Google İçerik Kaldırma 2021

Video Şantaj Suçu

Şantaj nedir, Şantaj suçu nedir, Şantaj cezası nedir?

Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 107. Maddesinde hürriyete karşı işlenen suçlar adı altında düzenlenmiştir. Tehdit suçunun özel bir şeklini, şantaj suçu oluşturur. Bir takım değerlere yönelen tehditler, şantaj suçu içinde değerlendirilir.

Şantaja karşı ne yapmalı?

Herhangi bir şekilde şantaja uğruyor ve baskı altında tutuluyorsanız, bir şeylerin ortaya çıkacağı korkusuyla hareket etmemek gerekiyor. Bu durumu yaşayan kişi ve kişilerin savcılığa ya da polis ekiplerine konuyla ilgili bilgi vermesi ve suçlu şahsın yakalatılması gerekiyor.

Dijital Şantaj Nerelerde Yapılır ?

Whatsapp Şantaj, Facebook şantaj , Instagram Şantaj , Linkedin Şantaj ve Skype Şantaj ,video şantaj gibi sosyal medya sitelerinden mağdur ile iletişim kurmaya başlamaktadır.

Skype, Whatsapp, Youtube, Facebook, Instagram gibi Sosyal Medya ve Webcam gibi İletişim Araçları Yollarıyla Şantaj

Birçok suçun işlenmesinde, sosyal medya araçları veya iletişim araçları kullanılmaktadır. Özellikle Whatsapp gibi mesajlaşma alanları üzerinden yapılan sohbetlerin, başka alanlarda ilan edileceğine ilişkin mağdurdan çıkar sağlamak, çokça karşılaşılan bir durumdur. Aynı şekilde Whatsapp üzerinden tehdit günümüzde çokça karşılaşılan bir durum haline gelmiştir.

Elbette failin bahsedilen web siteleri, uygulamaları aracılığıyla görüntüleri elde etmesi de mümkündür. Direkt olarak tanışılan site üzerinden internet yoluyla şantaj gerçekleşebilecektir. Fakat bu durumlarda aile, arkadaş çevresi gibi bilgilere ulaşmak zor olduğundan daha çok videonun Youtube veya porno sitelerinde yayınlanması tehdidi ile karşılaşılmaktadır.

Kaydedilen video , içerik mesajlar ve görüntüler ile şantaj gerçekleştirilmektedir. Video şantajı çoğunlukla bir miktar parayı amaçlasa da fail bazı durumlarda farklı çıkarlar elde etmeye de çalışabilmektedir. Örneğin fail mağdura kaydedilen video ile şantaj yapmakta, kendisiyle cinsel ilişkiye girmesini aksi halde videoyu ailesine göndereceğini söyleyebilmektedir.

Skype, Facebook ve Messenger video şantajı mağdurları internette videom var mı veya video mu yüklediler mi endişesi yaşamaktadır. Bu endişelerinizi şantaj avukatı ile iletişime geçerek endişelerinizden kurtulabilirsiniz. Şantaj avukatları gerekli belgelerin ve delillerin toplanması noktasında mağdura bilgi verecek ve hukuken yol haritası çıkaracaktır. Bununla birlikte suç duyurusunda bulunmak için gerekli dilekçe yazımında hukuki bilgisi ile mağdura yardımcı olacaktır.

Şantaj için nereye başvurulur?

Şantaj mağduru birey durumu açıklayan bir dilekçe ve topladığı deliller ile birlikte yaşadığı yerdeki Cumhuriyet Savcılığına başvurmalıdır. Bu süreçte şantajcının isteğini yerine getirmek veya korku ve endişe nedeniyle bir şey yapmamak kesinlikle bir çözüm değildir.

Şantaj Suçunun Cezası

Şantaj suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır. Mahkeme tarafından yalnızca hapis cezası veya adli para cezası olarak karar veremez, her iki cezayı da birlikte hükmedecektir. Ancak şantaj suçuna ilişkin verilecek olan hapis cezası hakim tarafından adli para cezasına hükmedilebilecektir. Adli para cezası ödenmediği vakit, hapis cezasına çevrilecektir.

Şantaj suçuna dair verilecek olan cezanın alt ve üst sınırına göre hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının verilebilmesi mümkündür. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı ile kararın kesinleşmesinden itibaren beş yıllık denetim süresine girilecektir. Denetim süresi içerisinde başka bir suç işlemediği takdirde ceza kararı hiçbir sonuç doğurmayacaktır.

Bunun yanına mahkeme tarafından şantaj suçuna ilişkin verilecek olan kararda hapis cezasının ertelenmesi kararının verilmesi mümkündür.

Şantaj uzlaşmaya tabi mi?

Şantaj suçu, tehdit suçunun özel bir şekli olduğundan takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Herhangi bir şekilde suçun işlendiği savcılık tarafından öğrenildiğinde kendiliğinden soruşturma başlatılmalıdır.  Şantaj suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Şantaj Davasi ne kadar sürer?

Şantaj Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı Süresi

Dolayısıyla suçun işlendiğine ilişkin bilgi adli makamlara ulaştığı anda soruşturma resen başlatılır. Dava zaman aşımı süresi ise 8 yıldır. Bu süre içerisinde dava açılmalıdır.

Şantaj Suçunda Tazminat

Şantaja uğrayan mağdur tarafından savcılığa başvuran kişi, davanın sonucunu beklemeden tazminat davası açabilme hakkı bulunmaktadır. Tazminat davası, uygulamada, ceza dosyasının sonuçlanmasını bekleyecektir. Kişi, şantaj mağduru olduğu eylem nedeniyle uğramış olduğu zararın tazminini talep edebilecektir.

Şantaj nedeniyle kişinin uğradığı kişisel saldırı, manevi ve psikolojik çöküntü nedeniyle zararının tazminini talep edebilecektir. Şantaj suçu nedeniyle zarar tazmini için açılacak dava asliye hukuk mahkemesinde görülecektir.

Şantaj Suçu Memurluğa Engel Mi?

Kasten işlenen herhangi bir suçtan ötürü yargılanıp da 1 yıldan uzun süreli hapis cezası alan kişiler devlet memuru olamazlar. Halihazırda devlet memurluğu görevi icra eden kişi kasıtlı olarak işlediği bu suçtan ötürü 1 yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına mahkum edilirse devlet memurluğuna son verilir. Cezası 1 yıldan uzun süreli olarak verilen bu suçun hangi suç olduğu önemli değildir. Herhangi bir suç olabilir.

Bunun yanında bazı suçlar bakımından cezası ne olursa olsun devlet memurluğuna engel olma durumu söz konusudur. Yani bu suçları işleyen kişinin cezası ne olursa olsun kişi memur olamaz.

Bu suçlar;

Hırsızlık suçu,
Zimmet suçu,
İrtikap suçu,
Rüşvet suçu,
Belgede Sahtecilik Suçları,
Dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçu,
Güveni Kötüye Kullanma suçu,
Kaçakçılık suçları,
İhaleye Fesat Karıştırma,
Hileli İflas suçu,

Bu saydığımız suçlar bakımından cezanın miktarı önem taşımaz. Bu suçlardan ceza alan kişi devlet memuru olma hakkını kaybedeceği gibi zaten devlet memuru ise görevden ihraç edilir.

İnternetten İçerek Kaldırma*2021

İnternetten Haber veya İçerik Kaldırmada Hukuki Yollar

İnternetten Haber Kaldırma veya İnternetten İçeriğin Kaldırılması Nedir?

internetten haber kaldırma veya içerik kaldırma kavramını kısaca hukuka aykırı olabilecek internet ortamında yapılan yayınlarının kaldırılmasına yönelik hukuki imkan olarak tanımlayabilmemiz mümkündür.

İnternet yoluyla yapılan yayınların ise geniş bir tanımı olup internet haber sitelerinde yer alan haberler, kullanıcıların da içerik üretebildiği, çeşitli sözlük, forum, sosyal medya sitelerinde yer alan yorum vb. içerikleri kapsayan, belirsiz sayıda kişiye ulaşan internet ortamında yer alan bu ve benzer her türlü husus internet yayınlarını kapsamaktadır. Yapılan bu yayınların internetten haber kaldırma veya içerik kaldırma işlemlerine konu olabilmesi belirli şartlar dahilinde mümkündür

İnternet ortamında yapılan hukuka aykırı yayınları kaldırma yöntemlerini kanundaki şekliyle 3 grupta toplayabilmemiz mümkündür:

– İnternet yayını yoluyla kişilik hakkı ihlali
– İnternet yayını yoluyla özel hayatın gizliliğine yönelik ihlaller
– İnternet yayını yoluyla konusu suç teşkil eden içeriklere ilişkin birtakım ihlaller

İnternet ortamında yapılan yayın yoluyla kişilik hakkı ihlali halinde neler yapılabilir?

İnternet yoluyla kişilik hakkı ihlal edilen kişiler içerik sağlayıcıya ve içerik sağlayıcıya ulaşamaması halinde yer sağlayıcıya başvurarak bu içeriklerin kaldırılmasını isteyebilirler. 24 saat içerisinde bu sağlayıcılar ilgililerin talebini cevaplamak zorundadırlar. Bu yöntemle uyarıya rağmen içerik kaldırılmadığı, olumsuz cevap verildiği veya hiç cevap verilmediği durumlarda hakları ihlal edilen kişiler sulh ceza hakimliğine başvurabilirler. Yine doğrudan uyar yöntemine gitmemekle beraber hakları ihlal edilen kişilerin doğrudan internetten haber kaldırma veya içerik kaldırma işlemi için sulh ceza hakimliğine başvurma hakları bulunmaktadır.

İnternet ortamında yapılan yayın yoluyla kişinin özel hayatının ihlal edildiği durumlarda neler yapılabilir?

Yine kişilere ait ses görüntü fotoğraf, video konuşma kayıtlarının içeriği vb. kişisel veriler bu kişilerin izni olmadan çeşitli haber, forum, sözlük vb. internet yayınları yoluyla yayınlanabilmekte ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gündeme gelmektedir. Bu durumda kişilerin suç duyurusunda bulunma haklarının yanı sıra bu içerikleri kaldırmak için doğrudan Kurum’a başvurarak içeriğe ilişkin erişimin engellenmesinin talep etme gibi hukuki yollara başvurma hakları bulunmaktadır.

Özel hayatın gizliliğine aykırılık nedeniyle yayına erişim engeli talep eden kişiler doğrudan bu talebini 24 saat içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne sunmak zorundadır. Hakim tarafından bu yayının özel hayatın gizliliğini ihlal edip etmediği incelenerek 48 saat içinde karar verilir ve kuruma gönderilir. Aksi halde erişim engellenmesi yönünde tedbir kendiliğinden kalkacaktır.

Suç Teşkil Eden Haberlerin Google’dan ve Sitelerden Kaldırılması

Bir haberin içeriğinin suç teşkil ediyor olması, ona erişimin direkt olarak engellenebileceği anlamına gelmez.

Bunun için o haber ile belirli bazı suçların işleniyor olması lazımdır.

Buna göre erişimi engellenebilecek ve içerik kaldırma kararına konu olabilecek haber içerikleri şunlardır:

TCK 228 düzenlemesinde yer alan kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu,
TCK 227 düzenlemesinde yer alan fuhuş suçu,
TCK 226 düzenlemesinde yer alan müstehcenlik suçu,,
TCK 194 düzenlemesinde yer alan sağlık için tehlikeli madde temini suçu,
TCK 190 düzenlemesinde yer alan uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
TCK 103 düzenlemesinde yer alan çocukların cinsel istismarı suçu,
7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar, (yasadışı bahis suçları)

TCK 84 düzenlemesinde yer alan intihara yönlendirme suçu

Bu şekilde suç teşkil eden haberler ile ilgili erişim engelleme ve içerik kaldırma kararını soruşturma aşamasında sulh ceza hakimi verebilir. Aynı zamanda soruşturma aşamasında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı da bu haberler erişimi engelleyebilir ve içerik kaldırma kararı verebilir.

Ancak bu durumda gene 24 saat içerisinde karar onaylanmak üzere sulh ceza hakimine sunulur. Kovuşturma aşamasında bu suçlar ile ilgili erişim engelleme ve içerik kaldırma kararını, yargılamayı yapan mahkeme verir.

Kamu Düzenini, Milli Güvenliği, Genel Ahlak ve Sağlığı Bozan Suçlarda Erişim Engelleme 

Bu şekilde Devletin egemenliğini tehdit eden suçlar söz konusu ise gene sulh ceza hakimi, savcı veya yargılamayı yapan mahkeme erişim engelleme ve içerik kaldırma kararı verebilir. Ancak bu sefer Cumhurbaşkanı veya suçla korunan hukuki değer ile ilgili Bakanlık, erişim engelleme talimatını Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna iletebilir. Bu kurum gecikmeksizin talimatı erişim sağlayıcıları birliğine gönderir ve ilgili habere en geç 4 saat içerisinde erişim engellenir.

İnstagram, twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden yapılan kişilik hakkı ihlali veya özel hayatın gizliliğinin ihlaline yönelik içerikler nasıl kaldırılabilir?

Bu tip sitelerde yer alan içeriklerde bahsettiğimiz üzere internet ortamında yapılan yayınlar kapsamına girdiğinden yukarıda da özetlediğimiz uyar-kaldır yöntemi kapsamında bu tip sosyal medya sitelerinde yer alan yönergeleri izleyerek hak ihlali bildiriminde bulunabilir ve içeriğin yayından kaldırılması talebinde bulunabilirsiniz

Ancak buna rağmen içeriğin kaldırılmadığı veya talebinize olumsuz yanıt verildiği takdirde ilgili içeriğe erişimin engellenmesi için gerekli yasal prosedürün izlenmesi de mümkündür.

Haber Sitelerine Erişimin Engellenmesi ve Haberin Siteden Kaldırılması

Herhangi bir internet sayfasına veya sitenin tamamına erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması mümkündür. Sosyal medya hesapları da bu kapsamda yer alır.

İnternette yer alan habere erişimin engellenebilmesi için genel olarak şu unsurlardan en az birisinin söz konusu olması gerekir:

Haberin kişilik haklarına saldırı içeriyor olması,
Haberin özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor olması,
Haberin belirli bazı suçları içeriyor olması,
Haberde bir kişinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan bir eserinin telif hakkı ihlal edilmiş olması,
Haberde kamu düzenine, genel sağlığa, yaşam hakkına, milli güvenliğe ve bunlar gibi kamu düzenini koruyucu değerlere yönelik bir ihlal bulunması,
Haberin çok uzun zaman önce yapılmış olması ve unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesi,
İçeriğin bir şirketi gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemesi,
İşte bu durumlardan birisi gerçekleşmişse erişim engelleme kararı alınabilir ve içerik sağlayıcı olan site yönetimine içeriği kaldırması için ihtarda bulunulabilir.

Saydığımız hallerin çoğunda erişim engeli ile birlikte içerik kaldırma kararı da alınabilmektedir.

Kişilik Haklarının İhlali Durumunda Google ve İnternetten Haber Kaldırma

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun, internette kişilik hakkını ihlal eden bir haber bulunması durumunda mağdur olan kişiye iki temel imkan tanımaktadır. Bu iki temel imkan şunlardır:

Doğrudan doğruya haberi yayınlayan içerik sağlayıcına ihtarda bulunarak haberin kaldırılmasını talep etmek
Doğrudan doğruya sulh ceza hakimine erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması talepli başvuruda bulunmak
Ayrıca kişilerin yer sağlayıcıya ulaşması da mümkündür. Yer sağlayıcı, web sitenin internet ortamında barınmasını sağlayan altyapı hizmetini veren firmalardır.

İkinci imkan sulh ceza hakimine başvurmaktır. Sulh ceza mahkemeleri artık sulh ceza hakimliği olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle dava açma değil, hakime erişimin engellenmesi ve içerik kaldırma talepli bir dilekçe vermek gerekir. Sulh ceza hakimi kendisine gelen erişimin engellenmesi ve içerik kaldırma talebini en geç 24 saat içerisinde karar bağlamak zorundadır.

İnternetten Haber veya İçerik Kaldırmada Hukuki Yollar

Sulh Ceza Hakimi Ne Şekilde Karar Verebilir: Sulh Ceza Hakimi talebi kabul eder veya reddeder. Talebi kabul ederse erişimin engellenmesi ve içerik kaldırma talimatını “Erişim Sağlayıcıları Birliğine” gönderir. Bu birlik kendilerine gelen bu talimatı, değerlendirme yapmaksızın en geç 4 saat içerisinde icra eder vee ilgili sayfaya erişimi engeller. İçerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı, haberi kendisi kaldırırsa, erişim engelleme ve içerik kaldırma kararı kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Sulh ceza hakimi kendisine gelen erişim engelleme talebini reddederse buna itiraz etmek mümkündür. Bunun ayrıntılarına aşağıda değineceğiz.

Erişim Engelleme Siteye mi Yoksa Sayfaya mı Uygulanır: Belirtmemiz gerekir ki bir siteye komple erişim engellenebileceği gibi yalnızca haberin yer aldığı kısma da erişim engellenebilir. Bir siteye komple erişimin engellenebilmesi için o sitenin çok büyük oranda erişim engelleme gerektiren içerik taşıyor olması veya Devletin egemenliğini tanımayan bir tutumu olması gerekir. Uygulamada bu durumlar yoksa yalnızca haberin yer aldığı sayfaya erişim engellenmektedir.

Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle Haber Sitelerinden Haber Kaldırma

Özel hayatın gizliliği, kişilere Anayasada tanınmış olan ve Türk Ceza Kanununda ayrıntıları düzenlenmiş olan önemli bir haktır. İhlal edilmesi durumunda acil bir şekilde giderilmesi gerekir. Bu nedenle özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişi, ilgili habere erişimin engellenebilmesi için sulh ceza hakimine başvurmak zorunda değildir. Doğrudan “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu”na da başvurulabilir.

Burada sulh ceza hakimine başvurulmamasının nedeni, çok hızlıca erişim engelleme yapabilmektir. Dolayısıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 24 saat gibi uzun bir süreyi bekleyemez. Ancak burada gecikmesinde sakınca bulunan bir halden ötürü hakim kararı alınmadan erişim engellendiği için, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verdiği talimatı onaylaması için 24 saat içerisinde Sulh Ceza Hakimine başvurur. Tabi bu işlemler devam ederken siteye erişim çoktan engellenmiş olur.

Kanun bu hızlı prosedürde içerik kaldırma kararı alınabileceğini söylememektedir. Dolayısıyla öncelikle erişim engeli işlemi uygulanarak aciliyet gerektiren durum sağlanır. Sonrasında sulh ceza hakimine başvurularak içerik kaldırma için gerekli karar alınabilir. Ardından da bu kararın icrası için süreci takip etmek gerekir.

ÖNEMLİ: Google ve internette yer alan haberin konusu oldukça eski denebilecek bir olayla ilgili ise Anayasal bir hak olan unutulma hakkı kapsamında kişiye tanınmış yeni bir haktan bahsedebiliriz. Temmuz 2020 düzenlemesine göre eğer böyle bir durum söz konusu ise erişim engelleme ve içerik kaldırma kararında kişinin adına yer verilmeyebilir. (madde 9/10). Yani artık unutulma hakkı 5651 sayılı yasada yer almaktadır.

İnternetten Haber veya İçerik Kaldırmada Hukuki Yollar

Google’dan ve İnternetten Haber Kaldırmanın Hukuki Boyutu,
Haber Sitelerine Erişimin Engellenmesi ve Haberin Siteden Kaldırılması,
Kişilik Haklarının İhlali Durumunda Google ve İnternetten Haber Kaldırma,
Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle Haber Sitelerinden Haber Kaldırma,
Suç Teşkil Eden Haberlerin Google’dan ve Sitelerden Kaldırılması,
Telif Hakkı İhlalinde İnternetten Haber Kaldırma,
Haber Sitelerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu,
İçerik Sağlayıcıların Yayınlanan Haberden Sorumluluğu,
Yer Sağlayıcıların Yayınlanan Haberden Sorumluluğu,
Yayınlanan Haberin Cezai Sorumluluğu,
Sosyal Medyadan Haber Kaldırma,,
İnternetten Haber Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?,
İnternetten Haber Kaldırmaya İtiraz,
İnternetten Haber Kaldırmada Erişim Engelinin Sona Ermesi,
Bu Süreçte Bilişim Avukatı Desteği,

error: İçerik korunuyor !!