MANŞET
Trend

İnsani İkamet İzni Alma Şartları 2024

Türkiye'de İnsani İkamet İzni Almanın A'dan Z'ye Rehberi

İnsani İkamet İzni Alma Şartları 2024

Türkiye’de İnsani İkamet İzni Almanın A’dan Z’ye Rehberi

Globalleşen dünyamızda, farklı sebeplerle bir ülkede kalmak zorunda kalan yabancı uyruklu bireyler için insani ikamet izni büyük önem taşır. Türkiye’de, bu tür durumlar için sağlanan insani ikamet izni, kişilere güvenli ve yasal bir konaklama imkanı sunar. Bu makalede, Türkiye’de insani ikamet izni almanın şartları, başvuru süreci ve gerekli belgeler detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

İstisnai Sebepler: İnsani ikamet izni alabilmek için, başvuru sahibinin istisnai bir durumu olmalıdır. Bu, sağlık sorunları, ailevi meseleler veya güvenlikle ilgili endişeler gibi çeşitli sebepler olabilir.
Harç Ücretinin Yatırılması: Başvurunun yapılabilmesi için ilgili harcın ödenmesi ve dekontun elde edilmesi gerekmektedir.
Yazılı Başvuru: İlgili kişinin, il göç idaresine yazılı ve ıslak imzalı bir dilekçe ile başvuru yapması zorunludur.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Onayı: Başvuru, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından incelenir ve onaylanması gerekir.

Başvuru Süreci

İnsani ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklu bireyler, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün onayının ardından, ilgili valilik bünyesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmalıdır. Bu başvuru sonucunda, uygun görülen durumlarda insani oturma izni tezkeresi verilir.

Diğer İkamet İzinlerinden Farklılık
İnsani ikamet izni, diğer ikamet izin türlerinden farklı olarak değerlendirilir. Genellikle, diğer izin türlerinde aranan bazı şartlar, insani ikamet izni için aranmaz.

Adres Kayıt Sistemi Kaydı

İnsani ikamet izni alan yabancılar, izin veriliş tarihinden itibaren 20 iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmakla yükümlüdürler.

Başvuru Yeri ve Yöntemi

İnsani ikamet izni başvurusu, yalnızca il göç idaresine bizzat yapılabilmektedir. Online başvuru kabul edilmemektedir.

Gerekli Belgeler ve Başvuru Formu

İnsani ikamet izni için, başvuran kişinin durumunu açıkça belirten ve sebepleri somut olarak ifade eden bir dilekçe gereklidir. Bu dilekçeye, başvuru sebeplerini destekleyen belgeler eklenmelidir. Örneğin, sağlık raporları veya ailevi durumları gösteren belgeler bu kategoriye girer.

Kimler insani ikamet izni alabilir?

Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunan yabancıların, Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında yahut Türkiye’den ayrılmaları mümkün görülmediğinde insani ikamet izni alabilmeleri mümkündür.

İnsani ikamet izni kaç yıl? 2024

İnsani ikamet izni uygulamada genellikle 1 yıllık verilir. Ancak kaç yıllık verileceğine başvurunun yapıldığı valiliğe bağlı il göç idaresi karar verir. Bu süreyi idare, duruma ve hangi nedene dayanarak insani oturma iznine başvurulduğuna göre belirler. Ayrıca idare, insani ikamet izninin süresini de uzatabilmektedir.

İnsani ikamet izni kaç para?
Belge Bedeli ve Harç Miktarı
2024 Yılı Harç Tutarı

İkamet İzni Harç Tutarı 1 aya kadar her gün için 203,40 Türk Lirasıdır. (Bu tutar ilk ay için tezkere başına 381,90 TL’den az, 1.962,60 TL’den çok olamaz.) 1 aydan sonraki her ay için 1.303,90 Türk Lirasıdır.

İnsani ikamet izni reddedilenler ne yapmalı?

İkamet izni başvurusunun reddi kararı bir idari işlem olduğu için bu idari işlemin iptali idare mahkemelerinden talep edilebilir. ikamet izni başvurusu reddedilen kişinin, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde bu ret kararının kaldırılması talebiyle idari dava açma hakkı vardır.

Türkiye’de insani ikamet izni almak, belirli kriterleri ve prosedürleri gerektirir. Bu süreç, başvuranın durumunu dikkate alarak, insani şartlar altında yasal konaklama hakkı sağlamayı amaçlar. Başvuru süreci ve gerekli belgelerin doğru şekilde hazırlanması, başvurunun başarılı bir şekilde sonuçlanması için kritik öneme sahiptir. Bu rehber, Türkiye’de insani ikamet izni arayan bireylere yol göstermeyi amaçlamaktadır.

İnsani İkamet İzni Alma Şartları 2024

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu