MANŞET

Deport Süreci - Deport Kaldırma Türkiye

Deport

Deport Süreci – Deport Kaldırma Türkiye

Ülkemizde bulunan düzensiz göçmenlerin çokluğu ve hükümetin kaçak olarak kalan yabancılarla mücadele kapsamında yoğun faaliyet yürütmesi sebebiyle tebliğ işlemleri çoğu kez usulüne uygun gerçekleştirilmeksizin yapılmaktadır.  Deport süreci ile ilgili yasalar ve düzenlemeler karmaşıktır.

Uzman bir avukat, bu yasaları bilir ve müvekkilinin haklarını nasıl koruyacağını, hangi savunma stratejilerini kullanacağını bilir. Sınır dışı edilme süreci boyunca ve deport işlemi için deneyimli bir deport avukatının rehberliği ve desteği, bireyin haklarını en iyi şekilde savunmasına yardımcı olabilir ve olumlu bir sonuç alınmasının şansını artırabilir. Bu nedenle önce avukata sormak ve ona göre hareket etmek gerekir.

Geri gönderme merkezi ya da il göç idaresinde yabancıya açıklama olmaksızın imzalatılan evraklar içerisinde tebliğ formu bulunmaktadır. Böyle bir durumda dosyanın detaylıca incelenmesi ve Deport Avukatı ile itirazların gerçekleştirilmesi en iyi sonucu alabilmek için önemlidir.

Sınırdışı Edilme Sebepleri Nelerdir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Kanunu madde 54 sınır dışı edilecek olan yabancıları, madde 55 ise sınırdışı edilemeyecek yabancıları konu edinmiştir.

Buna göre ;

Türkiye’de gayri meşru yollarla kazanç sağlayan yabancılar,
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar,
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşan veya vizesi iptal edilen yabancılar,
İkamet izinleri iptal edilen yabancılar,
İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal eden yabancılar,

5247 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 59 hükmüne göre; hakkında hapis cezasına hükmedilen yabancılar,
Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olan yabancılar,
Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yaptığı başvurularda gerçek dışı ve sahte bilgi – belge kullanan yabancılar,

Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar,
Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal eden yahut bu hükümleri ihlale teşebbüs eden yabancılar,
Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilen yabancılar,

Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan yararlandırılmayan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar,
İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılar,
Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar
deport edilebilir.

Deport Süreci - Deport Kaldırma Türkiye
Deport Süreci – Deport Kaldırma Türkiye

Sınır Dışı Etme Kararını Kim Veriyor?

Deport kararı – sınır dışı kararı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 53 hükmüne göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile veya re’sen valilikler tarafından verilir.

Deport Kararı Ne Kadar Süre İçinde Verilir?

Yabancı kişi geri gönderme merkezine alındığı zaman, dosyası valiliğe gönderilir ve valilik 48 saat içerisinde bu kişi hakkında değerlendirme yapar. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.57 hükmü uyarınca bu süre 48 saati geçemez. Sonrasında karar derhal yabancıya tebliğ edilir.

Deport Süreci – Deport Kaldırma Türkiye

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu