MANŞET

Ketmi Verese - Mirasçılık Gizleme

Ketmi Verese – Mirasçılık Gizleme

Ketmi verese, gerçekte miras hakkına sahip olan bir kimsenin, mirasçılık sıfatı gizlenerek veya yok sayılarak, diğer mirasçılar tarafından mirasın paylaşılması ve intikalinin sağlanması hallerinde meydana gelen hukuki durumdur.

Ketmi Verese Gerekçesine Dayalı Davaların Açılabilmesi

Ketmi verese gerekçesine dayalı davaların açılabilmesinin ön koşulu, talepte bulunacak kişinin mirasçılık sıfatını kesin olarak tespit ettirmiş olmasıdır. Bu kapsamda tüm mirasçıları içermeyen ve buna uygun miras paylarını belirtmeyen mirasçılık belgesinin iptali ile, tüm mirasçıları kapsayan ve gerçek duruma uygun yeni bir mirasçılık belgesinin çıkartılması gerekmektedir.

Ketmi Verese Nedeniyle Tapu İptali Davası

Terekedeki taşınmazlar, diğer mirasçılar arasında paylaşılmış olabilir. Ketmi verese halinde, tapudaki bu işlemler yolsuz tescil haline gelir. Ancak, sadece veraset ilamının iptali ve gizli mirasçıyı gösterir yeni bir veraset ilamının alınması, tapudaki tescilin iptaline yetmez. Bunun için hakkı ihlal edilen mirasçının tapu iptal ve tescil davası açması gerekir.

Geriye dönük miras hakkı nasıl alınır?

Geriye dönük miras davası açmak mümkündür. Çünkü miras davalarında zamanaşımı bulunmamaktadır. Dava süreci miras avukatının yazdığı dilekçeyle başlamaktadır. Dilekçe içerisinde yer alan deliller, miras payının en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Ketmi Verese Gizlenen Mirasçı olarak tanımlanan hak sahipleri miras iptal davalarını istediği zaman açabilmektedir.

Ketmi Verese davalarında aranan koşullar;

Mirasçılardan biri ya da birilerini aldatma maksadı,

Muvazaalı anlaşma,

Görünen işlemler olarak tanımlanan, bağış, muvazaalı satış ve yaşam boyu bakma koşuluyla yapılan sözleşmeler şeklinde görülebilmektedir.

Ketmi Verese – Mirasçılık Gizleme

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu