MANŞET

Miras Hukuku Avukatı*2024

Miras Hukuku Avukatı*2024

Miras, bir kimsenin ölümüyle kazanılan mal varlığının yasal olarak belirlenen mirasçıları arasında paylaşılması anlamına gelir. Miras, genellikle kişinin vefatından sonra devredilen mal varlığı, gayrimenkuller, para, araçlar ve diğer mülkiyetlerden oluşur. Mirasbırakanın vefatıyla tereke bütün hak ve borçları ile mirasçılara geçer. Mirasçıların birden fazla olması halinde, mirasçılar arasında kanundan doğan bir miras ortaklığı meydana gelir.

Vefat Edenin Yasal Mirasçıları Kimlerdir?

Bir kişinin vefat etmesi durumunda, mirasçılar genellikle kanunlar tarafından belirlenir. Yasal mirasçılar arasında genellikle eş, çocuklar, anne-baba, kardeşler ve diğer akrabalar yer alır.

4721 Sayılı Kanun düzenlemesine göre vefat edenin yasal mirasçıları;

Kan Hısımları,
Sağ Kalan Eş,
Evlatlık,
Devlet şeklinde sayılabilir.

Yasal mirasçıların saklı payı, miras bırakanın malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini sınırlandırmaktadır. Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan miras bırakan yasal mirasçıların saklı payları haricinde mirası üzerinde tasarrufta bulunabilir.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Mirasçılık belgesi, mirasçıların vefat eden kişinin mirasçıları olduğunu resmi olarak belirten bir belgedir. Mirasçılık belgesi almak için ilgili mahkemeye başvurmak ve gerekli belgeleri sunmak gerekmektedir.

Tapuda Miras Paylaşımı Nedir?

Tapuda miras paylaşımı, mirasçılar arasındaki mirasın paylaşımının resmi olarak tapu kayıtlarına geçirilmesi işlemidir. Bu işlem genellikle ilgili mirasçıların tapu müdürlüğüne başvurmasıyla gerçekleşir.

Tapuda Miras Paylaşımında İntikal Ücreti Ne Kadar?

Tapuda miras paylaşımı için ödenmesi gereken intikal ücreti, devir işlemi gerçekleştirilen taşınmazın değerine göre değişkenlik gösterebilir. Ücretler, ilgili tapu müdürlüğünden veya resmi kurumlardan öğrenilebilir.

Miras Hukuku Avukatı*2024

Mirasta Denkleştirme

Mirasta yapılan denkleştirme işlemi mirasçılar arasında eşitlik ve dengeyi sağlamak amaçlıdır. Miras bırakan sağlığında, karşılıksız olarak mirasçılarından birine mirasa konu bir şeyi vermiş olabilir. Bu durumda karşılıksız alan mirasçı aldığını geri vererek mirasta dengeli paylaşımın yapılmasını sağlayacaktır. Denkleştirme isteyen mirasçının mirasta denkleştirme (iade) davası açması mümkündür.

Miras Paylaşma (Taksim Sözleşmesi) Nedir?

Miras paylaşma sözleşmesi, mirasçılar arasında mirasın paylaşımını ve paylaşımın koşullarını belirleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme genellikle tapuda miras paylaşımı öncesinde hazırlanır ve imzalanır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası, mirasçılar arasında mirasın paylaşımı konusunda anlaşmazlık olduğunda veya bir mirasın ortaklığının sonlandırılması gerektiğinde açılan bir hukuki süreçtir. Bu dava genellikle mahkemelerde görülür.

Tapuda Miras Paylaşımı ve Taşınmazın İntikali Nasıl Gerçekleşir?

Tapuda miras paylaşımı ve taşınmazın intikali, ilgili mirasçıların tapu müdürlüğüne başvurarak mirasın paylaşımını ve taşınmazın devrini resmi olarak gerçekleştirdiği bir süreçtir.

Taşınmaz İntikal İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Taşınmaz intikali için genellikle mirasçılık belgesi, miras paylaşma sözleşmesi, tapu kayıtları ve diğer gerekli belgelerin tapu müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset ve intikal vergisi, bir mirasın devri sırasında ödenmesi gereken vergidir. Bu vergi, devir edilen mal varlığının değerine göre hesaplanır ve ödenmesi gereken miktarlar yasal düzenlemelere göre belirlenir.

Miras paylaşımı ve taşınmaz intikali süreçleri oldukça karmaşık olabilir ve birçok farklı yasal düzenlemeye tabidir. Bu nedenle, ilgili kişilerin bir avukattan uzman bir danışmandan yardım alması önemlidir.

Miras Paylaşma (Taksim Sözleşmesi) Nedir?

TMK m.676 uyarınca tüm mirasçıların katılımıyla yazılı olarak yapılması şartıyla miras paylaşım sözleşmesi geçerlidir ve tarafları bağlar. Miras paylaşım sözleşmesinin noterde yapılma zorunluluğu yoktur fakat noterde yapılması da seçenekler arasındadır. Böyle bir paylaşımın kapsamına taşınır ve taşınmaz tüm mallar girmektedir.

Miras Hukuku Avukatı*2024

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu