MANŞET

Deport Nasıl Kaldırılır – Cezası Nasıl Ödenir

Deport Nasıl Kaldırılır – Cezası Nasıl Ödenir

Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

İzinsiz çalışmanın tekrarı hâlinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınır dışı işlemleri Göç İdaresi makamlarınca yürütülmektedir.

Deport Nasıl Kaldırılır? Cezası Nasıl Ödenir?

Hakkında bu işlemi uygulanarak ülkemize girişi yasaklanan yabancılar ihlal süresi dolduktan sonra tekrar ülkemize gelebilir. Fakat yasaklı oldukları süre içinde tekrar ülkemize gelmek istemeleri halinde birtakım işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Türkiye’ye çalışma izni alarak veya çeşitli Turistik vizeler dışında haklı talepler sunarak gerçekleştirebileceği bu işlemin detayları mevcuttur.

Bunlar, Öğrenim, Aile Birleşimi, İyileştirme(rehabilitasyon), mahkemesinin görülmesi, gayrimenkul edinimi gibi işlemler ile mümkündür. En çok kullanılan yöntem çalışma izni ile gelmektir. Türkiye’de belirlenen bir işyerinde yurtdışından çalışma izni başvurusunda bulunularak, onaylanması halinde ülkemize tekrar gelebilir. Fakat bu kişisel başvuru dahilinde değilir. Yani yanında çalışacağı işletme veya kişi, yabancının adına Türkiye’den başvuruda bulunması gerekir. Deport cezası yabancının ülkede kaçak kaldığı gün baz alınarak hesaplanır.

Bu kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceği gibi yabancının Ülkede kaçak kalma süresi en önemli kriterdir.

Çalışma izni aldıktan sonra tekrardan ikamet tezkeresi almamıza gerek var mıdır?

Geçerli olan çalışma izni süresinde oturma izni hakları geçerlidir.
T.C. Vatandaşı ile 1 (bir) yıldır evliyim ve Türkiye’de yaşamaktayız.

Çalışma izni almamda herhangi bir kolaylık sağlar mı ?

Herhangi bir kolaylık sağlamaz.
Çünkü 4817 Sayılı Kanun ve bu kanuna ilişkin çıkartılan yönetmelikle diğer vatandaşlara göre koruyucu ve kolaylaştırıcı düzenlemeler olup söz konusu düzenlemeler de ise; 4817 Sayılı Kanunun 8. maddesi Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az 3 yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarına bu kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izni verilebilir hükmüne yer verilmiştir.

Yabancılar istedikleri meslekte çalışabilirler mi ?

Çalışma izin başvuruları Türkiye’de iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşulları dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca, ilgili kanunlarda sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan meslek ve görevlerde yabancılara çalışma izni verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Çalıştırmak istediğiniz yabancının görevini belirlerken mutlaka doğru görev seçimi yapmalısınız. Doğru görev seçimi, doğru başvuru demektedir.

Yabancıların, Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslekler?

Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve Görevler

Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık,
Eczacılık,
Veterinerlik,
Özel hastanelerde sorumlu müdürlük,
Avukatlık,
Noterlik,
Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi,
Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
Gümrük müşavirliği
Turist rehberliği,
Türk soylu yabancılar, bu konu da istisna oluşturmaktadır.
Türk soylu yabancılar çalışma izninden muaf tutulmamışlardır, sadece değerlendirme kriterlerinden muaf tutulmuşlardır.
Türk soylu yabancılar çalışma izni alarak çalışmak zorundadırlar.

Yabancılar En Çok Hangi Şehirleri Tercih Ediyor?

İSTANBUL,
ANTALYA/ALANYA,
BURSA,
YALOVA,
TRABZON,

Çalışma İzni Süresi Nedir? Kim Belirler?,

Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yabancı kişilerin Türkiye’de çalışması için verilen bu çalışma izinin süresi de mevcuttur. Çalışma izni süresi bakanlığın belirlediği kriterler esas alarak verilir. Yabancı personelin, Ülkemizdeki bulunma süresine göre değişkenlik gösterecek olan bu süre işverenin de talebi doğrultusunda gerçekleşir.

İşverenler tarafından yapılması gereken çalışma izni başvurularında, yabancının iş yerinde ne kadar süre çalıştırmak istenildiği belirtilmelidir. Bu süre, belirli süreli iş sözleşmesinde imzalanarak bakanlığa sunulur. Bu işlem Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığının kanaatinde olmasından dolayı istenilen süreden daha az bir süre alınabilir.

Verilecek olan bu süre bazı yabancı personellerin, Türkiye’de yasal olarak bulunma süresi ile doğru orantılı olmaktadır. Bir diğer yönden Türkiye’de ikamet eden başka yabancılar içinde bu kriter geçersizdir.

Değişkenlik gösteren çalışma izni süresi hakkında bilgi almak için yapılması gereken ilk önce yabancının hangi belge ile Türkiye’de bulunduğunu öğrenmektir. Yabancı personel Ülkemizde bulunmadan yapılacak olan yurt dışı başvurularında ise yine yabancının çeşitli uluslararası bilgilerine başvurularak süresi belirlenmektedir. Verilen bu zaman zarfında, yabancının gerçekleştireceği çalışmanın ne kadar sürede tamamlanacağı da belirtilmelidir.
İlk yapılan çalışma izni başvuruların da en fazla 1 yıllık verilen bu süre, uzatma başvurularında ise daha fazla talep edilebilir.
Bakanlık tarafından verilen çalışma izninin süresi detaylı incelemeler sonucunda gerçekleşmektedir. Çalışma izni süresi, işveren tarafından istenildiği zaman sonlandırılabilir.

İzinsiz Çalışan Yabancılar Ve İşverenler Hakkındaki İşlemler

Çalışma İzni Uzatma İşlemi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilk yıl olumlu değerlendirilen çalışma izni, tekrarlanarak bir sonraki yıllara uzatma işlemi yapılabilir. Uzatma işlemi, aynı ilk başvurudaki gibi bakanlık tarafından değerlendirilerek, olumlu veya olumsuz sonuçlanabilir. Belirlenen sürede sonuçlanan uzatma başvurusu için dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda kısaca belirtilmiştir.

Mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.
Uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar verilebilir.

Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.
Süre Uzatımı başvurularında dikkat edilmesi gereken birden fazla konu bulunmaktadır. Bu konular yabancı çalışanın durumu veya işverenin durumuna göre farklılıklar göstermektedir.

Yabancının aynı işyerinde devam ettiği durumlarda, çalışma izin süresinin bitiminden önce işveren tarafından uzatma başvurusu yapılır. Uzatma başvurusu, mevcut çalışma izninin bitimin 60 gün önce ve her halükarda, çalışma izin süresi dolmadan yapılmalıdır.

Gerekli incelemeler sonucunda yapılacak bu işlem için danışmanlarımızdan destek alabilir, işinizi eksiksiz olarak tamamlayabilirsiniz. Bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri de Uzatma başvuruları, ilk defa yapılan çalışma izni başvurusu gibi detaylı bir şekilde değerlendirilmekte olduğudur.

Çalışma İzni Neden Reddedilir?, Çalışma İzni Ret Sebepleri Nelerdir?,

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvurulan işin, yabancı personel gerekliliğini bilmesi gerekmektedir. Aksi durumda çalışma izni başvurusunu ret edebilir.
ÇSGB tarafından belirlenen kriterlerin karşılanmadığı başvurular,
Bakanlık tarafından başvuruya tanınan kanuni süre içinde tamamlanmayan başvurular,
Başvuruda bulunan işverenin yabancı çalıştırmaya ilişkin gerekçesinin yetersiz görüldüğü durumlar da,
Yabancılara yasak olan mesleklerde başvuru yapılması durumunda,
Başvurularda belirtilen nitelik ve uzmanlığı taşımayan yabancıların başvurularında,
Uluslararası İş Gücü Politikasının dışında kalan başvurularda,
Türkiye’ye giriş verilmeyen yabancıların, vize verilmeyecek yabancılar, hakkında sınır dışı kararı alınan yabancıların başvurularında,

Belge ve bilgilerin sahte olarak düzenlenerek yapılan başvurularda,
Yabancının geçerli bir ikamet tezkeresinin bulunmaması durumunda,
Kamu sağlığı, güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturan yabancıların başvurularında,
Yabancının çalışmasının millî güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlâk ve genel sağlık için tehdit oluşturması durumunda

İç İşleri Bakanlığının olumsuz görüşünde,
Yabancının eğitim bilgilerinin uygun olmadığı durumlarda yapılan izin başvurularında,
Türkiye’nin tanımadığı ülke vatandaşlarının başvuruları (Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür durumu istisna oluşturur) ;

İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklik­lerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmaması,
Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması, (İŞ-KUR kayıtlarının online olarak incelenmesi)
Çalışma izni başvurusu, ulusal güvenlik, kamu düzeni, genel güvenlik, kamu çıkarı, genel etik ve genel sağlık gibi hususlardan dolayı reddedilebilmektedir.

Yabancı Çalışma İzni Kaç Günde Çıkar?

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvurular da eksik veya yanlış yapılmadığı takdirde 30 iş günü içerisinde Yabancı Çalışma İzni başvuru işlemini sonuçlandırmaya çalışır.
Dosyanızı 5 günde onaylatırız diyen danışman firmalarına lütfen itibar etmeyiniz. Çalışma izni başvuruları yapıldığı tarih itibari ile barkod sırası ile kontrol edilerek onay aşamasından geçmektedir.
Çalışma izni süresi boyunda doğru yapılan ve eksik yapılmayan başvurular daha hızlı sonuçlanmaktadır.
Başvurularınızı yanlış bilgiler ile yaptığınız takdirde sonuçlanması uzun sürerek onay aşaması zorlaşacaktır.

Çalışma izni verilen yabancıların SGK kaydı kaç gün içerisinde yapılmalıdır?

Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izni başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin, en az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden, yapılması zorunludur.

Çalışma İzni Başvuru İşlemleri

Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin bazı resmi belgeleri alması gerekir. Çalışmak isteyen kişilerin haricinde bu kişilerin çalışacağı işletmeler de bakanlığa bazı belgeler verir. Bakanlık yetkilileri Çalışma İzni Başvurusu için belgelerinizi inceleyerek sonuçlandırır. Yurt içi ve yurt dışı başvurularda istenen çalışma izni belgeleri aynıdır. Yabancı uyruklu kişinin başvuru şekline göre evraklarda değişiklikler olabilir.

Deport Nasıl Kaldırılır – Cezası Nasıl Ödenir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu