EN SON EKLENENLERTRAFİK HUKUKU

İstanbul Tazminat Avukatı

İstanbul Tazminat Avukatı

Tazminat, haksız fiil veya başka bir haksız eylem neticesinde kişinin uğradığı zararın giderilmesi için ödenecek olan bedeldir.

Bu anlamda tazminat hukuku ile birlikte bir çok hukuk dalının da uygulama alanı bulduğunu görmekteyiz.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu tazminat avukatı ekibi ile birlikte en iyi tazminat avukatı hizmetini sunmak için çabalamaktadır.

Tazminat avukatlarımız zararlarınızın tazmini için hukuki süreçleri en iyi şekilde yürütmektedir.

TAZMİNAT AVUKATI

GÖRE TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKININ YASAL DAYANAKLARI NELERDİR?

Tüm tazminat avukatlarının da ışığı olan 10.12.1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul edilmiş bulunan ve Türkiye’nin de katıldığı,27.05.1949 tarih,7217 sayılı

Resmi Gazetede yayınlanan, ‘’İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 12. maddesi;’’Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz.Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.’’

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 07.11.1982 tarih,2709 sayılı Başlangıç hükmü’nün 6. fıkrası;

’’Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat

sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; Türk Milleti tarafından ,demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.’’’

Temel Haklar ve Ödevler’e ilişkin 2. kısımda yer alan 12. maddesi; ’’Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir.’’

Temel Haklar ve Ödevlerle ilgili 2. Kısım,2. Bölümde yer alan ‘’Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığına ilişkin 17/1 maddesi; ’’Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.’’

Özel Hayatın ve Gizliliğin Korunması’na ilişkin 20. maddesi; ’’Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.’’

Borçlar Kanunu’nun ‘’Şahsi menfaatlerin haleldar olmasına ilişkin 49. maddesi; ’’Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zararlara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir.

Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır.

Hakim bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yoluyla ilanına da hükmedebilir.’’

Tazminat Davası Türleri

İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
İdari işlem ve eylemden kaynaklanan zarar nedeniyle idareye karşı açılacak tam yargı davaları,
İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Haksız işgalden kaynaklanan ecri misil talepli dava,

Doktor hatasından kaynaklanan (Malpraktis) maddi ve manevi tazminat davaları,
Boşanma davası nedeniyle boşanmada kusurlu olan eşten talep edilecek maddi ve manevi tazminat davaları,
Rekabet kanunu ihlalinden kaynaklanan kartel tazminatı davası,
İşçilik alacaklarından kaynaklanan tazminat davaları,
Bir suçun işlenmesi nedeniyle mağdurun uğradığı zararın tazmini talepli maddi ve manevi tazminat davaları,
Taraflar arasındaki sözleşmenin haksız feshinden kaynaklı tazminat davaları
Sözleşmenin ihlalinden kaynaklı tazminat davaları

Tazminat Avukatı Ne İş Yapar?

Tazminat avukatı, uğramış olduğunuz zarar neticesinde meydana gelen mağduriyetinizi gidermek için yasal süreçler takip edecek, müzakere süreçlerini yönetecek, arabuluculuk ve uzlaşma aşamalarında aktif rol oynayacaktır.

Alternatif çözüm yollarının akabinde ise tazminat davası açarak zararınızın karşılığı olan bedeli tahsil edecektir.

Tazminat avukatı ile ilerlemeniz ve yaşadığınız süreçle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti almanız hak kayıplarına uğramamanız bakımından önem arz eder.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu