MANŞET
Trend

Miras Hukuku Avukatı İstanbul

Miras Hukuku Avukatı İstanbul

Gerçek kişilerin ölümü ve gaipliği durumunda, bu kişilere ait olan malvarlığının kimlere, nasıl ve ne şekilde dağıtılacağını Türk Medeni Kanununun esaslarına göre belirleyen hukuk dalına miras hukuku denilmektedir. Bu hukuk dalında; bir kişinin ölümüne bağlı olarak sahip olduğu malvarlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasıyla ilgili genel kurallar belirlenmektedir. Yani kısaca kişinin ölümüyle ortaya çıkan hukuki sorunları inceleyen ve çözüme kavuşturan alan olarak adlandırmak mümkündür. Bu alanda birçok miras hukuku avukatı görev almaktadır.

Anayasanın 35. Maddesinde belirtilen “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlandırılabilir.” maddesi gereğince kişilerin mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır. Hukuki terimlere göre miras bırakana muris, mirasçılara geçen mal varlığına ise tereke denilmektedir.

Miras Hukuku Avukatı İstanbul
Miras Hukuku Avukatı İstanbul

Yasal Mirasçılık

Murisin vasiyetname bırakmadığı veya vasiyetnamesinin geçersiz olduğu durumlarda mal varlığını devralan ve hak sahibi olan kişiler murisin yasal mirasçılarıdır. Türk Medeni Kanununa göre; kanuni mirasçılar altsoy, (çocukları, torunları ve sonraki nesiller) anne-baba, sağ kalan eş, evlatlık ve devlet olarak sıralanmaktadır. Murisin, yani ölen kişinin vasiyetname bırakması durumunda bu miras, yasal mirasçılar dışında başka kişi veya kurumlara da geçebilir. Bunlara atanmış mirasçı denilmektedir, vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile söz konusu mirasa dahil olarak belirlenen miktarda pay alabilirler.

Miras Paylaşımı

Miras paylaşımı; anlaşmalı ve yargısal miras paylaşımı olarak iki şekilde yapılmaktadır. Anlaşmalı miras paylaşımında mirasçılar kendi aralarında anlaşarak malvarlığını paylaşmakta ve sözleşme imzalamaktadır. Mirasçıların anlaşamaması durumunda ise yargısal miras paylaşımı yani paylaşma davası söz konusu olmaktadır. Bu süreci takip edecek bir miras avukatı sayesinde çok daha hızlı sonuçlar alabilmek mümkündür.

Türk Medeni Kanunun 642/2. Maddesine göre mirasçılar; terekedeki malların aynen ya da satışının yapılarak paylaştırılmasını isteyebilirler.

Miras davaları konusunda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bu alanda görevli mahkemenin hangisi olduğu yönündedir. Miras davalarında görevli ve yetkili olan mahkeme miras bırakan kişinin yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Mirasta hak sahibi olan kişiler her zaman miras paylaşım davası açabilirler, bunun akabinde mahkeme bilirkişi aracılığıyla gerekli işlemleri tamamlayarak miras bölüşümünü tamamlamış olur.

Miras Paylaşımı Davası
Miras Paylaşımı Davası

Miras Paylaşımı Davası

Muristen kalan malvarlığını, mirasçılar kendi aralarında anlaşarak bir noter huzurunda paylaşabilmektedir. Mirasçıların kendi aralarında anlaşamamaları durumunda ise miras paylaşımı davası açılmaktadır. Bu davayı mirasçılardan herhangi biri açabilir ve bu durumda diğer mirasçılar davalı sıfatına geçmektedir. Bu davada ilk olarak mahkeme; vasiyetname varsa onu inceleyerek, yasal ve atanmış olan mirasçılar arasında tereke üzerinden mal paylaşımı yapmaktadır. Mal paylaşımında murisin mal varlığının yanı sıra borçları da bu paylaşıma dahil olmaktadır. Bu davanın süresi ise davaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı mal paylaşım davaları kısa süre içerisinde sonuçlanırken, bazıları diğer davalarla da ilişkilendirilebildiği için uzun sürmektedir.

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, bir kişinin edindiği mal varlıklarının öldükten sonra kimler arasında ne şekilde paylaştırılacağını gösteren bir belgedir. Bu belge resmi memur huzurunda yapılabileceği kişi kişinin kendi el yazısıyla da geçerli kılınabilir. Bu belge ile muris, mirasçılarından birini veya birkaçını çıkarabilir, mirasçı atayabilir, mal vasiyeti yapabilir ve bu konu ile ilgili koşullar koyabilir.

Miras bırakanın ölümünden sonra vasiyetname Sulh Hukuk Hakimi’ne teslim edilir ve bir aylık süre içerisinde bu belge açılarak ilgililere bildirilir. Vasiyetname ile kişi mirasını istediği gibi istediği kişiler üzerinde paylaştırma özgürlüğüne sahiptir. Bu belgenin geçerli olması için bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullardan ilk akla geleni ise kişinin yetişkin ve akli dengesinin yerinde olmasıdır. Vasiyetname ile mirasçıların belirlenmemesi durumunda ise murisin yasal mirasçıları, malvarlıkları üzerinde hak sahibi olmaktadır.

Reddi Miras

Murisin ölümünden sonra mirasçının kendisine kalan mal varlığından ve borçtan vazgeçmesi reddi miras olarak adlandırılır. Türk Medeni Kanununun 609. Maddesine göre mirasçı, murisin son ikamet yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine giderek beyanda bulunabilir ve bu dava sürecini başlatabilir. Mirasçının, kendisine kalan mal varlığının ya da borcun bir kısmından vazgeçmesi mümkün değildir, bu süreci başlatması durumunda mirasın tamamından vazgeçmesi gerekmektedir. Mirasçının, kendisine miras kaldığını öğrendikten sonra 3 ay içerisinde bu davayı açması gerekmektedir. Bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması için alanında uzman bir miras hukuku avukatından destek almak oldukça faydalı olacaktır.

Miras Davası Neden Açılır?

Bir gerçek kişinin vefatının ardından, tereke altına alınan varlıklarının, mirasçılarına devri esnasında ortaya çıkabilecek durumlarda miras davası söz konusu olabilir. Kanuni olarak, Miras Hukuku Avukatı İstanbul veya yurdun herhangi bir yerinde ortaya çıkan bu hukuki sorunların giderilmesi için dava sürecinde vekaletinizi alma yetkisine sahiptir.

Miras Dava Harçları Ne Kadar?

Miras dava harçları, davanın türüne göre değişir. Dava harcı olarak ödenen tutarların farklı detayları vardır.  Dava türüne ve detayına göre ücretler değişebilir. Ayrıca her yıl değişen dava açma ücreti dışındaki tutarlarla ilgili kesin bir rakam zikretmek mümkün değildir. Konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak, dava sürecinde mümkün olur. İstanbul Miras Avukatı olarak anlaştığınız meslek mensubu, sizi bu konuda aydınlatacaktır.

Miras Avukatı Hangi Hizmetleri Sunar?

Miras Avukatı İstanbul veya ülkenin herhangi bir noktasında görev yapar. Bu noktada kanunda yetki sınırı söz konusu değidlir. İstanbul Miras Avukatı, her hukuki sorunun çözümünde görev almak yetkisine sahiptir.
Ancak yaygın olarak miras hukuku kapsamında uygulamalar söz konusudur.

Bunlar;

Tenkis davası
İstihkak davası
Vasiyetle ilgili davalar

Veraset ilamı hazırlama
Denkleştirme
Reddi miras ve mirastan çıkarma
Mirastan mal kaçırma
Miras sözleşmelerinin hazırlanması
gibi durumlardır.

<yoastmark class=

Miras Paylaşımında Avukat Desteği

Miras davalarındaki süreçte miras hukuku avukatından destek olmak oldukça önemlidir. Mirasın dağıtımı, yönetimi ve vergilendirilmesi gibi konularda uzmanlaşmış bir miras avukatı tercih edebilirsiniz.

İstanbul Miras Avukatı arayışlarının en yoğun olduğu illerin başında gelir. Nüfusu gereği doğal olarak mirasla ilgili hukuki arayışlar, bu şehirde tüm diğer şehirlerin ilerisindedir. Miras avukatı, dava ile veya çekişmesiz olarak, mirasla ilgili sorunlara hukuki çözümünde görev alır.
Miras hukuku kapsamındaki avukatlık hizmetleri, yalnızca davalarda vekil olmak değil, mirasın mirasçılara intikali sürecindeki standart süreçleri de kapsar.

Örneğin; veraset intikali sürecindeki veraset ilamı çıkarılması işlemi gibi işlemler, her mirasta söz konusu olan rutin işlemlerdir. Bu gibi durumlarda, mirasçılar hukuki çözüm elde etmek için Miras avukatı ile anlaşır ve sürece birlikte devam ederler. Buradan bakıldığında, miras hukuku danışmanlığı hizmetlerinin de bu işlemlerin bir parçası olduğunu söylemek mümkündür.
Kimi durumlarda ise karmaşık hukuki sorunlar ortaya çıkar. Rutin olmayan veya sık görülmekle birlikte dava gerektiren hallerde avukat, destek verir. Bu şekilde tarafların hakları uzman meslek mensupları tarafından savunma altına olacaktır.

Davalardaki zorlu ve karmaşık süreci İstanbul miras avukatımızla sonuçlandırmak ve profesyonel bir hizmet almak için Asal Hukuk Büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

<yoastmark class=

Miras Davası Avukat Ücretleri Ne Kadar?

Miras davası avukat ücretleri, davanın türüne göre ciddi değişiklikler gösterme durumundadır.  Avukatlık ücretleri her yıl değişir.

Bununla birlikte, avukatlık taban ücretleri; Türkiye Barolar Birliği yetkisindedir. İstanbul Barosu Avukatlık Asgari Ücret Listesindeki rakamların altında hizmet vermek mümkün değildir. Miras Avukatı arayışlarınıza karşınıza çıkacak ücretler, bu listede belirtilen rakamlar ve üzerinde olacaktır. Miras Avukatları İstanbul, meslek kanunu gereği, bu listede yer alan rakamlar üzerinden fatura kesmek zorundadır. Bu liste, sadece İstanbul için değil, tüm ülke için geçerlidir. Miras davalarına bakan avukatlar İstanbul ve diğer illerde bu listeye tabidir.

Miras Hukuku Avukatı İstanbul

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu