Ana SayfaANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIPişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname

Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname

Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname

Anayasa Mahkemesi 2016/70

Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname

11 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31210

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK AŞ. BAŞVURUSU

Başvuru Numarası: 2016/70

Karar Tarihi: 1/7/2020

Başkan: Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler: Serdar ÖZGÜLDÜR Hicabı DURSUN Muammer TOPAL Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Raportör: M. Emin ŞAHİNER

Başvurucu: Millî Reasürans Türk A.Ş.

Vekili: Av. Gürcihan ÇEVİEL

 1. BAŞVURUNUN KONUSU

 2. Başvuru, pişmanlık ve ihtirazı kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkuk işlemlerine ve cezalarına karşı açılan davaların esası incelenmeden reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
 3. BAŞVURU SÜRECİ
 4. Başvuru 30/12/2015 tarihinde yapılmıştır.
 5. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.
 6. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına kanar verilmiştir.
 7. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

 8. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüşünü bildirmemiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

 1. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

Vergi Denetim Kurulu müfettişleri tarafından 4/5/2012 tarihinde düzenlenen İncelemeye Başlama Tutanağıyla, vakıf üyelerine munzam bir sosyal güvenlik sağlamak amacıyla

kurulan Millî Reasürans Türk Anonim Şirketleri Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfına (Vakıf) başvurucu Şirket tarafından yapılan ödemeler ile ilgili olarak Şirket

nezdinde 2007-2011 dönemini kapsayan bir inceleme başlatılmıştır, İnceleme sonrası 4/1/2013 tarihli vergi inceleme raporu düzenlenmiştir,

 1. Bu raporda özetle;
 2. Vakfın ana finansman kaynağının Şirket çalışanları ile Şirket tarafından ödenen katkı paylan olduğu vurgulanmıştır,
 3. Rapora göre banka katkı payı Ödemelerinden esas yararlananlar çalışanlar olup Vakıf sadece buna aracılık etmektedir,

iii. Şirket katılım payı ödemelerinin çalışan sayısı, çalışanın aldığı maaş ve diğer unsurlar dikkate alınarak belirli oranda hesaplandığı, ödemelere ilişkin belge ve kayıtların personel

bazında, tutularak muhafaza edildiği ve çalışan personelin yükselmesine bağlı olarak Şirket tarafından Vakfa ödenen tutarın değiştiği tespiti yapılmıştır.

 1. Bunun yanında banka katkı payının hesaplanmasında çalışanların emekliliğe esas maaş ve ikramiye paylarının dikkate alındığı, bundaki amacın ise her bir çalışanın elde edeceği menfaatin net tutarının belirlenmesi olduğu belirtilmiştir.
 2. Buna göre çalışanların ücretlerinin belirli bir oranında Vakfa her ay ödeme yapılarak her bir çalışanın elde edeceği menfaatin net tutarının belirlendiği, Vakıftan yararlananlara
 3. gerek çalışma hayatında gerekse emeklilikte yapılan ödemelerin kaynağını bu ödemelerin teşkil ettiği ifade edilmiştir.

 4. Şirketin Vakfa yaptığı işçi payı ödemelerini ücretler toplamına dâhil ederek gelir vergisi tevkifatına tabi tuttuğu ancak şirket katkı paylarını ücret vergi matrahına dâhil etmediği vurgulanmıştır.
 5. Rapora göre Vakfa işveren payı olarak ödenen tutarların çalışana sağlanan net bir menfaat olması nedeniyle brütleştirilmek suretiyle Ücret matrahına dâhil edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak banka, tarafından çalışanları adına yapılan ödemelerin, ücret mahiyetinde olduğu, bu ödemelerin ise 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun nun 63.

maddesinde yazılı şartları taşımaması nedeniyle ücret matrahından indirilemeyeceği, belirtilmiştir.

Devamı İçin Tıklayınız.

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
%d blogcu bunu beğendi: