MANŞET

Katalog Suçlar Ceza Avukatı

Katalog Suçlar Ceza Avukatı

Katalog Suç Nedir ?

Katalog suçlar ceza yargılaması bakımından oldukça ciddi suçlardır.

Özellikle tutukluluk için karine teşkil eden bu suçlar uygulamada sıklıkla tutuklama gerekçesi olarak gösterilmektedir.

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir. Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar büyük önem taşır.

CMK 100/3 düzenlemesinde listelenmiş olarak katalog suçlar yer alır. Bu suçların en önemli özelliği, bu suçlardan birisinin işlenmiş olması halinde şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin var kabul edilmesidir.

Katalog suçlar hangi madde ?

Katalog suçlar 5271 sayılı CMK 100/3 hükmünde yer alır. İlgili maddede başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere farklı kanunlarda düzenlenmiş suçlardan hangilerinin tutuklamaya karine teşkil edeceği tek tek sayılmıştır.

5237 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?

Türk Ceza Kanunu

Kanun numarası 5237
Kabul tarihi 26 Eylül 2004
Yayımlanma tarihi 12 Ekim 2004
Yürürlük tarihi 1 Haziran 2005

Katalog Suçlar Nelerdir ?

Katalog suçlar 5271 sayılı CMK 100/3 hükmünde yer alır.

İlgili maddede başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere farklı kanunlarda düzenlenmiş suçlardan hangilerinin tutuklamaya karine teşkil edeceği tek tek sayılmıştır.

KATALOG SUÇLAR NELERDİR?

Katalog Suç Kanun Maddesi

Soykırım Suçu ve Örgütlü İşlenmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 76 ve m. 78
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi 5237 sayılı TCK m. 77 ve m. 78
Göçmen Kaçakçılığı Suçu 5237 sayılı TCK m. 79
İnsan Ticareti Suçu 5237 sayılı TCK m.80
Kasten Öldürme Suçları 5237 sayılı TCK m. 81, 82, 83
Silahla İşlenen Nitelikli Yaralama Suçu 5237 sayılı TCK m. 86/3-e
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu 5237 sayılı TCK m. 87
İşkence Suçu 5237 sayılı TCK m. 94
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence Suçu 5237 sayılı TCK m. 95
Cinsel Saldırı Suçunun Basit Bedensel Temas ve Sarkıntılık Haricinde Kalan Kısmı 5237 sayılı TCK m. 102

Katalog Suçlar Ceza Avukatı

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu 5237 sayılı TCK m. 103
Hırsızlık ve Nitelikli Suçu 5237 sayılı TCK m. 141, 142
Yağma ve Nitelikli Yağma Suçu 5237 sayılı TCK m. 148, 149
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu 5237 sayılı TCK m. 188
Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu 5237 sayılı TCK m. 220 (2, 7 ve 8. fıkralar hariç)
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak 5237 sayılı TCK m. 302
Düşmanla İşbirliği Yapmak 5237 sayılı TCK m. 303
Devlete Karşı Savaşa Tahrik 5237 sayılı TCK m. 304
Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma 5237 sayılı TCK m. 307

Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım 5237 sayılı TCK m. 308
Anayasayı İhlal 5237 sayılı TCK m. 309
Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı 5237 sayılı TCK m. 310
Yasama Organına Karşı Suç 5237 sayılı TCK m. 311
Hükümete Karşı Suç 5237 sayılı TCK m. 312
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan 5237 sayılı TCK m. 313
Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 5237 sayılı TCK m. 314

Katalog Suç Nedir

Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütlere Silah Sağlama 5237 sayılı TCK m. 315
Silah Kaçakçılığı Suçları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun m. 12
Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Diğer Mensupları Tarafından İşlenen Zimmet Suçu 4389 sayılı Bankalar Kanunu m. 22/3
Yönetici Olsun veya Olmasın Bankanın Gerçek Kişi Ortakları Tarafından İşlenen Zimmet Suçu 4389 sayılı Bankalar Kanunu m. 22/4
Kaçakçılık Suçlarının Tamamı (Hapis Cezası Gerektirenler) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ilgili maddeler
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Haksız Olarak Yurtdışına Çıkarma Suçu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu m. 68
İzinsiz Araştırma, Kazı ve Sondaj Suçu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu m. 74

Katalog Suçlar Ceza Avukatı

Kasten Orman Yakma Suçu 6831 sayılı Orman Kanunu madde 110/4
Devletin Güvenliğine Karşı Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Bir Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Devlet Ormanı Yakma Suçu 6831 sayılı Orman Kanunu madde 110/5
Tehlikeli Bazı Belirli Maddelerle veya Yüzünü Örtmek Suretiyle Toplantı ve Yürüyüşe Katılmak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu m. 33/1-a
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Sırasında Yasadışı Örgütlere Ait Bazı Belirli Simgeleri Kullanmak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu m. 33/1-b
Terör Örgütü Propagandasına Dönüştürülen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde Kimlik Gizlemek Amacıyla Yüzü Gizleme Suçu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu m. 7/3

Suçlardan ötürü yapılan bir soruşturma – kovuşturmada, şüpheli – sanık için tutuklama nedenlerinin gerçekleştiği kabul edilir. Tabii ki bu bir karinedir, aksi ispat edilebilir.

Katalog suçların sayıldığı koruma tedbirleri 

Gözaltı,
Tutuklama,
Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma,
Postada el koyma,
Şirket yönetimi için kayyım tayini,
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
Teknik araçla izleme,
Zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesi,

Ceza Avukatımızdan Destek Almak İçin Bizimle İletişime Geçiniz.

Katalog Suçlar Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu