yabancılar için Avukatlık hizmeti veren Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu, Yabancılara Vatandaşlık Avukatı, İstanbul Deport Avukatı olarak tecrübeli avukat olarak hizmet vermektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.

Kolay olmayan prosedürler çerçevesinde Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünü sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz

Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi,
Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi,
Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması,
Yabancıların Edinebileceği Haklar,
Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü,
Sözleşme Yapma Hakkı,
Basın Özgürlüğü,
Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü,
Kişi Dokunulmazlığı,
Yabancıların Türkiye’de Çalışması,
Çalışma İzni,
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma,
Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları,
Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı,
Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları,
Eğitim Hak ve Özgürlüğü,
Gayrimenkul Edinme Hakkı,
Miras Hakkı

İstanbul Avukat ve Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan ve herhangi bir neden yüzünden (suç vb.) kendi ülkesine ya da başka bir ülkeye hava yolu aracılığı ile yollanan kişilere, deporte ya da sınır dışı edilen yolcu denir.

Deporte yolcular, kimi zaman bir güvenlik görevlisi eşliğinde, kimi zaman da tek başlarına uçağa biniş yaparlar.

DEPORT ( SINIR DIŞI KARARI ) NEDİR

Türkiye’ yaşayan yabancıların kanunda belirlenen yasaklara uymaması yada yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle yetkili makamlar tarafından SINIR DIŞI kararı verilmesine ‘’ deport ‘’ denmektedir. Sınır dışı ( deport ) kararını, Göç İdaresi Müdürlüğü yada yabancının yaşadığı ilin valilik makamı vermektedir.

Aşağıda belirtildiği üzere bu karara itiraz etmek mümkündür. Türkiye’ de bulunan yabancıların 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, aşağıda belirtilen eylemlerde bulunduğu tespit edilirse, bu kanun uyarınca haklarında ‘’ deport’’ kararı verilir. Deport edilen yabancılara, bazı durumlarda‘’ kod ‘’ konmaktadır.

SINIRDIŞI KARARI ile ilgili detaylı bilgiler verilmiş olup, yabancılar hukuku uzmanı tecrübeli bir avukatla gerekli itirazların yapılması halinde deport kararının kaldırılması mümkün olabilmektedir.

HANGİ HALLERDE ‘ DEPORT’ KARARI VERİLİR

6458 Sayılı Kanu’nun 54. Maddesine göre; Deport kararı (sınır dışı) şu eylemlerden bir yada bir kaçına karıştığı tespit edilen yabancı kişiler hakkında alınabilir;

a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,
b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,
ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
f) İkamet izinleri iptal edilenler,
g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,
ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,
i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar,

Deport Avukatı İstanbul

HANGİ HALLERDE DEPORT KARARI VERİLEMEZ

Yukarıda bahsedilen eylemleri yerine getirseler bile, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler,
c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar,
ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları hakkında deport kararı verilemez.

DEPORT KARARININ SONUÇLARI

6458 Sayılı Kanunun 52 . maddesine göre; Yabancı hakkında ‘’ deport ‘’ kararı verilmesi halinde’’ Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Yabacılar hakkında idari gözetim süresi 48 saattir. Yani yabancının yukarıda belirtilen eylemlere karıştığı tespit edilip yakalanması halinde, yakalanmalarından itibaren en geç 48 saat içinde deport kararı verilecektir.

Deport işleminden sonra yabancının çıkış işlemleri yapılacaktır. Yabancıların kendiliğinden ülkeden çıkmak istemesi halinde, ‘bazı yabancılar hakkında ’ terke davet prosedürü ‘’ işletilmektedir. Bu durumda, ilgili yabancıya ‘’ deport ‘’ kararında belirtilmek şartı ile 15 ila 30 gün aralığında bir süre verilerek yabancıdan ülkeyi terke etmesi istenir.

Bu yabancılara, çıkış izin belgesi verilir. Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır?

Kolluk kuvvetlerince yakalanan yabancı şahıslar, öncelikle İl Göç İdaresi Şubesi ‘ ne götürülür. Burada yabancının evrak işleri tamamlandıktan sonra yabancı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilir. Geri gönderme merkezlerine transfer edilen yabancılar işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşı olduğu ülkeye, transit gideceği ülkeye yahut üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Kendiliğinden teslim olan yabancılar hakkında, zorla gönderme kararı alınmayacağı gibi, geri gönderme merkezlerine de gönderilmeyecektir. Terke davet prosedürü, işletilen yabancılar, idarenin takdir yetkisi gereğince belirlenir. Yabancının suça karışıp karışmadığı, geçmişi ve illegal faaliyetleri gibi etkenler bu konuda belirleyici olmaktadır.

Sınır dışı etme kararının en öneli sonucu ise, yabancı hakkında 5 ay ile 5 yıl aralığında ülkeye giriş yasağı konmasıdır. Hangi sürede ceza verileceği, yabancının deport edilmesi sebebine göre, idarenin takdir yetkisi kapsamında karar verilmektedir.

DEPORT ( SINIR DIŞI ) KARARI NASIL KALDIRILIR.

1.DAVA YOLU İLE

Belirli şartlara uyulması halinde deport kararının kaldırılması mümkün olabilmektedir. Hakkında, sınır dışı etme kararı verilen yabancıya bu karar gerekçesi ile birlikte tebliğ edilecektir.

Bu karara, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açmak suretiyle itiraz edilebilir. 15 günlük süre hak düşürücü süre olup sürenin geçmesi halinde ise, dava açılamayacaktır. İdare mahkemesinde dava açılması halinde, davanın sonucu beklenmeden kişi ülkeden çıkarılamaz. Mahkeme, idare tarafından verilen deport kararını iptal eder ise, kişi ülkeden sınır dışı edilemeyecektir.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır?

Ancak bu durumun da istisnası olup, dava açılması halinde bile davanın sonucu beklenmeksizin sınır dışı işlemleri yapılabilecek yabancılar vardır. Bu kişiler ise; Terör örgütleriyle ilişkili olanlar, Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturanlar, Uluslararası kurum ve kuruluşlarca terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen bu şahıslar mahkeme sonucu beklenmeden sınır dışı edilebilir.

2.MEŞRUHATLI VİZE YOLU İLE

Deport kararı ile birlikte haklarında belirli bir süre ülkeye giriş yasağı verilen yabancılar, meşruhatlı vize almak suretiyle bu süreyi beklemeden ülkeye giriş yapabilirler. Yabancı, evlilik sebebiyle vize, çalışma vizesi, tedavi amaçlı vize ve eğitim vizesi alması ve bu amaçlardan biri ile ülkeye geldiğini destekleyici belgelere sahip olması halinde yasak süresi dolmadan ülkeye girebileceklerdir.

Bununla birlikte, uygulamada sık karşılaşılan iki deport sebebi olan oturma ( ikamet ) izni süresinin uzatılmaması sebebiyle deport ve sahte evlilik sebebiyle deport işlemleri halinde yabancının neler yapabileceğinden kısaca bahsetmekte yarar vardır.

İkamet süresini uzatmayan ve bu sebeple sınır dışı edilen yabancı, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna çalışma izni almak maksadıyla başvurabilir. Yabancı eğer bir suç işlemediyse ve çok uzun bir süre ülkede kaçak kalmadıysa izinsiz ülkede kaldığı günlerin cezasını ödemek suretiyle, çalışma izni alarak Türkiye’ ye giriş yapabilecektir.

Bir diğer sebep ise, sahte evlilik yapıldığı sebebiyle deport işlemidir. Evlilik gerçek bir evlilik olmasına rağmen, yetkili merciler tarafından sahte evlilik olduğu değerlendirilerek yabancı şahsın oturma izni iptal edilmiş ve şahıs deport edilmiş olabilir.

Bu durumda evliliğin gerçek olduğunu ispat etmek maksadıyla mahkemede dava açılarak, deport kararı iptal edilebilir. Böylece, yabancı şahıs ülkeye giriş yapabilecektir.

SINIRDIŞI ETME (DEPORT) KARARININ SONUÇLARI NELERDİR?

1) TÜRKİYE’Yİ TERKE DAVET
Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, “Çıkış İzin Belgesi” verilir. Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir. Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancılar, idari gözetim altına alınır.

2) İDARİ GÖZETİM KARARI
Sınır dışı etme kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından Türkiye’yi Terke Davet edilmeksizin idari gözetim kararı alınır:

a) Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
b) Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
c) Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
d) Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
e) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
hakkında yetkili makamlar tarafından idari gözetim kararı alınan yabancılar Geri Gönderme Merkezlerinde (GGM) gönderilir ve orada altı ayı geçmeyecek gözetim süresince tutulurlar.

İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal ilgili Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır ve kendisine Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu yabancılardan belli bir adreste ikamet etmeleri veya istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Ancak başvuru idari gözetimi durdurmaz. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır?

SINIR DIŞI ETME (DEPORT) KARARININ KALDIRILMASI

6458 Sayılı kanuna göre, kural olarak hakkında sınır dışı edilme (deport) kararı olan yabancı, yurda giriş yasağı süresi dolmadan Türkiye’ye giriş yapamaz. Ancak bu durumun bazı istisnaları mevcuttur.

SINIR DIŞI ETME (DEPORT) KARARININ DAVA YOLUYLA KALDIRILMASI

İdari gözetim kararı, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Yabancı veya yasal temsilcisine ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde dava açmak suretiyle itiraz yoluna başvurabilir.

İdari işlem niteliğindeki deport kararına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılmalıdır. Hukuk mecrasında, hakkında dava açılmayan idarenin kararları hukuka uygun kabul edilmektedir.

Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Burada önemli olan husus şudur ki; yabancı hakkında kolluk kuvvetleri veya İl Göç İdaresi işlemlere başladıktan sonra 48 saat içinde yabancı GGM gönderilecektir.

Eğer yabancı hukuki bir yardımdan faydalanmak istiyorsa, hızlı davranmalıdır. Zira avukatın yapması gereken işlemlerinde bir süreç gerektirdiği aşikardır.

Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde bazı durumlar hariç olmak kaydıyla, yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez. Bu durum da yabancı için avantajlı bir durum oluşturur. ,

SINIR DIŞI ETME (DEPORT) KARARININ MEŞRUHATLI VİZE ALARAK KALDIRILMASI

Sınır dışı edilme kararı ile birlikte hakkında belirli bir süre Türkiye’ye giriş yasağı verilen yabancı, meşruhatlı vize almak suretiyle bu süreyi beklemeksizin Türkiye’ye giriş yapabilir.

Yabancı;

a) Evlilik sebebiyle vize,
b) Çalışma vizesi,
c) Tedavi amaçlı vize,
d) Eğitim vizesi
alması ve bu amaçlardan biri ile ülkeye geldiğini destekleyici belgelere sahip olması halinde yasak süresi dolmadan ülkeye girebileceklerdir. Aksi halde başvurusu reddedilir.

Bazı yabancıların meşruhatlı vize talep etmeleri mümkün değildir. Burada terör örgütü üyeliği ve devlet aleyhine faaliyet gösterme gibi kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan nedenlerle sınır dışı edilme durumları kastedilmektedir.

Bu kişiler meşruhatlı vize talep ederek ülkeye giremez ancak idare mahkemesinde deport kararının iptali talepli bir dava açmaları ve bu davanın yabancı lehine sonuçlanmasıyla deport kararı kaldırılması ve Türkiye’ye giriş yapabilmeleri mümkün hale gelecektir.

DEPORT İŞLEMLERİ

Türkiye’de vize ve kanun ihlali nedeniyle deport “GİRİŞ YASAĞI” konularak “SINIR DIŞI” edilmiş yabancılara alanında uzman ve profesyonel olan avukatlarımızla sizlerin tüm deport ile ilgili tüm işlemlerde hizmet vermekteyiz.

Pasaport Deport “Giriş Yasağı” Kaldırma,
Pasaport Tahdit Kodu Kaldırma,
Pasaport Tahdit Kodu Sorgulama,
Pasaport Deport Sorgulama,
Türkiye’ye Giriş Yasağı Sorgulama,
Deport Kaldırma Davası Açma,

TÜRK VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

5901 Sayılı kanun kapsamında Türk vatandaşlığı alma hakkını sahip yabancıların Türkiye’de vatandaşlık başvurusu, dosyasının hazırlanması, takibi vb. tüm işlemlerde alanında uzman avukatlarımızla hizmet vermekteyiz.

EVLİLİK & BOŞANMA İŞLEMLERİ

Türkiye’de yabancı uyruklu vatandaş ile Türk vatandaşının evlilik işlemleri, boşanma işlemleri ve dosyalarının hazırlanması ve takibi konusunda , Tanıma Tenfizi Davaları alanında uzman avukatlarımızla hizmet vermekteyiz.

Türkiye Giriş Yasağı Kaldırma

2021 yılı ve geçmiş yıllarda bir çok yabancı uyruklu Türkiye’den vize ihlali, ülkeye kaçak giriş, fuhuştan, yasa dışı işlerde bulunan vb. kanunda belirtilen (adli veya idari) olarak nitelendirilen suçlardan birini işlediği tespit edilen yabancı ülkemizden sınır dışı edilmek üzere ülkeye giriş yasağı kodları dediğimiz ”tahdit kodları” konularak ülkemizden deport edilmiştir.

Bu nedenle birçok ülke vatandaşının en büyük sorunu yada isteği giriş yasağı / deport kaldırma yapılarak tekrar Türkiye’ye girmek istemektedir.

İçişleri bakanlığı; Emniyet genel müdürlüğü ve Göç idaresi genel müdürlüğü projesi olan idari tahdit kodları yabancının işlediği veya ihlal ettiği kanunlara göre deportu’nun kalkması ve ülkeye giriş yapabilmesi giriş yasağı koduna göre değişmektedir.

İçişleri bakanlığının çıkarmış olduğu genelge, kanun ve yönetmeliklere göre tahdit kodlarının yani giriş yasağının kaldırılması belirli başvuru yapıldıktan sonra bakanlığın değerlendirilmesi olumlu olması sonucunda deport kaldırma yapılabilmektedir.

Tahdit kodları

KODU SÜRE AÇIKLAMA

V 84 10 GÜN İÇİNDE İKAMET İZNİ ALMAK ŞARTI İLE GİRİŞ YAPANLAR,
V 69 İKAMET İZNİ İPTAL EDİLENLER,
V 71 ADRESTE BULUNAMAYANLAR,
V 77 AHISKA TÜRKÜ OLMADIĞI HALDE MÜRACAAT EDENLER,
O 100 5 YIL GİRİŞİ BAKANLIK İZNİNE TABİ,
G 78 SÜRESİZ BULAŞICI HASTALIK TAŞIYAN YABANCILAR,
Ç 113 2 YIL YASADIŞI GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPANLAR,
Ç 114 1 YIL HAKLARINDA ADLİ İŞLEMLER YAPILANLAR,
Ç 115 1 YIL CEZA EVİNDEN TAHLİYE OLAN YABANCILAR,
Ç 116 1 YIL GENEL AHLAK – KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDENLER,
Ç 117 1 YIL PARASIZ KAÇAK ÇALIŞANLAR,
Ç 118 5 YIL İKAMET İZNİ GEÇERSİZ KILINANLAR,
Ç 119 5 YIL KAÇAK ÇALIŞMAKTAN VERİLEN PARA CEZASINI ÖDEMEYENLER,
Ç 120 5 YIL VİZE İHLALİ – İKAMET İHLALİNDEN KAYNAKLANAN PARA CEZASINI ÖDEMEDEN ÇIKANLAR,
Ç 135 5682 SKM İDARİ PARA CEZASI,
Ç 136 SINIRDIŞI SEYAHAT MASRAFLARI,
Ç 137 TERKE DAVET EDİLEN YABANCILAR,
Ç 138 İNAD YOLCU,
N 99 SÜRESİZ GİRİŞİ İNTİZANLI VİZEYE TABİ,

Yine aynı genelge kaçak çalışmaktan dolayı taahhüt ettirilen idari para cezasını ödemeden sınır dışı edilen yabancılar hakkında “Ç” kodlu tahdit programında yer alan 119 suç kodu ile, ödeyenlerin ise 117 suç kodu ile işlem yapılacağı, yabancının para cezasını ödemediği taktirde iki yıl süreyle ülkeye girişine izin verilmeyeceği, para cezasını ödeyerek girmek isteyenlerin tahdit düşümlerinin yapılması ve ülkemize girişlerinin sağlanması ise İçişleri Bakanlığı’ndan alınarak talimatla yapılacağı açıklanmıştır.

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacaklar

54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:

Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları
Söz konusu durumların sona ermesi hâlinde bu yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınacaktır.

Bu Karara Karşı Yargı Yolu

Sınır dışı etme kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

İdare mahkemesine başvuru ve özellikleri:

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.
Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.
Mahkemeye yapılan başvurular yedi gün içinde sonuçlandırılır.
Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.

Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde 54’üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç, yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.
Bireysel başvuru hakkı Anayasa ile herkese tanındığından, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı da, idare mahkemesinin kararı üzerine Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

Deport cezası Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiil ve halleri gerekçeleriyle yurtdışı edilmesi anlamına gelir.

Deport cezasının en belirgin sonucu Türkiye’ye belirli süre giriş yasağının konulmasıdır.

Yurtdışından Türkiye’ye gelip hakkında deport cezası verilmiş kişinin ülkeye tekrar girebilmesi için hakkında verilmiş deport cezası süresinin bitmiş olması gerekir. Ceza süresi bitmeden de deport cezası kararı kaldırılabilir. Gerek yabancılık unsuru içeren hukuki sorunların çözümünde gerekse daha sorunlar meydana gelmeden alınması gereken önlemlerde avukat desteği alınması en doğru tercihtir. Hukuki destek için yabancılar hukuku avukatlık bürosu tercih edilmelidir.

Yabancıların Deport Edilme Nedenleri

Serseriler ve dilenciler;
Delilikle veya bulaşık hastalıkla malül olanlar (Bu gibilerden umumi sıhhati ve asayişi tehlikeye sokmıyacak halde olup kendi vasıtalariyle veya kanuni veli veya vasilerinin maddi himayeleri altında olarak tedavi veya hava değiştirme için gelenler bu hükümden istisna edilebilirler);
Türkiye Cumhuriyetinin taraf bulunduğu, mücrimlerin iadesine mütaallik anlaşma veya andlaşmalarla iadeye esas olarak kabul edilen suçlardan birinden sanık veya hükümlü bulunanlar;

Türkiye’den sınır dışı edilmiş olupta avdetine müsaade edilmemiş bulunanlar;
Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak istiyenlere ve bozanlara iştirak veya yardım etmek maksadiyle geldikleri sezilenler;
Fahişeler ve kadınları fuhuşa sevkederek geçinmeyi meslek edinenlerle beyaz kadın ticareti yapanlar ve her nevi kaçakçılar;

Türkiye’de kalacaklarını beyan ettikleri müddetçe yaşamalarına ve tekrar gitmelerine yetişecek paraları bulunmayıp Türkiye’de kendilerini himaye edecek kimseleri bulunduğunu veya Türkiye’de yabancılara kanunla menedilmemiş işlerden birini tutacaklarını ispat edemiyenler

Ç-138 Tahdit Kodu Nedir?

Ç-138 Tahdit Kodu “İnad Yolcu” tahdit kodudur. Yurt dışında Türkiye aleyhine işlemiş olduğu adli yada idari kanun ihlalinden dolayı tahdit kodu bulunan yabancının ısrar ile ülkemize tekrar tekrar inat ile giriş yapmaya çalışmasından dolayı iç işleri bakanlığı tarafından uygulanmakta olan, yabancının pasaport bilgilerine “Gümrük Muhafaza Müdürlüğü” memuru Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi yabancılar statüsünde tahdit kodu uygular.

Yabancılar hukuku avukatı olarak verdiğimiz hizmetler;

Kısa dönem ikamet izni başvurusu ve takibi,
Uzun dönem ikamet izni başvurusu ve takibi,
Çalışma izni başvurusu hakkında hukuki danışmanlık,
Deport kararına itiraz,
Sınır dışı etme kararının kaldırılması,
Tanıma ve tenfiz davası açmak ve takibini sağlamak,
İltica başvurusu ve takibi,
AİHM başvurusu ve takibi,

Yabancıların İstanbul’da banka hesabı açmasına dair işlemleri yürütmek ve hukuki destek sağlamak,
Vatandaşlık başvurusu ve takibi,
Yabancı uyruklulara uygulanan tahdit kodlarının kaldırılmasına dair işlemleri yürütmek.
Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

Özbekistan deport sorgulama,

Fuhuştan deport,

Deport sorgulama,

Sınır dışı edilme,

Sınır dışı edilme cezası,

Türk vatandaşı sınır dışı edilebilir mi,

türkiye’ye giriş yasağı sorgulama,

Kaçak yabancılar Nereye şikayet edilir,

Deport sorgulama,

Özbekistan deport sorgulama,

Deport olan biriyle evlilik,

Deport Kaldırma,

Kaçak yabancılar Nereye şikayet edilir,

Deport kaldırma ücreti,

Sınır dışı edilme sebepleri,

Deport kaldırma dilekçesi,

Türkiye deport sorgulama,

Türkiye’ye giriş yasağı sorgulama,

Deport Kaldırma,

Fuhuştan deport,

Pasaport deport sorgulama nasıl yapılır,

KKTC deport sorgulama,

Ukrayna deport sorgulama,

Azerbaycan deport kaldırma,

Deport sorgulama,

Azerbaycan deport sorgulama,

Özbekistan deport sorgulama,

türkiye’ye giriş yasağı sorgulama,

Deport olan yabancılara af 2020,

Kaçak yabancılara af 2021,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu