EN SON EKLENENLER

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davaları

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davaları

Kamulaştırma ne işe yarar?

Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur.

İdare tarafından kamu yararı nedeniyle özel mülkiyetin sınırlandırılması ve bedeli karşılığı mülkiyetin idareye geçirilmesi olarak ifade edilebilecek kamulaştırma, Türkiye’de en çok karşılaşılan idari işlemlerden biridir.

Kamulaştırma hukuku avukatlarımız adli yargıda görülmekte olan kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları, acele kamulaştırma davaları, kamulaştırmasız el atma davaları ve idari yargıda görülmekte olan kamulaştırmanın iptaline yönelik davaların takibini yoğun şekilde sağlamaktadır. Özellikle büyük çaplı altyapı projelerine ilişkin kamulaştırma bedel tespit ve tescil davalarında davacı idare vekili olarak hizmet vermekteyiz.

Kamulaştırma hangi durumlarda yapılır?

Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hallerde özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait olan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına, bedeli ödenmek üzere devlet tarafından el konulması veya ilgili taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir.

Kamulaştırma işlemi ne zaman başlar?

Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, mal sahibi için 10 uncu madde uyarınca mahkemece yapılan tebligatla başlar. Mülkiyetin idareye geçmesi, mahkemece verilen tescil kararı ile olur.

Kamulaştırma işlemi ne zaman kesinleşir?

Kamulaştırma kararı alındıktan sonra süreçler ve kararın onaylatılması yani kesinleşmesi ortalama olarak 6 ay kadar sürmektedir. Konuya dahil edilen ve ilgili taşınmaz malın değeriyle ilgili savunma ve delil ilan tarihinden itibaren on gün içinde ilgili mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Kamulaştırma türleri nelerdir?

KAMULAŞTIRMA ŞEKİLLERİ NELERDİR

Hukuki mevzuatımızda düzenlenen hükümler uyarınca, kamulaştırılacak gayrimenkulün tamamı, bir kısmı kamulaştırılabileceği gibi, sadece gayrimenkul üzerinde idarî irtifaklar tesis edilerek irtifak kamulaştırması yapılmak üzere üç çeşit kamulaştırma şeklinden söz edebiliriz.

TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA , KISMEN KAMULAŞTIRMA , ACELE KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırma parası nedir?

Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir. Yerel Mahkeme aşaması bittiğinde mahkemece belirlenen tutar kamulaştırma bedeli olarak peşin ve nakit olarak, idare tarafından hak sahibi adına bankaya yatırılır.

Kamulaştırma parası nasıl alınır?

Kamulaştırma bedeli Banka kanalı ile ödenmektedir. Anlaşamama durumunda ise mahkeme kararı ile tespit edilmiş ve yerel banka şubesinde blokeli olan bedel, mahkemenin gerekçeli kararında belirtilen hak sahiplerine ödenmektedir.

Arsam kamulaştırıldı ne yapmalıyım?

24.04.2001 tarihli Kamulaştırma kanunu değişiklikleri sonrasında, kamulaştırmayı yapan devlet kurumu; mahkemeye başvurarak “bedel tespiti” davası açmaktadır. Bu durumda, taşınmazı kamulaştırılan vatandaş; bu davayı takip etmeli ve hakkının gerçek değerinin tespitine ilgili mahkeme huzurunda katkı koymalıdır.

Kamulaştırma bedeli ödenmezse ne olur?

Bazen kamu kurumları bedeli hazır etmeden ve şahsa ödeme yapmadan tapuyu üzerine almaktadırlar ama bedeli ya ödememekte veya 45 günlük yasal süreden çok sonra ödemektedirler. Bedelin hiç ödenmemesi veya geç ödenmesi durumlarında şahsın dava açma hakkı bulunmaktadır.

Kamulaştırma süresi ne kadar?

Kamulaştırma işlemi için tesis edilen veyahut taraflarca anlaşılan kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi itibari ile 5 yıllık hak düşürücü süre başlamaktadır.

Kamulaştırma bedeli neye göre belirlenir?

Kamulaştırma bedeli ne şekilde hesaplanacağı kanunla belirlenir. Kanun, kamulaştırma bedelinin tespitinde vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, taşınmaz mallarının birim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını dikkate alır. Ayrıca objektif ölçüleri de dikkate alır.

Devlet tapulu araziye el koyabilir mi?

Kamulaştırmasız el atma kavramı herhangi bir kanundan doğmamakta, aksine kanuna aykırı bir müdahaleden doğmaktadır. Kamulaştırmasız el atmada idarenin yaptığı müdahalenin bir idari karara dayanmaması sebebiyle, bir idari eylem olarak değil, HAKSIZ FİİL olarak nitelendirilmektedir.

Kamulaştırma davasını kim açar?

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davaları

Kamulaştırılacak olan taşınmazın maliki tarafından açılabilecek bir dava da maddi düzeltim davasıdır. Malik, kamulaştırılacak olan taşınmazına az değer biçildiğini öne sürerek yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurabilir.

Kamulaştırma bedelini kim belirler?

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, taşınmazın bedeli mahkemece tespit edilir, tespit edilen tutar dava sırasında işleyen yasal faizi ile taşınmaz malikine ödenir. Tapu davayı açan Kurum’a geçer. Yerel mahkemedeki dava süreci sonuçlanana kadar, malik taşınmazını kullanmaya devam eder.

Kamulaştırma bedeline itiraz edilebilir mi?

Kamulaştırılacak olan taşınmaz için açılan kamulaştırma davasıyla belirlenen kamulaştırma bedeli mülkiyet sahibi tarafından kabul edilmezse kamulaştırma bedeline itiraz edilebilir.

Kamulaştırma nasıl iptal edilir?

Kamulaştırma Kararının İptali

Cumhurbaşkanlığınca alınan kamulaştırma kararlarına karşı, kamulaştırma kararının iptali davasının Danıştay’da açılması gerekir. Diğer idarelerin aldığı kamulaştırma kararlarına karşı ise, taşınmazın bulunduğu yerdeki idare mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davaları

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu