MANŞET

Miras İntikali Yapılmazsa Ne Olur?

Miras İntikali Nedir?

Miras İntikali Yapılmazsa Ne Olur?

Miras İntikali Nedir?

Mirasbırakanın malvarlığının tereke adıyla mirasçılara kalması olgusuna “miras intikali” denir. Bunun anlamı, mirasbırakanın ölümü üzerine, sahip olduğu haklar mirasçılarına geçer. Böylece artık mirasçılara ait olur ve yükümlü bulunduğu borçlar için de mirasçılarının sorumludur. Miras intikali bedelsiz bir iktisap şeklidir.

Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Miras intikali, gerekli belgelerin tamamlanmasının akabinde söz konusu belgelerle Tapu Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Miras intikali için tapu müdürlüğüne yapılacak olan başvuru web tapu üzerinden yapılabilecektir.

Miras İntikali İçin Gerekli Evraklar

Sulh hukuk mahkemelerinden alınmış mirasçılık/ veraset belgesi,
Kimlik,
İşlemi temsil ile yapacak bir kişi var ise o kişinin temsil belgesi (vasilik/ vekaletname),
DASK,
Fotoğraf,
Veraset ve İntikal Vergisinin ödendiğine dair makbuz.

Miras İntikali Yapılmazsa Ne Olur?

Tapu intikal işlemleri mirasçılar tarafından 2 yıl içerisinde yapılmazsa, Tapu Sicil Müdürlüğü yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçılık belgesi alıp mirasçılar adına tescil işlemi yapabilmektedir.

Miras İntikali Tapu Harcı 2024

Tapu işlemlerinde 2024 yılı için döner sermaye hizmet bedeli 822 TL ve ilave hizmet bedeli 113 TL olmak üzere toplam 935 TL’dir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu