MANŞET
Trend

Deport Kararı İsim Soyisim Değişikliği İle Kalkar mı

Deport Kaldırma

Deport Kararı İsim Soyisim Değişikliği İle Kalkar mı

Türkiye’nin göç yasalarını, özellikle de kısıtlama tahdit kodlarını ve sınır dışı etme kurallarını anlamak hayati önem taşıyor. Yabancılar hukuku avukatı olarak sizlerden gelen sorular doğrultusuna bu makaleyi hazırlama gereği duymaktayız.

Meşrutlu vize giriş yasağının kaldırılmasına sağlıyor mu? Yabancının Türkiye’deki sınırdışı kararı iptal edilebilir mi? Sınırdışı edilen kişi Türkiye’ye gelebilir mi? Soy İsmimi Değiştirsem Türkiye’ye Giriş Yapabilir miyim?, İsmimi Değiştirdim Türkiye’ye Öyle Giriş Yapabilir miyim?

Aldığımız en sık sorulardan biriside , sınır dışı edilen yabancıların ülkelerine döndükten sonra bazen isim veya soyadlarını değiştirip, kendi ülkelerinden veya başka ülkelerden yeni pasaport alarak Türkiye’ye girmeye çalıştıklarını yada bunu yaparsak giriş yapabilirmiyiz gibi sorular ile karşılaşmaktayız.

Kesinlikle bu doğru ve hukuki bir yöntem değil çünkü Türkiye’ye giriş yasağı pasaportlara değil kişilere veriliyor. Bazen pasaport kontrollerinde pasaport değişikliklerinin kaçırılma ihtimali olabiliyor. Bu şekilde ülkeye yasa dışı giriş çok az da olsa yapılabilmektedir. Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren yabancılar bazen oturma izni başvurusunda bulunabilmektedir.

Ancak oturma izinleri daha detaylı araştırıldığında durum hemen fark ediliyor ve direk deport ve cezai işlemler başlatılıyor. Böyle bir durumda yabancılara yasal yollara başvurularak giriş yasağı getirilmekte ve daha uzun süre uzatılabilmektedir.

Türkiye’ye bu tür yasadışı yollardan giriş yapılmasına gerek yoktur, çünkü sınır dışı etme mahkeme kararıyla veya meşruatlı vize alınmasıyla iptal edilebilir. Hangi yolun tercih edileceği uzman deport avukatlarıyla birlikte karar verilmelidir.

Sınır dışı edilen yabancılar, giriş yasağının sona ermesini beklemeden yasal yollardan Türkiye’ye gelebilir. Elbetteki bu mümkündür deport ve giriş yasağı aldıysaynız ve verilen sürenin aksine daha hızlı bir şekilde Türkiyeye giriş yapmak isterseniz en önemli unsur sürelerdir. Deport olduktan sonra hiç zaman kaybetmeden dava açma ve itiraz sürelerini göz ardı etmeksizin tecrübeli deport avukatınız ile birlikte hukuki sürecinize başlayabilirsiniz.

Deport Kısıtlama Kodları Nelerdir?

Türkiye’deki kısıtlama kodları, bir yabancının yasaklanması veya sınır dışı edilmesinin belirli nedenlerini belirten yasal mekanizmalardır. Bu kodlar göçü yönetmek ve ulusal güvenliği sağlamak için çok önemlidir.

V Kodları (Vize ve İkametle İlgili)

V-68 ila V-159 : Bu kodlar, oturma izni gerekliliklerinden transit amaçlarına kadar birçok konuyu kapsamaktadır.

G Kodları (Ceza ve Sağlık Kaygıları)

G-26 ila G-89 : Yasadışı örgütlere katılıma yönelik G-26 ve genel güvenliğe yönelik tehditlere ilişkin G-87 gibi kodlar, kamu güvenliği ve sağlığına verilen önemi vurgulamaktadır.

G Deport Kodları

G-26 Deport Kodu ; Yasa dışı örgütlerin faaliyetleri. Bu kod, yasa dışı organizasyonel faaliyetlere karışan veya karıştığından şüphelenilen yabancılara uygulanır.
G-34 Deport Kodu ; Sahtecilik. Sahtecilik yapan veya yaptığından şüphelenilen kişilere uygulanır.
G-42 Deport Kodu ; Uyuşturucu Suçu. Bu kod uyuşturucuya bağlı suçlara karışan yabancılar için kullanılır.
G-43 Deport Kodu ; Kaçakçılık suçları. Kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan veya olduğundan şüphelenilen kişilere uygulanır.
G-48 Deport Kodu ; Arabuluculuk ve Fuhuşun Sağlanması. Bu kod, fuhuşu kolaylaştırma veya fuhuşla meşgul olan kişilere verilmektedir.
G-58 Deport Kodu ; Cinayet Suçları. Cinayet vakalarına karışan yabancılar için kullanılır.
G-64 Deport Kodu ; Tehdit. Tehdit yapma eylemine karışan kişilere atanır.
G-65 Deport Kodu ;Hırsızlık. Bu kod, hırsızlık suçundan şüphelenilen veya suçlu bulunan yabancılara uygulanır.
G-66 Deport Kodu ; Gaspla yağma. Gasp ve yağma durumlarında uygulanır.
G-67 Deport Kodu ; Dolandırıcılık. Dolandırıcılık faaliyetlerine karışan kişiler için kullanılır.
G-78 Deport Kodu ; Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar. Bu kod, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle girişine izin verilmeyen kişiler içindir.
G-82 Deport Kodu ; Ulusal güvenliğe karşı faaliyet. Ulusal güvenliği tehlikeye attığından şüphelenilen yabancılara yerleştirildi.
G-87 Deport Kodu ; Genel güvenliğe tehlike oluşturan kişiler. İstihbarat veya diğer kaynaklara göre kamu güvenliğine tehdit olduğu düşünülen kişiler için kullanılır.
G-89 Deport Kodu ; Yabancı Terörist Savaşçı Olarak Kabul Edilen Kişiler. Bu kural, terörist savaşçı olduğundan şüphelenilen veya terörist savaşçı olduğu tespit edilen yabancılara uygulanır. Bu, potansiyel sınır dışı edilmeye ve Türkiye’ye giriş yasağına yol açmaktadır.

C Deport Kodları (Vize ve Çalışma İzinlerine Uygunluk)

C-101 ila C-152 deport kodları Bu kodlar vize, çalışma izinleri ve kamu güvenliği ile ilgili ihlallerde uygulanır.

C Kısıtlama Kodlarının Dağılımı

C-101 Deport Kodu; Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali ile 3 ay giriş yasağı. Vize veya oturma iznine ilişkin kuralları ihlal eden yabancılara uygulanır.
C-102 Deport Kodu ; C-101’e benzer, ancak vize veya oturma izni kurallarının ihlali nedeniyle 6 ay giriş yasağı vardır.
C-103 Deport Kodu ; Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali ile 1 yıl giriş yasağı. Vize veya ikamet düzenlemelerinin daha ciddi veya tekrarlanan ihlalleri için kullanılır.
C-104 Deport Kodu ; Bu kod, vize, vize muafiyeti, oturma veya çalışma izni kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi durumunda 2 yıllık giriş yasağı anlamına gelir.

C-105 Deport Kodu ; Vize veya izin ihlallerinin en ağır biçimi olup 5 yıl giriş yasağı getirir.
C-113 Deport Kodu ; Yasadışı girenler. İzinsiz veya yasa dışı yollardan Türkiye’ye giren yabancılara uygulanır.
C-114 Deport Kodu ; Haklarında adli işlem yapılan yabancılar. Bu kod, Türkiye’de bir yabancıya karşı yasal işlem başlatıldığında kullanılır.
C-115 Deport Kodu ; Cezaevinden çıkan yabancılar. Türkiye’de cezaevinde kalan ve tekrar giriş yasağıyla karşı karşıya kalanlara uygulanır.
C-116 Deport Kodu ;Genel ahlakı ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar. Bu kod, kamu düzenine veya sağlığa zararlı olduğu düşünülen faaliyetlerde bulunan kişiler için kullanılır.

C-117 Deport Kodu ; Yasa dışı çalışanlar. Uygun izin olmaksızın Türkiye’de çalışan yabancılara uygulanan uygulama.
C-118 Deport Kodu ; Oturma izni iptal edildi. Yabancının ikamet izninin kötüye kullanılması veya şartların ihlali nedeniyle iptal edilmesi durumunda kullanılır.
C-119 Deport Kodu ; Kaçak çalışanlar tarafından cezaların ödenmemesi. İzinsiz çalışma nedeniyle idari para cezasını ödemeyen yabancılar hakkında bu kod işlenir.
C-120 Deport Kodu ; Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi. Vize/ikamet ihlallerine ilişkin cezalar ödenmediğinde uygulanır.
C-135 Deport Kodu ; Yabancılar ve uluslararası koruma yasasını ihlal edenler. Uluslararası korumaya ilişkin yasaları ihlal edenlere uygulanır.

C-136 Deport Kodu ; Yol masraflarını ödemeyenler. Sınır dışı edilme masraflarını karşılayamayan yabancılar için kullanılır.
C-137 Deport Kodu ; Dışarıya davet edilen yabancılar. Bu kod, yabancılara Türkiye’den gönüllü olarak çıkmaları için belirli bir süre verildiğinde işlenir.
C-138 Deport Kodu ; İnatçı yolcu Türkiye’ye girişi yasak olan ancak giriş yapmaya çalışan yabancılara uygulanır.
C-141 Deport Kodu ; Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülüyor. İstihbarat veya güvenlik kaygılarına dayanarak dayatılıyor.
C-149 Deport Kodu ; Kamu güvenliği açısından sakıncalı sayılıyor. C-141’e benzer ancak kamu güvenliği kaygılarına odaklanmıştır.
C-150 Deport Kodu ; Sahte belgeyle girmeye çalışanlar. Girişte sahte belge sunan yabancılara uygulanır.

C-151 Deport Kodu ; Göçmen kaçakçısı/insan kaçakçısı. İnsan ticareti veya göçmen kaçakçılığına karışanlara uygulanır.
C-152 Deport Kodu ; Ülkeye girişleri ihtiyati tedbir olarak reddedilen yabancılar. Çeşitli faktörlere dayanan önleyici bir tedbir.
C-166 Deport Kodu ; Haklı bir sebebe/maddi imkâna dayanmaz. Girişlerini haklı gösteremeyen veya yeterli maddi imkanı olmayanlara uygulanır.
C-167 Deport Kodu ; Vize, oturma ve çalışma iznine aykırı davrananların 1 aydan 6 aya kadar ülkeye girişinin engellenmesi.

K Kodları (Özel Durumlar)

K : Bu kod genellikle kaçakçılıktan aranan kişilere verilir.

N Kodları (İdari Para Cezaları ve Düzenlemeleri)

N-82 ila N-172 Deport Kodları  : Bunlar, giriş yasaklarının ihlali için N-95 gibi çeşitli ihlaller için idari para cezalarına ilişkin kodları içerir.

N Deport Kısıtlama Kodlarının Dağılımı

N-82 Deport Kodu : İstihdam kodu. Bu kurallar, genellikle Türkiye’de çalışan yabancıları kapsayan istihdam sorunlarıyla ilgilidir.
N-95 Deport Kodu : Giriş yasağını ihlal etmekten para cezası. Mevcut giriş yasağına rağmen Türkiye’ye giriş yapan kişilere uygulanır.
N-96 Deport Kodu : Belirtilen süre içerisinde Türkiye’den ayrılmamaya ilişkin idari para cezası. Türkiye’de yasal süresini aşan yabancılara uygulanır.
N-97 Deport Kodu : Adres beyanına idari para cezası. Bu kod, yabancıların Türkiye’deki adreslerini bildirmemeleri veya yanlış bildirmeleri durumunda kullanılır.
N-99 Deport Kodu : Interpol kodu. Interpol tarafından aranan veya işaretlenen kişilere uygulanır.
N-119 Deport Kodu : İzinsiz çalışma nedeniyle idari para cezası. Uygun izin olmaksızın Türkiye’de çalışan yabancılara uygulanan uygulama.
N-120 Deport Kodu : Vize, oturma veya çalışma izninin ihlali nedeniyle idari para cezası. Bu kod çeşitli izin ve vize ihlallerinde kullanılmaktadır.
N-135 Deport Kodu : Yasa dışı giriş veya teşebbüs nedeniyle idari para cezası. Yasadışı yollardan Türkiye’ye girmeye çalışan veya girmeyi başaran kişilere uygulanır.
N-136 Deport Kodu : Ekstra sınırdışı seyahatinin maliyeti. Bu kanun, bir yabancının Türkiye’den sınır dışı edilmesi sırasında yapılan masrafları kapsar.

N-168 Deport Kodu : 102. maddenin üçüncü fıkrasının ihlali nedeniyle idari para cezası. Türk göç kanunu kapsamındaki spesifik yasal ihlaller.
N-169 Deport Kodu : Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uyulmaması nedeniyle idari para cezası. Bu kod çeşitli idari ihlallerle ilgilidir.
N-170 Deport Kodu : Kabahat kanunu veya ilgili diğer kanunlardan kaynaklanan idari para cezası. Küçük yasal ihlaller nedeniyle cezalandırıldı.
N-171 Deport Kodu : Belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan idari para cezası. Bu kod, Türkiye’de belirli yasal veya idari gereklilikleri karşılayamayan yabancılar için kullanılır.
N-172 Deport Kodu : Gönüllü dönüşe ilişkin seyahat gideri. Bir yabancının kendi ülkesine gönüllü dönüşüyle ​​ilgili masrafları kapsar.

Deport Kararı İsim Soyisim Değişikliği İle Kalkar mı

O Kodları (Uluslararası Koruma ve Sığınmacılar)

O-100 ila O-177 : Bu kodlar O-177 gibi sığınmacılara ve uluslararası koruma talepleri olumsuz değerlendirilenlere uygulanır.

O Deport Kodu Kısıtlama Kodlarının Dağılımı

O-100 Deport Kodu : Bilinmeyen Bölgeli Sığınmacı. Bu kod, belirli bir bölgeye girişine izin verilmeyen veya yerleşim bölgesi belirlenemeyen sığınmacılara verilmektedir. Genellikle sığınmacıların Türkiye’den sınır dışı edildiği ve sığınma başvurularındaki sorunlar nedeniyle ülkeye girişlerinin yasaklandığı durumlarda uygulanır.
O-176 Deport Kodu : Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılara 3 yıl. Bu kod, uluslararası koruma başvurusu reddedilen kişilere uygulanıyor ve 3 yıllık bir kısıtlama getiriyor.
O-177 Deport Kodu : Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılara 5 yıl. O-176’ya benzer, ancak 5 yıl gibi daha uzun bir süreye sahiptir. Bu kod, uluslararası koruma talepleri değerlendirilerek uygun bulunmayan kişilere uygulanır.
Bu O kodları, uluslararası koruma ve sığınma gibi hassas ve kritik bir alanı ele aldıkları için özellikle önemlidir.

Deport Kodun Kaldırılmasına İlişkin Yasal Yollar

Yabancılar idari başvuru veya mahkeme yoluyla deport kısıtlama kodlarının kaldırılmasına itiraz edebilir ve talepte bulunabilirler. Yasal temsil bu süreçlerin yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Sınır dışı etme kararı alınan yabancı uyruklu kişiler hangi ülkelere gönderiliyor?

Menşei ülke
Varış ülkesine geçiş
Üçüncü bir ülkeye

Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında olmayan yabancı uyruklu kişiler, üçüncü bir ülkeye vize sahibi olmaları halinde kabul edilmektedir.

Hangi Durumlarda Sınır Dışı Kararı Verilmektedir?

Kısa dönem ikamet izninin reddi, iptali veya uzatılmaması

Aile ikamet izni talebinin reddedilmesi, iptal edilmesi veya uzatılmaması

Öğrenci ikamet izni talebinin reddedilmesi, iptal edilmesi veya uzatılmaması

Türkiye’yi terk etmeleri için Türkiye’yi terk etmeleri çağrısında bulunulması,

Vizenin geçerlilik süresi içinde yabancının sınır dışı edilmesine karar verilmesi halinde vize iptal edilecektir.

Deport Kararı İsim Soyisim Değişikliği İle Kalkar mı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu