Ana SayfaİCRA İFLAS HUKUKUİcra Takibi Başlatma

İcra Takibi Başlatma

İcra Takibi Başlatma

İcra takip dosyası nasıl açılır?

Alacaklı eğer varsa, sözleşme, taahhütname gibi evraklarla birlikte ya da tamamen evraksız şekilde İcra Müdürlüğü‘ne giderek genel haciz yoluyla takip başlatır.

Kambiyo senedine dayanan icra takibi:

Burada da genel haciz yolu söz konusudur ancak icra takibi çek, poliçe, bono gibi belgelere dayanılarak başlatılır.

İcra takibi hangi adrese yapılır?

İcra takipleri genel anlamda kişilerin sistemde kayıtlı olan adreslerine gönderilmektedir.

Şayet kişiler adres değişikliği yapmış ancak bildirmemiş ise gönderilen icra takipleri eski adreslere gönderilmeye devam eder.

İcra Takibi Başlatma
İcra Takibi Başlatma

İcra masraflarını kim öder?

İcra takibine ilişkin masraflar alacaklı tarafından yapılmakta olup bu masraflar borçlunun borcuna eklenmektedir.

İcra takip dosyası ne zaman düşer?

İcra takibi, 10 yılda düşer. Bu duruma, icra takibi davasının zaman aşımına uğraması denir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında, her alacak kanunda aksi bir hüküm olmadığı sürece 10 yıllık zaman aşımı süresine sahiptir. Fakat 10 yıl içerisinde icra takibinin düşebilmesi için oluşması gereken bazı şartlar vardır.

İcra dosyası ne zaman kesinleşir?

Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazlarını bildirirse, takip durur. İtiraz süresi içinde itiraz edilmezse ödeme emri ve icra takibi kesinleşir. Çünkü yedi günlük süre hak düşürücü süredir

Tebligat yapılmadan icra takibi yapılır mi?

Birçok icra işleminin tamamlanıp hüküm ifade edebilmesi için, tebliğ edilmiş olması gerekir. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden, icra takibine devam edilemez¸bu şartlar oluşmadan icra takibi devam ederse yapılan işlemler takibin her safhasında süresiz şikâyet yolu ile iptal edilebilir.

Ödeme emri hangi adrese gönderilir?

adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (MERNİS) adresinde yapılır. Muhatabın işyeri adresi bulunmuyorsa, tebliğ evrakı doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine gönderilir.

İcra müdürlüğüne dosyanın kapanması için harç parasını kim öder?

İcra ve İflas Kanunu’nun 15. maddesi ise, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bütün harç ve masrafların borçluya ait olduğunu, bunların neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunacağını öngörmektedir.

Mahkeme masrafı ödenmezse ne olur?

Yargı harcı yatırılmadan ise dava açmak mümkün olamayabiliyor. … Davanın kazanılması halinde bu giderler ve harç parası karşı taraftan geri alınmaktadır. Davanın kaybedilmesi halinde yargı harcı borcu ödenmezse icra yoluna gidilebilmektedir.

İcra takibi aşamaları nelerdir?

İcra takibinin aşamaları alacaklının icra müdürlüğüne vereceği takip talebi ile başlar. Takip talebi icra dairesine verildikten sonra hazırlanan ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren belirli bir sürenin itiraz olmaksızın tamamlanması halinde takip kesinleşir ve haciz aşaması başlar.

İşlem yapılmayan icra dosyası ne zaman düşer?

Alacaklı tarafından icra dosyasında 1 yıl boyunca işlem yapılmaması halinde icra dosyası arşive kaldırılmaktadır. Bu duruma uygulamada icra dosyasının düşmesi denilmektedir. İİK gereği alacaklının haciz isteme hakkı ödeme emri ve ya icra emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmazsa düşer.

Araç üzerindeki haciz ne zaman düşer?

Peki ya araç üzerindeki haciz ne zaman düşerAraç taşınır bir mal olduğu için alacaklı 6 ay içerisinde icra dosyasında herhangi bir talepte bulunmazsa dosya düşer.

İcraya itiraz edilirse ne olur?

Yedi gün içinde yapılan bir itiraz icra takibini kendiliğinden durdurur. İtiraz üzerine duran icra takibine,itiraz hükümden düşürülünceye kadar devam edilmez. Borçlu yalnız borcun bir kısmına itiraz etmişse,itiraz ettiği kısım için borç takibi durur ,ancak kabul ettiği kısım için icra takibi devam eder.

İcra ve haciz süreci nasıl işler?

Haciz süreci şu şekilde işler:

Öncelikle alacaklı tarafından icra müdürlüğünde haciz talep edilir. Sistem üzerinden tespit edilen taşınır ve taşınmaz mallar üzerine sistem üzerinden haciz şerhi işlenir.

Hacze kabil mal tespiti yapılması halinde alacaklının talebi ile işbu mallar üzerinde haciz ve muhafaza yapılabilir.

Geçersiz Tebligat nedir?

İcra hukukunda tebliği gereken işlemlerden bazıları tebliğ edilmedikçe veya usulüne uygun olarak yapılmadıkça tamamlanmış sayılmaz.

Bu nedenle tamamlanması tebliğe bağlı işlemler tamamlanmadıkça kendisine bağlı sonuçları doğurmaz.

İcra Takibi Başlatma

İcra takibi için avukat şart mı?

Bu noktada ilgili kanunlarda yer alan hükümlere göre icra takibi başlatabilmek için avukata vekalet verilmesi şart koşulmamaktadır.

Dolayısıyla icra takibini avukatlar aracılığıyla açabileceğiniz gibi şahsi başvuru yaparak da avukat vekaleti olmadan da yerine getirebilirsiniz.

Ama bizim bu konudaki tavsiyemiz kesinlikle icra alanında uzman bir icra avukatı ile icra işlemlerinizi başlatmanız.

Çünkü her işin kendine göre kuralları incelikleri mevcuttur.

İcra kendi içinde dikkat edilmesi gereken kuralları olan bir hukuk dalıdır.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak bünyemizde icra avukatı bulundurmaktayız.

Alanlarında tecrübeli ve işlerinde başarılı icra avukatlarımızdan yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

 

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: