Siber Suç nedir?
Siber suç; bilişim araçları ile yani bilgisayar, telefon, tablet, ATM, pos makinesi gibi aygıtlar kullanılarak işlenen suçlardır. Fakat söz konusu tanım dar anlamda bir tanım olup bir bilişim sistemine herhangi bir şekilde hukuka aykırı olacak şekilde girilmesi, orada kalınması suçun işlenmesine yol açacaktır.

Siber Suçlar nelerdir?

Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK madde 243),
Sistemi Engellemek, Bozmak, Verileri Yok Etmek Veya Değiştirmek Suçu (TCK m. 244),
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ( TCK m. 245),
Yasak Cihaz veya Programlar (TCK m. 245/A),
Bilişim suçu nasıl ispat edilir?,
Siber Suça ortak olma nedir?,
Siber Suçların (Bilişim suçlarının) Cezası nelerdir?,
Bilişim suçlarında etkin pişmanlık ceza indirimi,
Siber suç örnekleri ve Yargıtay kararları,

Siber suçlar neleri kapsar?

Siber Suç nedir?

Örneğin, bir sisteme girerek, zarar verme, verileri silme, şifreleme, ele geçirme, veri ekleme, sistemin kullanımını engelleme, özel hayatın gizliliğine müdahale etme, iletişimi engelleme, iletişimi izinsiz izleme ve kayıt etme gibi eylemler siber suç kategorisinde değerlendirilir.

Siber suçun cezası nedir?

Bir bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, değiştirmek veya erişilmez kılmak, sisteme veri yerleştirmek, var olan verileri başka bir yere göndermek suretiyle işlenmiş olan bilişim suçunun faili, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Siber suçlarla mücadele polisi ne iş yapar?

Siber polisi, devlet büyüklerine hakaret edenleri takip için de masa kurdu. Devlet büyüklerine hakaret en çok işlenen suçlar arasında. Paylaşımların hemen ardından harekete geçen siber polisi, söz konusu hesapların kime ait olduğu, kişinin nerede oturduğu gibi bilgileri anında tespit ederek ilgili birimlere iletiyor.

Siber suçlar fake hesabı bulabilir mi?

Örnek veriyorum siz ‘fake’ hesaptan birine çok ciddi bir hakaret veya küfür ettiniz. Bu kişi bunu sorun haline getirip siber suçlara başvurursa siber suçlar sizi her türlü bulur. Çünkü fake hesap IP adresinizi gizlemez, sadece isim ve soyadınızı gizler.