Deport (Sınırdışı) Kararına İtiraz Dilekçesi *2022

Türkiye’de vize süresini ihlal eden yabancı uyruklu kişiler kaçak ve cezalı duruma düşerler. Vize ihlalinde bulunan yabancılar yurt dışına çıkarken Türkiye’ye giriş yasağı almamak için Türkiye’de vize ihlalinde bulundukları sürenin para cezasını çıkış yaparken nakden ödemek zorundadırlar.

Vize ihlalinde bulundukları sürenin para cezasını ödemeden yurt dışına çıkış yapan yabancılara beş yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı koyulur.
Bazı deport cezaları meşruhatlı vize ile kaldırılabilirken, bazı deport cezaları ancak mahkeme kararı ile kaldırılabilir.

Burada nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini konusunda uzman yabancılar hukuku avukatınız ile tabip etmelisiniz. Aksi takdirde süreciniz çok daha fazla uzayacaktır.

N 26 Yasadışı Örgüt Faaliyetleri,
N 34 Sahtecilik,
N 42 Uyuşturucu Madde Suçu,
N 43 Kaçakçılık Suçları,
N 48 Fuhuşa Aracılık Etme ve Yer Temini,
N 58 Öldürme Suçları,
N 64 Tehdit,
N 65 Hırsızlık,
N 66 Gasp ve Yağma,
N 67 Dolandırıcılık,
N 78 Bulaşıcı Hastalık Taşıma,
N 82 Milli Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet,
N 87 Genel Güvenlik,
N 99 Diğer,
N 98 İnsan Ticareti Mağduru Olarak Tespit Edilen Yabancı,

N 95 Giriş Yasağı İhlalinin İdari Para Cezası,
N 96 Tanınan Sürede Ülkemizden Çıkış Yapmamanın İdari Para Cezası,
N 97 Adres Beyanına İlişkin İdari Para Cezası,
N 119 6735 Sayılı Kanuna Göre İzinsiz Çalışmanın İdari Para Cezası,
N 120 Vize/Vize Muafıyeti/Çalışma İzni/İkamet İzni İhali Sebebiyle İdari Para Cezası,
N 135Yasadışı Giriş-Çıkış Yapmanın Veya Teşebbüs Etmenin İdari Para Cezası
N 136 Sınır Dışı Seyahat Masrafı,

N 169 Bakanlıkça Belirlenen İdari Yükümlülüklere Uymamaya İlişkin İdari Para Cezası,
N 170 Kabahatler Kanunu ve Diğer İlgili Kanunların İhlalinden Kaynaklanan İdari Para Cezası,
N 171 Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemeden Kaynaklanan İdari Para Cezası,
N 172 Gönüllü Geri Dönüşe İlişkin Seyahat Masrafı,
N-97 (Adres Beyanına İlişkin İdari Para Cezası)

Deport (Sınırdışı) Kararına İtiraz Dilekçesi *2022

2022 Türkiye Deport Avukatı

Deport yasağı (sınır dışı yasağı) süreli giriş yasağı ve süresiz giriş yasağı olarak ele alınmaktadır.

Türkiye’ye giriş yasağı Türkiye’de sınır dışı yasağı; yabancılar ile ilgili güncel kanun ve yönetmeliğinde belirtilen herhangi bir maddesi yada bir kaçının ihlal edilmesi durumunda, yabancı uyruklu ülke vatandaşı için adli veya idari işlem sonrasında “sınır dışı kararı” yetkili bakanlık tarafından verilerek, yabancının pasaport bilgi kaydına “tahdit kodları” ile ülkeye giriş yasağı uygulanmasına denir.

Deport Nedir? Deport Nasıl Kaldırılır?

Deport, Türkiye içinde yaşayan yabancıların yasal düzenlemelere uymaması veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine verilen sınır dışı kararıdır. Deport kararı, Göç İdaresi Müdürlüğü veya yabancının yaşadığı il valiliği tarafından verilebilir.

6458 sayılı Kanun hükümlerine göre sınır dışı etme kararı verilecek olan yabancı İstanbul için Göç İdaresi Kumkapı Koordinasyon Merkezi’ne getirilir.
Evrak işIemleri gerçekleştirildikten sonra yabancı vatandaşların kadın veya erkek olmasına göre değişiklik göstermektedir.

Erkekler Çatalca’da bulunan geri gönderme merkezlerine Kadınlar ise Silivri de tutulur. Uçak bileti alma ve diğer işlemler tamamlanınca yabancıların deport işlemleri gerçekleştirilir.

Yabancı uyruklu kişi deport kararının kaldırılması için hukuki yollara başvurmuş ise bu süreç değişecektir.
Geri gönderme merkezinden dışarı çıkmak ye dava sonuçlanıncaya kadar İstanbul’da kalmak mümkün olacaktır.

Deport (Sınırdışı) Kararına İtiraz Dilekçesi *2022

İdari gözetim amacıyla geri gönderme merkezine kimler gönderilebilir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan;

1. Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
2. Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden,
3. sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan,
4. kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

İdari gözetim kararı alınan yabancılar kolluk kuvvetlerince geri gönderme merkezine getirilirler. Geri gönderme merkezinde idari gözetim amacıyla geçirilecek süre kural olarak 6 ayı geçemez. Ancak bu süre bazı hallerin varlığı halinde bir 6 ay daha uzatılabilir. İdari gözetim süresince valilik tarafından her ay gözetime devam edilip edilmemesi hususunda değerlendirme yapılmaktadır.

İdari gözetimin zorunlu görülmemesi halinde idari gözetim derhal sonlandırılır. Her ay yapılan değerlendirmenin sonucu ve gerekçeleri yabancıya veya varsa yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.

2022 Türkiye Deport Avukatı

İdari gözetim kararına karşı nasıl itiraz edilir?

İdari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilmektedir. Sulh ceza hakimliğince başvuru 5 gün içinde incelenir ve kesin olarak karar verilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu başvuru idari gözetimi durdurmaz. Başvuru reddedilse dahi daha sonra idari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

TAHDİT, SUÇ KODU, TAHDİT SUÇ KODU TANIMI

Ç-101; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (3 Ay Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-102; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (6 Ay Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-103; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-104; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-105; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-113; Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-114; Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),,
Ç-115; Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-116; Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-117; Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-118; Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-141; Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-149; Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-150; Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-151; Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-152; Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-166; Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-167; 3 Ay (Dahil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen

Ülkeye giriş yasağı süresi dolmadan yabancı Türkiye’ye giriş yapabilir mi ?

Deport kararı ile sınır dışı edilen yabancı hakkında belirli bir süre ile ülkeye giriş yasağı da verilmektedir. Bu süre 1 ay ile 5 yıl arasında değişmektedir. Bu süre dolmadan sınır dışı işlemi gerçekleştirilen yabancının Türkiye’ye dönmesi mümkündür.

Meşruhatlı vize alınarak sürenin dolması beklenmeden ülkeye giriş yapılabilecektir. Hakkında deport kararı uygulanmış yabancı; evlilik dolayısıyla, eğitim amacıyla, çalışma vizesi alarak veya tedavi amacıyla alınan meşruhatlı vize sayesinde giriş yasağının dolmasını beklemeden Türkiye’ye giriş yapabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu vizeleri alarak giriş yasağını kaldırmak her yabancı için mümkün olmamaktadır.

Yabancı fuhuş, yasadışı yollarla ülkeye giriş, şartlı giriş ihlali, adli bir suça karışmış olma, terke davet edilerek ülkeyi terk için süre verilmesine rağmen ülkeyi terk etmediyse veya terör örgütü üyeliği ve devlete karşı bir suç işlemesi nedeniyle sınır dışı edilmiş ise meşruhatlı vize ile giriş yasağını kaldırması mümkün değildir. Bu hallerdeki yabancılar yalnızca idari dava yolu ile deport kararının kaldırılmasını talep edebilir.

Deport Yasağı (Sınır Dışı Yasağı) Süreli Giriş Yasağı

Deport Kaldırma Davası , Deport Kararına İtiraz , Anayasa Mahkemesine Başvuru , Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru gibi süreçleri gerçekleştirecek yetkili kişi Yabancılar Hukuku Avukatı , Deport Avukatı dır.

İstanbul Deport Avukatı sizin neden deport olduğunuzu , deport sürenizi , tahdit kodunuzu ,ülkeyi terk ederken gerekli ödemelerin yapılıp yapılmadığı, gibi önemli hususları inceleyip hukuki yolları süreçleri en doğru şekilde size söyleyecek olan yetkili kişidir.

Deport kaldırma  , Schgen yasağı kaldırma , Tahdit kodu Sorgulama , Deport Süresi ve Deport Cezasını Sorgulama ,Deport Kaldırma davası hakkında bilgi almak için lütfen İstanbul deport avukat larımız ile iletişime geçiniz.

Deport (Sınırdışı) Kararına İtiraz Dilekçesi *2022