MANŞET

Destekten Yoksun Kalma Nedir? Tazminatı Nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir

Destekten yoksun kalma tazminatı, haksız fiil sonucu hayatını kaybedenin yakınları üzerinde doğan, can kaybından kaynaklı zararların giderilmesini amaçlayan özel bir haksız fiil tazminat hakkıdır.

Destekten yoksun kalma tazminatı öle kişinin desteğinden yoksun kalma halinde verilen bir tazminattır. Bu bağlamda destekten yoksun kalma olgusu tazminatın kazanılması için hukuken şarttır.

6098 Türk Borçlar Kanunum.53/3’te “Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpların tazmin edilmesi gerekir” şeklinde düzenlenmiştir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek o kişinin yaşam hakkının ihlal edilmesi neticesini doğurur.Destek sıfatına haiz kişinin ölüp ölmediği bilinmiyorsa destekten yoksun kalma tazminatı talebi için bu şartın gerçekleştiği kabul edilmektedir.

TMK m. 31 ve 32’ de “Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır.”

Destekten yoksun kalma tazminatı isteminde bulunan kişinin ölenden yaşarken destek aldığını ispat etmesidir. Ölenin annesi, babası, eşi ve çocukları ile arasında bir destek ilişkisinin olduğu ise karine olarak kabul edilmektedir. Bu karinenin aksinin davalı tarafından ispatı da mümkündür. Ölen kişinin, destekten yoksun kalma tazminatı talep eden kişilere yaşarken destek olmadığını ispatlayan davalı sorumluluktan kurtulur.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Türk Borçlar Kanununun 51. maddesine göre ise; “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler”.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Şartları

ÖLÜM OLAYI GERÇEKLEŞMELİDİR.
ÖLENİN DESTEKÇİSİ KONUMUNDA OLMAK GEREKİR.
BAKIMA İHTİYACI OLMAK ve DESTEKTEN YOKSUN KALMAK GEREKİR.

Destekten yoksun kalma tazminatı kaç yıl sürer?

Destekten yoksun kalma tazminatı davası açma süresi 2 yıldır. Trafik kazası sonucu kişi bir süre tedavi gördü ise ölüm tarihinden itibaren 2 yıl süresi başlamaktadır. Tazminat yükümlüsü ve zarar gören kişi destekten yoksun kalma tazminat davası açma zaman aşımı süresi ise 10 yıldır.

Destekten yoksun kalma tazminatı hangi hallerde alınır?

Ölen kişi, ölüm hadisesinin gerçekleşmesinden önce kardeşlerine düzenli ve sürekli olarak destek oluyorsa, bu durumda ölüm sebebiyle destekten yoksun kalan kardeşler destekten yoksun kalma tazminatı talep edebileceklerdir.

Destekten yoksun kalma tazminatı hangi mahkemede açılır?

Destekten yoksun kalma tazminatı için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise davalının yani ölüme sebebiyet veren kişinin yaşadığı yer mahkemesidir.

Destekten Yoksun Kalma Nedir? Tazminatı Nedir?
Destekten Yoksun Kalma Nedir? Tazminatı Nedir?

Nikahsız Birliktelikte Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edilebilir Mi?

Resmi nikah olmaksızın birlikte yaşayan, makul bir süredir birlikte yaşayan nikahsız birlikteliklerde, sağ kalan ölenin destek tazminatını talep edebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Nedir? Tazminatı Nedir?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu