MANŞET

Deport Kararı İle İlgili Yasal Düzenlemeler

Deport

Deport Kararı İle İlgili Yasal Düzenlemeler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 52 ve devamında yer alır. Yabancılar, deport kararı ya da sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı (deport) edilebilir.

Deport Kaldırma Davası Kime Karşı Açılır?

Deport kaldırma davası, kararı veren valilik hangisi ise o valiliğe karşı açılır.

Giriş Yasağı Nedir?

Yabancının ülkemize giriş yapmasının engellenmesi, girişine izin verilmemesi demektir. Giriş yasağı olan bir yabancının ülkemize normal koşullarda giriş yapması, ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, yabancının giriş yasağının kaldırılması, giriş yasağı gizli kalmak kaydıyla da yabancının belirli bir müddet için Türkiye’ye girişine müsaade edilmesi olasıdır.

Ülkemiz dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde mahzur görülen yabancıların ülkeye girişleri yasaklanabilir.

Sınır Dışı Kararına Karşı Davada Yürütmenin Durdurulması Verilir mi?

Sınır Dışı davasında yürütmenin durdurulması kararı verilmez. Çünkü yasa gereği bu davanın açılması ile sınır dışı işlemi kendiliğinden durur. Ancak davanın açıldığına daire İl Göç İdaresine bildirimde bulunmak gerekir.

Yabancı hakkında sınır dışı etme (deport) kararı verildiyse kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yabancı kişinin veya yakınlarının idare mahkemesinde bu karanı iptali davasını açmaları gerekir. Davayı açtıklarına dair mahkemeden alacakları derkenarı kararı veren makama yani il göç idaresine bildirmeleri gerekir.

Terke Davet Posedürü Uygulanmayacak Durumlar

Kaçma ve kaybolma riski bulunanlara,
Yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere,
Sahte belge kullananlara,
Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere,
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara uygulanmaz.

Tahdit Kodları Nelerdir?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu