EN SON EKLENENLERGÜNCEL HABERLER

Hukukun Alt Dalları

Hukukun Alt Dalları

Ticaret hukuku hangi hukukun alt dalıdır?

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır.

İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler.

Hükümler ülkemizde, temel olarak Ticaret Kanunu‘nda toplanmıştır (2011’da 6102 sayılı yasa).

Medeni hukuk Alt Dalları nelerdir?

Medeni hukuk; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku dallarına ayrılır.

Türk hukukunda medeni kanun ve borçlar kanunu ile ayrılmasının temelinde medeni kanun iktibas edilirken İsviçre’de henüz borçlar kanununun hazırlanmamış olmasıdır.

Kıymetli Evrak Hukuku hangi hukukun alt dalıdır?

Kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

Ticari işletme hukukukıymetli evrak hukuku, şirketler hukuku, taşıma hukuku, sigorta hukuku, deniz ticaret hukuku dallarına ayrılır.

Kamu hukuku nedir Alt Dalları?

Kamu Hukuku şunları kapsar: Anayasa hukuku , İdare hukuku,  Ceza hukuku.

Anayasa hukuku hangi hukuk dalına girer?

Anayasa Hukuku: Devletin temel organlarının kuruluşunu ve işleyişini, vatandaşların devlet karşısında sahip olduğu temel hak ve hürriyetler ile devlete karşı olan ödev ve yükümlülüklerini düzenleyen kamu hukuku koludur.

hukukunun alt dalları nelerdir?

Toplu iş hukukunun sendikalar hukuku ile toplu  sözleşmesi, grev ve lokavt hukuku alt dallarıdır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunu, esas itibariyle toplu İş Hukukunu düzenleyen kanun hükümleridir.

Aile hukuku hangi hukuk dalına girer?

Kişinin içinde bulunduğu ve aile denen topluluğun üyeleri ile olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır.

Aile hukukunun başlıca inceleme konuları: Nişanlanma, evlenme, karı-kocanın karşılıklı hak ve ödevleri, mal rejimleri, evliliğin sona ermesi, boşanma, hısımlık, nesep (soy bağı), evlat edinme, velayet vs.

Borçlar Hukuku neyin alt dalı?

Borçlar Hukuku: Aslında medeni hukukun ayrılmaz bir parçası olan borçlar hukuku kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen özel hukuk alt dalıdır.

Hukukun Alt Dalları
Hukukun Alt Dalları

Kıymetli Evrak Hukuku hangi hukukun alt dalıdır?

Kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

Ticari işletme hukukukıymetli evrak hukuku, şirketler hukuku, taşıma hukuku, sigorta hukuku, deniz ticaret hukuku dallarına ayrılır.

Hısımlık hangi hukuka girer?

Detayları “4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ikinci kitabı olan Aile Hukukunun ikinci kısmını Hısımlık Hukuku oluşturmaktadır.

Hısımlık Hukuku ise Soybağı Hukuku ve Aile Topluluğu Hukuku bölümlerinden oluşmaktadır.

Kişiler hukuku nedir?

Kişiler hukuku, gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin kişiliğinin başlangıcı ve sona ermesi ile ilgili yasal düzenlemedir.

Kişilerin hak ehliyetinin başlangıcı, Fiil ehliyeti, Tüzel kişiliğin sona ermesi de dahil olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerini düzenlemektedir.

Boşanma ve miras sorunları hangi hukuk dalının ilgi alanına girer?

Aile hukuku da medeni hukukun bir alt dalı olarak boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir ve iştirak nafakası vb. gibi konuları düzenler.

Iş hukuku özel mi kamu mu?

İş hukuku, devlete hizmet ilişkisine dayanarak çalışan işçinin ilişkilerini düzenlemesi ve kapsaması, zaman zaman devletin de  ilişkilerine müdahale etmesi sebebiyle ne sadece özel hukuk ve ne de sadece kamu hukukuna ait bir hukuk dalıdır.

Idarenin kuruluş ve işleyişini inceleyen hukuk dalına ne ad verilir?

idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür.

Özel hukuk dalları nelerdir?

Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiye’de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur.

Spor hukuku kaça ayrılır?

Karma bir hukuk dalı olarak nitelendirdiğimiz spor hukukunu, kişilerin sportif faaliyetlerinden doğan ilişkileri bakımından iki gruba ayırabiliriz:

Sportif faaliyetlerde, sporcuların birbirleriyle ve spor örgütleriyle ilişkileri (Bireysel Spor Hukuku)

Vergi hukukunun alt dalları nelerdir?

Özel vergi hukuku kapsamında gelir vergileri, harcama vergileri ve servet vergilerinden bahsetmek mümkündür.

Genel vergihukuku ise, vergi usul hukukuvergi icra hukuku (6183), vergi yargılama hukukuvergi ceza hukuku, uluslararası vergi hukuku gibi alt dallara ayrılır.

Ceza muhakemesi hukuku hangi hukuk dalı olarak düzenlenmiştir?

Ceza Muhakemesi HukukuCeza Yargılaması HukukuCeza kanunlarının suç saydığı fiilleri işleyen kişilerin takip edilmesi, yargılanması ve cezalandırılmasındaki esas ve usulleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Kıymetli Evrak Hukuku hangi hukukun alt dalıdır?

Kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari işletme hukukukıymetli evrak hukuku, şirketler hukuku, taşıma hukuku, sigorta hukuku, deniz ticaret hukuku dallarına ayrılır.

Gelir hukuku nedir?

Mali hukukun alt dalı olarak gelir hukuku, dar anlamda verginin yanı sıra harç, resim gibi her türlü kamu gelirlerin ilişkin hukuk kurallarını incelemektedir.

Hukukun alt dalları nelerdir?

Kamu Hukuku Dalları:

  • Anayasa Hukuku,
  • İdare Hukuku,
  • Ceza Hukuku,
  • İcra İflas Hukuku,
  • Devletler Genel Hukuku,
  • Vergi Hukuku,
  • Yargılama Hukuku,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu