Ölümlü Trafik Kazalarında İşinin Ehli Avukatlar

Ölümlü Trafik Kazalarında İşinin Ehli Avukatlar

Trafik kazası : Karayolları üzerinde bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaydır. Ülkemizde maalesef trafik kazaları sebebi ile her yıl binlerce insanın canına mal olmakta olan bir durumdur. Sürücü hataları, yolların durumları, dikkatsiz yayalar vb.. nedenler sebebi ile her yıl bir çok kaza sonucunda ölümler olmaktadır. Trafik kazaları sonucunda mağdur olan kişilerin zararının tanzimi için hukuk sistemimiz en ciddi imkanları tanımıştır. Vatandaşlarımızın bu hakların varlığından haberdar olması gerekmektedir.

Ülkemizde uzun yıllar boyunca büyük bir problem olan trafik kazaları sonucunda yaralanmalar ve ölümler olmaktadır. Trafik kazaları sonucunda tazminat davaları açmadan önce araç sahibi veyahut araç işleteninin araç, gayrimenkullerine ihtiyatli tedbir konulması önerilmektedir.

Ölümlü veya ölümsüz olan trafik kazalarında, tazminat davalarında son derece hassas olan bu konu için işinin ehli avukatlar ile çalışmanız gerekmektedir.
Trafik kazası alanında uzman olan avukatlarımız, tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi konusunda sizin yardımcınız olacak ve tüm aşamaları uzman bir görüş ile yorumlayacaktır.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak trafik kazaları alanında uzun yıllardır hizmet veren uzman avukatlardan oluşan ekibimiz bulunmaktadır.

Trafik kazası tespit tutanağının mutlaka olması ve tutulması gerekmektedir. Olay anında yer alan sürücünün ifadesi, olay anına tanıklık etmiş olan gördü tanıklarının ifadeleri sizler için önem arz etmektedir.

Bunların yanı sıra karakol tutanağı, varsa alkol raporu da oldukça önemli evraklar olacaktır. Trafik kazası tespit tutanağının yanı sıra kazaya karışmakta olan araçların ruhsat fotokopileri, sürücülerin ehliyet ve nüfus cüdanı fotokopisi de olmalıdır. Kazaya karışmış araçların mutlaka ve mutlaka plakalarını bilmeniz gerekmektedir. Şayet kazaya karışan araç şirket adına kayıtlı ise aracın işleteninin adı ve adresi, sigorta poliçeleri gerekmektedir. Aynı zamanda savcılık iddianamesi fotokopisinin de elinizde bulunmasında yarar olacaktır.

Öncelikli olarak trafik kazası sonucu yaralanmışsanız hastanede tedavi gördüğünüze ilişkin evraklarla birlikte heyet raporu alınmalıdır. Heyet raporunun alınma amacı kaza sonucu maluliyet oranınızın yüzde kaç olduğunu öğrenmek içindir.

Bu maluliyet oranı ise alacağınız tazminat miktarını hesaplamada önem arz etmektedir. Bu belgelerin tamamlanması bakımından ve yapacağınız müracaatlarda, alacağınız tazminatlarda ve açılacak ceza davalarında hak kayıplarına uğramamak adına ve ödeme süresinin kısalması bakımından her zaman bir Avukattan hukuki destek almanız yararınıza olacaktır.

Heyet raporunun hastaneden alınmasından sonra trafik kazası tutanağı vs. belgeler ile birlikte sigortaya müracaat etmeniz gerekecektir.

Başvurulara ilişkin süreler ise genel olarak Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır;

“KTK md. 109: Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.
Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır.”

“TBK md. 72: Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.” demektedir.

Yaşadığınız yaralanmalı ve ölümle sonuçlanmış yakınlarınızın hayatını kaybettiği davalarda maddi ve manevi dava açma hakkınız yer almaktadır. Farklı şahıslara açabileceğiniz davaların detayları ise şu şekildedir;

Aracın sürücüsü; Trafik kazasına karışmış ve suçlu olan araç sürücüsüne manevi tazminat açılabilir

Aracın sahibi; Kural olarak aracın sahibi aracın işleteni olarak kabul edilir. Bundan dolayı kazayı o yapmasa dahi aracın sahibine manevi tazminat davası açılabilir

Aracın işleteni; Aracın işleteni yaşanan bir trafik kazasında gerekli maddi açıdan gerekse de manevi açıdan her türlü zarardan sorumludur. Bundan dolayı davaları araç işletene açabilirsiniz

Sigorta şirketi; Trafik kazasına karışmış olan aracın trafik sigortası ve kasko sigortası hangi sigorta şirketi tarafından yapıldıysa ona dava açabilirsiniz

Yaşanmış olan trafik kazalarının çoğunda maalesef ölüm ile sonuçlanmalar meydana gelmektedir. Bu nedenle ölüm ile sonuçlanmış olan trafik kazalarında ölen kişinin yakınları kazaya sebebiyet veren kişilere maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir. Ölümlü trafik kazalarında oluşan tutuklama durumundan dolayı da ağır ceza mahkemelerinden hapis cezası alınabilmektedir.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır. Ağır ceza mahkemesinde sadece ölümlü trafik kazalarına bakılmaktadır.

Kazaya sebep olan kişilerin gerek zihinsel ve gerekse bedensel olarak zarar verdiği kişilere tazminat davasını avukatlarımız asliye hukuk mahkemesinde açmaktadır. Şayet ölüm ile sonuçlanmış bir dava var ise, ölen kişinin ailesinin ağır ceza mahkemesinde açacağı dava ile cezalandırma işlemleri yapılmaktadır.

Trafik kazalarında yetkili olan mahkemeler ise, trafik kazasının yaşanmış olduğu ve bakmakla yetkili olduğu mahkemelerde açılabilmektedir.

Bilgi verecek olursak, yaşanmış olan trafik kazasında suçlu olanın ikamet ettiği bölgedeki mahkemelerde dava açılabilir, trafik sigortasının bulunduğu merkezdeki mahkemelerde davalar açılabilir, yaşanmış olan trafik kazasında zarar görmüş olan kişinin ikamet etmiş olduğu bölgede bulunmakta olan mahkemelerde tazminat davası açılabilir, trafik kazasının gerçekleştiği yerde bulunan mahkemelerde dava açılabilmektedir.

Trafik kazasıyla yaralanmış olanların veya ölenlerin aylık maaşı dört bin olan biri, iki bin olanın ise yaklaşık iki katı kadar tazminat alacaktır. Yaralananın veyahut ölenin yaşı az olan, yaşı çok olandan daha çok yaşayacağı için daha çok tazminat alma hakkına sahip olacaktır. Aynı zamanda ölenler için destek göreni, yani babası ne kadar genç ise, o kadar fazla tazminat alacaktır. Genç olarak vefat edenin babası daha çok tazminat alacaktır.

Ayrıca ölen veyahut yaralananın, kolu kopan, parmağı kopandan daha fazla tazminat alma hakkında sahip olacaktır. Tabi bu konuda meslek de oldukça önemlidir. Bir ressamın, müzisyenin, parmakları ile çalışanların parmakları yaralanması durumunda parmağı yaralananların çoğu memurdan daha çok mağdur olacağı için, maluliyet puanı da fazla olacaktır. Tazminat hakkı da daha yüksek olacaktır. Son olarak ölümlü kazalardan geriye kalan kişilerin yaşları, ölenin yaşı ve kendi yaşı, geliri, ölene olan yakınlıkları da oldukça önemlidir.

Yaşanan bu sorunlarınızın ciddi bir şekilde yönetilmesi ve sonuca ulaştırılabilmeniz için hemen bizi arayabilirsiniz.

Ölümlü Trafik Kazalarında İşinin Ehli Avukatlar

error: İçerik korunuyor !!