MANŞET

Deport (Sınır Dışı) Avukatları Ne İş Yapar?

Deport Kaldırma ve İstanbul Deport Avukatı Seçimi

Deport (Sınır Dışı) Avukatları Ne İş Yapar?

Deport Kaldırma ve İstanbul Deport Avukatı Seçimi

Deport avukatı, yabancı hakkında deport kararı verildikten sonraki hukuki süreci takip eder ve sonuçlandırır. Deport işlemleri esnasında oluşabilecek ihtimaller içinde hatalardan kaynaklı hak kayıplarının önüne geçerek mağduriyetleri önler.

Deport Edilme Sebepleri Nedir?

Türkiye’de bulunmaları sakıncalı olanlar hakkında deport kararı verilir. Deport edilme sebepleri 6458 sayılı Yabancılar ve Internasyonal Koruma Kanunu’nun 54. maddesinde sayılmıştır.

Deport Kaldırma Nasıl Yapılır?

Sınır dışı etme (deport) sonucuna karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde yönetim mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran şahıs, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye meydana getirilen başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu mevzuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde yada yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Deport Kararı Yetkili Merci Neresi?

Deport (sınır dışı etme) kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üstüne yada Valiliklerce kendiliğinden alınır.

Yabancılara Deport Kararı (Sınır dışı kararı)

Yabancı ülke vatandaşları çeşitli sebeplerden ötürü sınır dışı edilebilir. Bu sınır dışı kararı deport kararıdır. Deport kararları, deport kaldırma avukatı vasıtasıyla idari işleme itiraz veya idare mahkemesi kararı ile kaldırılabilir. Deport kararının tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde deport avukatına ulaşmanız gerekmektedir.

Hakkında deport kararı verilen yabancılara 6458 Sayılı Kanun Mad.57/2 gereğince idari gözetim kararı alınacaktır. İdari gözetim kararı 48 saat içerisinde kolluk görevlileri tarafından uygulamaya konularak, yabancı ülke vatandaşı geri gönderme merkezine gönderilir.

Kimler Hakkında Deport Etme Kararı Alınır?

a.5237 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,

b.Terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olan yabancılar hakkında,

c.Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve düzmece evrak kullanan yabancılar ile ilgili,

d.Türkiye’de bulunduğu müddet zarfında geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılar ile ilgili,

e.Kamu düzeni veya kamu güvenliği veyahut kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,

f.Vize veya vize muafiyeti müddetini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen yabancılar ile ilgili,

g.Oturum izinleri iptal edilen yabancılar ile ilgili,

h.Oturum izni bulunup da müddetinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini on günden fazla ihlal eden yabancılar ile ilgili,

i.Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ile ilgili,

j.Türkiye’ye legal giriş veya Türkiye’den legal çıkış kararlarını ihlal eden yabancılar ile ilgili,

k.Türkiye’de giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılar ile ilgili,

l.Beynelmilel savunma müracaatı reddedilen, beynelmilel savunmadan hariçte tutulan, müracaatı kabul edilemez olarak değerlendirilen, müracaatını geri çeken, müracaatı geri çekilmiş sayılan, beynelmilel savunma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar ile ilgili,

m.Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılar ile ilgili,

n.Beynelmilel müessese ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar ile ilgili,

o.(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri dahilinde oldukları değerlendirilen beynelmilel savunma müracaat sahibi veya beynelmilel savunma statüsü sahibi kişiler ile ilgili uluslararası savunma işlemlerinin her mertebesinde sınır dışı etme kararı alınabilir.

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacak Yabancılar Kimlerdir?

a.Hudut dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, eziyete, insanlık dışı veyahut onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı ile ilgili ciddi emare bulunan yabancılar ile ilgili,
b.Ciddi sağlık meseleleri, yaş ve gebelik vaziyeti sebebiyle seyahat etmesi riski görülen yabancılar hakkında,
c.Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi olanağı bulunmayan yabancılar hakkında,
d.Mağdur destek sürecinden faydalanmakta olan insan ticareti mağdurları yabancılar hakkında,
e.Tedavileri bitinceye kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları yabancılar hakkında, sınır dışı kararı alınmaz.

Terke Davet Usulüyle Deport

Kolluk tarafından yakalanan veya tespit edilen yabancılardan YUKK m. 54 kapsamında olanlar, sınır dışı etme kararı verilmek üzere valiliğe bildirilir.

Valilikçe hakkında deport (sınır dışı etme) kararı verilen yabancılar, en az 15 en çok 30 gün süre verilerek, Türkiye’yi terk etmeye davet edilir. Verilen sürenin deport kararında belirtilmesi zorunludur. Kaçma veya kaybolma riski taşıyanlar, kamu güvenliği, kamu düzeni ve kamu sağlığı yönünden tehdit oluşturanlar, ülkeye giriş ve çıkışta yasal düzenlemeleri ihlal edenler, sahte evrak kullananlar, sahte ve asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya evvelce aldığı tespit edilenler süre verilerek ülkeyi terke davet edilmez.

Yasal koşulları bakımından sınır dışı edilme kapsamında bulunan yabancı veya avukatı da geri gönderme merkezi veya gözetim merkezinde tutulmak yerine terke davet edilmesine karar verilmesini talep edebilir. Talebi doğrultusunda terke davet edilmesi kararı verilmesi kendisi için daha uygun olabilir.

Ülkeyi terk etmeleri için kendilerine süre verilen yabancılara hiçbir harca tabi olmaksızın Çıkış İzin Belgesi verilir.

2023 Deport Olan Yabancılara Af Kimler Faydalanabilir?

Bu yıl, deport olan yabancılara af 2023 kapsamında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Türkiye’nin göçmen hareketlerindeki artış, özellikle İstanbul’da göçmenlik hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlara olan talebi önemli ölçüde artırmıştır. İstanbul, farklı kültürlere ev sahipliği yaparken, göçmenlerin hukuki ihtiyaçlarına yönelik profesyonel avukatlık hizmetleri de büyük bir önem kazanmıştır.

İstanbul’da Göçmenlik Hukuku Avukatlığı

İstanbul’daki göçmenlik hukuku avukatları, yabancı vatandaşların karşılaştığı çeşitli hukuki sorunlara çözüm sunarlar. Bu sorunlar arasında oturum izni başvuruları, sınır dışı itirazları, vize işlemleri ve daha pek çok konu yer alır.

Oturum İzni ve Vize İşlemleri: İstanbul’da oturum izni veya vize sorunları yaşayan yabancı vatandaşlar için bu avukatlar, sürecin her aşamasında rehberlik ve destek sağlarlar.

Sınır Dışı Kararlarına İtiraz: Sınır dışı kararlarına karşı hukuki mücadele, bu avukatların uzmanlık alanlarından biridir. İtiraz süreçlerini yöneterek, müvekkillerinin haklarını korumaya çalışırlar.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Süreçleri: Göç İdaresi ile ilgili işlemler, bu avukatların deneyim alanına girer. Karmaşık bürokratik süreçlerde rehberlik ederek, yabancıların hukuki haklarını savunurlar.

İstanbul’un Göçmenlik Hukukundaki Önemi

İstanbul Türkiye’nin göçmen hareketlerinin merkezinde yer almasıyla, göçmenlik hukuku konusunda da bir merkez haline gelmiştir. Buradaki avukatlar, yabancıların karşılaştığı hukuki zorlukları anlamakta ve çözüm üretmekte uzmanlaşmışlardır. İstanbul’da göçmenlik hukuku avukatlığı, sadece yasal temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda kültürel çeşitlilik ve karmaşık yasal ihtiyaçlar konusunda da derin bir anlayışa sahiptir.

Deport (Sınır Dışı) Avukatları Ne İş Yapar?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu