MANŞET

İştirak Nafakası Nasıl Alınır*2024

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası Nasıl Alınır*2024

Türk Medeni Kanunu’nun 182. maddesi uyarınca, boşanma veya ayrılık sonucunda velayet hakkı kendisine verilmeyen eşin, müşterek çocuklarına yönelik bakım ve eğitim giderlerine kendi geliri oranında katılımının sağlanması amacıyla hükme bağlanan nafaka türüdür.

Anne ve baba çocuğun eğitim ve korunması için gerekli tüm masrafları birlikte üstlenirler. Bu yükümlülük çocuğun ergin olmasına kadar devam etmektedir. Fakat eğer çocuk ergin olduğu hâlde eğitimine devam ediyorsa kural olarak eğitimin devamı müddetince de bu yükümlülük devam edecektir.

İştirak Nafakası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 182. maddesine göre, boşanma veya ayrılık sonucunda velayet hakkı kendisine verilmeyen eşin, müşterek çocukların bakım ve eğitim giderlerine kendi geliri oranında katılımını sağlamak için hükme bağlanan nafaka türüdür.

İştirak Nafakası Ne Zaman Talep Edilir?

Boşanma davası sırasında
Boşanma davasından sonra
Ayrılık davası sırasında
Ayrılık davasından sonra

İştirak Nafakası Miktarı Nasıl Belirlenir?

Çocuğun yaşı ve sağlık durumu
Çocuğun eğitim masrafları
Çocuğun özel gereksinimleri
Ebeveynlerin maddi durumu
gibi unsurlar göz önünde bulundurularak hakim tarafından belirlenir.

İştirak Nafakası Ne Zaman Biter?

Çocuğun reşit olması (18 yaşına girmesi)
Çocuğun evlenmesi
Çocuğun fiilen çalışmaya başlaması
Velayetin değiştirilmesi
Nafaka yükümlüsünün veya alacaklısının ölmesi
gibi durumlarda iştirak nafakası sona erer.

İştirak nafakası miktarı neye göre belirlenir?

İştirak nafakasının kapsamı, tarafların nafaka miktarı konusunda anlaşmaları ile veya anlaşma yok ise hâkim tarafından belirlenir. Hâkimin iştirak nafakasını belirlerken göz önüne alacağı ölçütler, çocuğun ihtiyaçları, anne ve babanın hayat koşulları ve anne ve babanın ödeme güçleri ve çocuğun gelirleridir.

İştirak Nafakası Davasında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

İştirak nafakası, çocuk ergin oluncaya kadar her zaman istenebilir. İştirak nafakası, Borçlar Kanunu md.126/2’ye göre, beş yıllık zamanaşımına tabidir.

İştirak Nafakası Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

İştirak nafakasının devamına ilişkin yaş sınırı erginlik durumuna göre değişiklik gösterebilir. Çocuğun 18 yaşında olağan şekilde ergin olması hâlinde o yaşa, evlenme neticesinde ergin olması hâlinde o yaşa, yargı kararı ile ergin kılınması hâlinde ise o yaşa kadar ödenecektir.

İştirak Nafakasını (Çocuk İçin Nafaka) Ödememek Suç Mudur?

Suç dediğimizde Türk Ceza Kanunu ve Diğer özel ceza Kanunlarında suç olarak tanımlanan ve müeyyidesi açıkça belirtilen fiiller anlaşılır.

Nafaka Yükümlülüğü’nün İhlali ise İcra ve İflas Hukukuna ilişkin olup, bir İcra ve İflas Suçu’dur.

İştirak Nafakası Nasıl Alınır*2024

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu