Deport Kaldırma – Sınırdışı (deport) Kararı 2021

Deport; Türkiye de yaşayan yabancıların yasalara karşı işlemiş olduğu eylemler sonucu yetkili makamlarca sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport kararı ise, sınırdışı edilmesi konusunda yetkili makamların verdiği karardır.

Sınırdışı (deport) kararını, Göç İdaresi veya valilik tarafından verilmektedir.

Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra kendilerine verilen yasal süre kadar kalma hakları vardır. Bahsedilen konuya ek olarak Türkiye’de daha uzun süreli bir kalma sebebi var ise bu sebep üzerinden oturma izni başvurusu yapabilmektedir.

Başvurunun onaylanmasından sonra ise kişiye ülkede ikamet edebileceği bir süre verilerek bu süre içerisinde yasal olarak kalma hakkı verilmektedir. Fakat yabancı bu süreyi aşarak; uzatma ya da yenileme başvurusu yapmadıysa Türkiye’den çıkarken kendisine ülkede kaçak kaldığı süre kadar bir para cezası verilmektedir.

Ülkeden çıkış yaparken size bu ceza belirtildikten sonra ödemek isterseniz vergi dairesine yönlendirilerek ödemenizi yapabilirsiniz.
Fakat ödeme yapmak istemezseniz pasaportunuza mühür vurularak deport konumuna düşersiniz. Sık yaşanan deport sebebi bu olsa da bunun dışında bir başka deport sebebi ise yüz karartıcı suç ile Türkiye’ye giriş yasağı konmasıdır. Yabancı yüz karatıcı bir suç işleyerek deport edilmiş olabilmektedir.

Deport edilen yabancı belirli bir süre ile Türkiye’ye giriş yasağı almaktadır.

Çalışmak amacıyla Türkiye’de olan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar, kanun gereği çalışma izni almak zorundadır. Türkiye’de çalışma izinleri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Bakanlıktan istenen izinde, yabancı personel adayının tecrübesine ve bilgi birikimine, eğitim durumuna ve ikametiyle ilgili belgeler incelenmektedir. Bir diğer önemli etken, belirtilen belgelerin dışında yabancı personelin istihdam edeceği işverenin durumudur.

Kanunlarımıza göre çalışma izni verilebilmesi için, işverenin ve çalışacak olan yabancı personelin sahip olması gereken kriterleri karşılayabiliyor olması gerekir.

Çalışma İzni verilirken dikkat edilen etkenler ;
İş piyasasındaki durum,
İş hayatındaki gelişmeler,
İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik gelişmeler,
Yabancı personelin yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin olmaması,
Yabancı personelin bağlantılı olduğu ülke,
Yabancı personelin güvenlik soruşturması
Yabancı personelin eğitim durumu,
Yapılacak olan işin özel niteliğini gösterir bilgiler,
Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri,

Çalışacağı iş yerinin ülke ekonomisine katkısı vb. gibi etkenler bakanlık tarafından değerlendirmeye alınır ve son kararlar verilir.

İş verenin ve çalışacak yabancı personelin evraklarının uyumu ve uygunluğu, Çalışma Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri göz önüne alınarak hazırlanan bir dosya ile desteklenmeli ve çalışma izni alma olasılığını yüksek seviyeye getirmelidir. Çalışma izni konusunda başarı sağlamak için alanında
tecrübeli uzmanlar tarafından hazırlanmış, eksiksiz bir başvuru dosyasına ve düzenli başvuru takibi ile doğru orantılıdır.

Çalışma İzni için Gerekli Evraklar;

Oturum izni
Pasaport
1 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
İşverenin ve bakımı yapılacak bireyin kimlik fotokopisi
İşverenin ve bakımı yapılacak bireyin yerleşim yeri belgesi
İşverenin e-imzası

HANGİ HALLERDE DEPORT KARARI VERİLİR ?

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, aşağıda belirtilen eylemlerde deport kararı verilmektedir:

a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,
b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,
ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,

f) İkamet izinleri iptal edilenler,
g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,
ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,

i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar,

PEKİ HANGİ HALLERDE DEPORT KARARI VERİLEMEZ?

Aşağıda bahsedilen eylemleri gerçekleştiren yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınması yasaktır:
a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler,
c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar,
ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları hakkında deport kararı verilemez.

Sınır dışı etme kararına mahkemede yapılan itiraz ne işe yarar?

Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvurulması halinde, sınır dışı etme işleminin yürütmesi re’sen durur.

İdare mahkemesinin verdiği karara itiraz edilebilir mi ?

Hayır ilgili karar kesin karardır.

Deport Kaldırma – Sınırdışı (deport) Kararı 2021