MANŞET

İstanbul Gümrük Avukatı 2021

İstanbul Gümrük Avukatı 2021

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu her türlü hukuki konuda danışmanlık ve adli merciilerde temsil hizmeti sunmaktadır. Büromuz Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku doğrultusunda uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ödeme şekilleri, döviz hareketleri, mal bedeli, taşımacılık, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümü gibi konularda hizmet vermektedir.

Gümrük Hukuku

Gümrük malların, eşyaların ülkeye giriş ve çıkışlarının devlet tarafından denetlenmesidir. Bu denetleme ile hem yasadışı malların ülkeden çıkması ve ülkeye girmesi engellenmiş olur hem de vergi takibi yapılabilir.

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku malların ülkeye girerken veya çıkarken yani gümrükte yaşanılabilecek sorunların çözümünü sağlayan hukuk dalıdır.
Dış Tİcaret Türkiye’de gümrük kanuna göre düzenlenmektedir.

İhracat ve ithalat işlemleri Gümrük, İthalat ve İhracat Hukukuna göre düzenlenmektedir.

İthalat ve ihracat yapan kimselerle gümrük konularında sıkıntı yaşanabilir. Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku ile yanlış bilgilendirmeler, eksik evrak, belge gibi durumlar hukuki zeminde çözülebilir.

Gümrük Avukatı, ülkemizdeki ve dış dünyadaki mal alım satım sırasındaki gümrük mevzuatını en iyi şekilde bilen, oluşabilecek hukuki sorunları oluşmadan önleyecek işlemleri gerçekleştirebilen ve sorun oluşması halinde ise en kısa sürede çözüme kavuşturan kişidir.

Bu nedenle de dış ticaret ve gümrük konularında işlemler gerçekleştirirken gümrük avukatı tarafından danışmanlık almanız, sizi hem daha az masrafa hem de en kısa sürede işlemlerinizin yürümesini sağlayacaktır.

İstanbul Gümrük Avukatı Tarafından Yürütülen İşlemler Gümrük Avukatı, başlıca gümrük ve dış ticaret konusundaki birçok işleme danışmanlık yapmak ve dava süreçlerini takip etmekle birlikte aşağıdaki hizmetleri de vermektedir;

Gümrük Avukatı İstanbul gümrük uygulamaları hakkında yerli yabancı üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere genel hukuki danışmanlık ve dava takibi işlemlerini gerçekleştirmektedir, İhracat ve ithalat ile ilgili uluslar arası ticari sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olmakta, hazırlanan sözleşmelerin size uygun olup olmaması bakımından kontrolleri sağlamakta ve de sözleşmeleri kendisi de hazırlayabilmektedir.

Geçici depolarda ve antrepolarda bulunup haciz konulan eşya ile ilgili gereken işlemleri yürütmektedir.
Gümrük Avukatı, serbest bölgelerle ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirmektedir, Dış ticaretin finansmanı, uluslararası teslim ve ödeme biçimleri (akreditif) konularında gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir.

Dış ticarette ve gümrük alanında çıkan uyuşmazlıkları ve özellikle gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkları çözmektedir.

Gümrük Avukatı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında belirtilen kaçakçılık fiilleriyle ilgili aleyhinize ya da lehinize olabilecek cezai işlemleri yürütmektedir.
Eşyanın müsaderesi ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Uluslararası taşımacılık, mal bedeli döviz hareketleri (kambiyo), ihraç kayıtlı alış ve satışlar konusunda gereken işlemleri gerçekleştirmektedir, Muafiyetler ve yatırım teşvik rejimleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük Avukatı, ülkemize giren ya da çıkan gümrüğe konu malların Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon Nosu’nun (GTİP), miktarının, kıymetinin ve menşe ülkesinin hatalı beyan edilerek ağır gümrük vergi cezalarının ortaya çıkması halinde gereken işlemleri yürütmektedir.

Gümrük Avukatı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmiş vergi ve para cezalarına ilişkin idari itiraz işlemlerini ve davaları yürütmektedir.

Gümrük Avukatı, gümrük hizmetleri ile ilgili mevzuata aykırılığın tespit edilmesi halinde idari kararla düzeltilmesi, kaldırılması, itiraz edilmesi veya idari dava konusu yapılarak idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması ve Danıştay’da temyiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmiş vergi ve para cezalarına ilişkin idari itiraz işlemlerini ve davaları yürütmektedir.

Haksız rekabet,
Şirket yönetimi,
Uluslararası distribütörlük anlaşmaları,
İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri,
Kredi anlaşmaları,
Tüketicin korunması,
Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri,
Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler,
Yurtdışı alacak takibi,
Yurtdışı yatırım danışmanlığı,
Gümrük işlemlerinin yapılması,
İhracat tahsillerinin denetlenmesi,
İthalat işlemlerinin yapılması,
Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması,
Dış ticaret ve gümrük işlemleri hakkında genel hukuki danışmanlık,
İhracat/ithalat ile ilgili uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması,
Antrepolarda ve geçici depolarda bulunan ve haciz konulan eşya ile ilgili haciz ihbarnameleri üzerine yapılacak işlemler,
Serbest bölgeler ile ilgili her türlü iş ve işlemler,
Dış ticaretin finansmanı, uluslararası teslim ve ödeme şekilleri (akreditif)
Dış ticarette ve gümrük alanında çıkan uyuşmazlıklarının çözümü,
Dahilde/hariçte işleme rejimi kapsamında sağlanan avantajlardan faydalanmaya yönelik işlemler,
Eşyanın gümrük kıymeti konusunda yaşanan uyuşmazlıklar
Eşyanın menşe beyanına ilişkin uyuşmazlıklar,
Eşyanın kapsamına girdiği gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesine dair uyuşmazlıklar,
Eşyaya uygulanacak Katma Değer Vergisi matrahına girecek unsurlara ilişkin uyuşmazlıklar,

İstanbul Gümrük Avukatı 2021

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu