Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şartları 2022

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şartları 2022

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurum Sonucunda Verilen Kararlara Karşı Dava Açabilir miyim?

Sigortacılık yapan kuruluş ile sigorta ettirenler arasındaki tutarı 5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda, sigorta hakemleri tarafından verilen kararlar kesindir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şartları

Şart Sigorta şirketine taleplerin belgeleri ile yöneltilmiş olması,
Şart Şirketin 15 gün içerisinde bunu cevaplamaması, (bazı özel hallerde 8 gün),
Şart Cevaplasa da talebin tamamını reddetmesi,
Şart Tamamını reddetmese de bir kısmını reddetmesi,
Şart Başka bir yargı veya hakem yoluna başvurulmamış olması,

Hangi Hallerde Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Yapılamaz

Yukarıda 5. şart olarak uyuşmazlıkla ilgili başka bir yargı ve hakem yoluna başvurulmamış olmayı saydık. Bu aslında hangi halllerde sigorta tahkim komisyonuna başvurulamaz sorusunun cevabıdır.

Sigortacılık Kanunu madde 30/14 hükmü uyarınca; mahkemeye yahut Tüketici Hakem Heyetine intikal etmiş uyuşmazlıklardan ötürü Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılamaz.

Çünkü tüm bu merciilerin vereceği kararın etkisi aynı olacaktır.
Ayrıca Sigorta tahkim sistemine üye olmamış bir kuruluş yahut konusu sigorta olmayan bir uyuşmazlıktan ötürü de sigorta tahkim komisyonu başvurusu yapılamaz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik madde 16 düzenlemesi tahkim başvurusunu ve işleyişinin nasıl olacağını kurallara bağlar. Buna göre tahkim için;

Sigorta Tahkim Komisyonunun merkezine
Başvuru yapan kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki büroya
Rizikonun (tehlike riskinin) gerçekleştiği yerdeki büroya
bu saydıklarımızdan birisine başvuru yapılır. Başvuruda aşağıda sayacağımız belgelerin bulunması gerekir. Aksi halde başvuru kabul edilmez.

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru, kişinin yaşanan olayda hakkı olduğunu düşündüğü alacağı elde etmesi talebiyle açılır. Burada kişinin haklarını bilmesi çok önemlidir.

Alacağın hesaplanması, olayın ve sözleşmenin kanuni zeminde yorumlanması vs. çok önemli işlerdendir. Bu nedenle muhakkak tecrübeli sigorta avukatlarından yardım alınarak hareket edilmelidir.

Başvuruda Gerekli Evraklar

Sigorta tahkim komisyonu başvurusunda asgari bir takım belgeler gereklidir. Bunların haricinde bazı ek unsurlar da yarayışlı olacaktır. Şu şekilde özetleyebiliriz:

Sigorta Tahkim Başvurusu Gerekli Belgeler

Sigorta tahkim komisyonu başvuru formu (eksiksiz ıslak imzalı),
Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi,
Olayın ve taleplerin hukuki dayanakları ile yer aldığı dilekçe,
Mevcut ise sigorta sözleşmesi – poliçesinin bir örneği,
Olaya ilişkin kanıt, rapor, görüntü dosyası vs. her türlü ispat aracı,
İspat unsuru olmasa da uyuşmazlığa ilişkin her türlü bilgi ve belge,
Sigorta şirketine başvuru yapıldığına, talebin cevapsız kaldığına veya reddedildiğine dair belge,
Başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz,
Avukat vekaleti ile yapılan başvurularda vekaletname, (özel yetki içermelidir), vekalet suret harç makbuzu ve baro pulu

Başvuru Bizzat mı Yapılmalıdır, Başvuru bizzat veya vekil ile yapılabilir. Ancak bu başvuruların bizzat yapılmasındansa avukat vekaleti ile yapılması önerilir. Çünkü kurulun işleyişi, gerekli ön hukuki zeminin oluşturulması, taleplerin kanuna ve sözleşmeye dayalı olarak yapılabilmesi adına sigorta avukatı önemlidir.

Yabancı Para Birimi ile Talepte Bulunulabilir mi , Sözleşmede taraflar arasında yabancı para birimi ile anlaşma sağlanmış olabilir. Bu tür durumlarda uyuşmazlığın konusu da yabancı para birimi üzerinden belirlenebilir. Ancak bu sefer başvuru ücretinin de yabancı para birimi üzerinden hesaplanıp TL karşılığının yatırılması gerekir.

Sigorta Tahkim Süresi

Sigorta tahkimine başvuru Sigorta şirketine başvurduktan 15 gün sonra
Raportörlerin ilk incelemesi Sigorta tahkim komisyonuna başvurudan sonra 15 gün
Hakem incelemesi Taraflar sürenin uzanabileceği konusunda anlaşmamışsa 4 ay
Kararın taraflara tebliği Hakem heyetinin kararının müdüre verilmesinden sonra 3 iş günü
Hakem kararına itiraz Kararın tebliğinden sonra 10 iş günü
İtiraz hakem heyeti incelemesi İtirazın ardından 2 ay

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararına İtiraz

Sigorta Tahkim Komisyonunda verilen karar itiraz imkanı, uyuşmazlığın miktarına bağlıdır.

Bunu şöyle izah etmemiz gerekirse;

Heyet Kararına İtiraz İtiraz Heyet Kararını Temyiz

5 bin TL altında Edilemez Edilemez
5 bin TL – 40 bin TL arasında Edilebilir Edilemez
40 bin TL ve üzerinde Edilebilir Edilebilir
Tablodan da anlaşıldığı üzere eğer uyuşmazlık bedeli 5 bin TL’nin altındaysa sigorta tahkiminde verilen karar kesindir. Yani buna ne hakem heyetine itiraz edilebilir ne de temyize gidilebilir.

Tahkim Kararının İcrası

Hakem kararına itiraz edilmediği takdirde artık o karar kesinleşir ve icra edilebilir hale gelir. Yani icra kanalı ile cebren tahsil edilebilir. Burada ilamlı icra yoluna gidilir. Çünkü hakem kararı ilam hükmündedir.

Yurt genelinde herhangi bir icra dairesi kanalı ile icra takibi yapılabilir, ilgili sigorta şirketinin malvarlığı üzerinde haciz konulabilir yahut bank hesaplarına başvurulabilir.

Burada icra hukuku kuralları çerçevesinde en hızlı tahsil nasıl olacaksa somut olay değerlendirilerek hareket edilmelidir. Eğer karara itiraz edilirse bu itiraz kararın icrasını durdurur. Yani bu sefer itiraz sonuçlanana kadar beklenir.

Sigorta Tahkim Komisyonu inceleme kabul ne demek?

Sigorta sözleşmelerinden ve bunlarla ilişkili bir takım hukuki meselelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla yapılan başvuruları değerlendiren komisyona sigorta tahkim komisyonu denir. Aslında bu komisyon, sanki mahkemeymiş gibi uyuşmazlığa ilişkin hüküm verir ve hükmü mahkeme kararı etkisine sahiptir.

Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru zorunlu mu?

Tahkim Komisyonu’na müracaat etmek zorunlu değil. Tamamen sizin isteğinize bağlı. İster avukat tutup mahkemeye başvurursunuz ve davanın yıllar içinde çözülmesine razı olursunuz, ister Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurup sorununuzun 4 ayda çözülmesini beklersiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu görevleri nelerdir?

Komisyon, Tahkim sistemi ile sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünü amaçlamaktadır.

Hangi durumlarda tahkime gidilir?

Tahkim, taraflar arasında bir uyuşmazlık meydana geldiğinde ya da daha ortada bir uyuşmazlık yokken söz konusu doğmuş ya da doğabilecek ihtilafın mahkeme yerine hakem sıfatını taşıyan kişilerce çözümlenmesi yoluna gidilmesi olarak ifade edilebilir.

Trafik kazası manevi tazminat davası kime karşı açılır?

Trafik kazası hukuki niteliği itibariyle haksız fiil olarak kabul edildiğinden, maddi ve manevi tazminat davası haksız fiil sorumlularına karşı açılır. Ancak, trafik kazalarında haksız fiili bizzat işleyenler dışında da tazminat sorumluları vardır.

Tahkim sözleşmesini kimler yapabilir?

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda yapılmış olan tanıma göre, tahkim anlaşmasının konusunu halihazırda doğmuş olan bir uyuşmazlık yada henüz doğmamış fakat doğabilecek bir uyuşmazlık oluşturabilmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şartları 2022

error: İçerik korunuyor !!