Sınır Dışı

Sınır Dışı

İçindekiler

Sınır Dışı Kararları ve Ülkeye Giriş Yasakları

Yabancı uyruklu bir kişinin sınır dışı edilmesi deport olarak adlandırılır. Aynı zamanda bu kişilere çoğu zaman beş yıllık süre içinde ülkeye giriş yasağı da verilebilir. Türkiye’de Yabancılar Hukuku ile yabancıların hak ve statüleri korunmaktadır. Ancak bazı durumlarda sınır dışı kararı verilebilir. Bu gibi durumlarda İstanbul hukuk firması ile görüşmek deport yasağının kaldırılmasını veya yürütmenin durdurulmasını sağlayacaktır.

Deport Edilme Sebepleri Nelerdir?

Deport veya  edilme sebebi farklı kriterlere göre düzenlenir. Cezai güvenlik tedbiri veya kolluk güvenlik tedbiri olmak üzere iki farklı başlıkta yabancılar deport edilebilir.

En sık karşılaşılan deport edilme sebepleri şunlardır:

Oturma izni olan yabancının çalışma iznine sahip olmadığı halde ülke içinde bir işe girmesi,
Sahte evlilik yapan yabancıların V70 tahdit koduyla deport edilmesi,
Ülkeye kaçak yollarla veya sahte evrakla giriş yapılması,
Terör örgütü üyeliği, desteği olanlar, örgüt kurucuları ve sempatizanları sınır dışı edilir,
Vize süresi dolan ancak ülkeden çıkış yapmayanlar deport edilir,
Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler,
İkamet izni başvurusu reddedilenler,
2 yıldan daha fazla hapis cezası alanlar,
Ahlaka aykırı eylemde bulunanlar (fuhuş vb.).

Deport kararına (sınır dışı etme kararı) yargı yoluna başvurulabilir mi? 

Deport etme kararı yani deport kararı gerekçeleri de içerecek şekilde hakkında deport kararı verilmiş olan yabancıya veya deport avukatına tebliğ edilir. Yabancı veya deport avukatı, deport kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde idare mahkemesine başvuru yapabilir.

İdare mahkemesine yapılan bu başvuru on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır. Bu başvurunun aynı zamanda yabancı veya yabancının avukatı tarafından deport kararını veren makam da bildirilmesi gerekir. İdare mahkemesi tarafından verilen karar kesindir.
Yargılama süresince yabancının aksi yönde bir talebi olmadıkça yabancı sınır dışı edilmez.

Meşruhatlı Vize Nedir?

Sınır dışı edilen yabancılar meşruhatlı vize işlemleri ile yeniden Türkiye’ye dönebilir. Yabancılar evlilik, tedavi, eğitim vb. sebepleri gerekçe göstererek meşruhatlı vize hakkından faydalanır. Bu hakkını kullanmak isteyen yabancılar gerekli durumu belgeleriyle ispatlamak zorundadır.

Aksi takdirde yapılan başvurular reddedilir.
Terör örgütü üyeliği, kamu düzenini bozma veya halk sağlığını tehdit etme vb. gibi suçlarla deport edilenler hem meşruhatlı vize hem de deport iptali davasından faydalanamayabilir.

Kimler Sınır Dışı Edilmez?

Deport edilme sebepleri doğan veya doğmayan kişiler bazı durumlarda  sınırdışı edilmez. Bu kişilerin sınır dışı edilme kararı doğrudan iptal edilebilir veya belirli dönemlerde kolluk kuvvetlerine bildirim yapması istenir.

Yabancının gönderileceği ülkede ölüm, işkence vb. durumlara maruz kalacağı anlaşılması halinde bu kişiler  deport edilmez. Ayrıca gebeler, çok yaşlı olanlar, cinsel saldırıya maruz kalanlar, psikolojik veya fiziksel şiddete uğrayanların da sınır dışı kararı iptal olabilir.

 Sınırdışı kararları ve ülkeye giriş yasağı ile ilgili sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Deport yani deport süreci sadece bu anlatımdan ibaret olmayıp Türkiye’yi Terke Davet, Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim, Sulh Ceza Hakimine Başvuru, Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi ve diğer süreçler gibi farklı süreçleri de barındırmakta olup deport sürecinin hassas ve zorlu bir süreç olması nedeniyle deport avukatı (deport kaldırma avukatı) tarafından takip edilmesi yabancı açısından faydalı olacaktır.

Yabancılar Hukuku

Hukuk Büromuzca, Türkiye’de bulunan yabancı uyrukluların her türlü hukuki sorununa geniş dil seçenekleriyle pratik ve hızlı çözümler sunulmaktadır.

İkamet İzni ,
Deport İşlemleri,
Oturma İzni,
Çalışma İzni,
İkamet Tezkeresinin,
Türk Vatandaşlığı Kazanma ,
Yabancıların Haklarının Her Türlü İhlali Halinde,
Yabancıların Türkiye’de Mülk Edinmesi ,

 Verdiğimiz Hizmetler

Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler ; hakkında deport  kararı tesis edilen yabancı uyruklu şahsın deport kararına itiraz edilmesi, idari gözetim kararına itiraz edilmesi,  kararının iptali konusunda dava açıldığını gösterir derkenarın İl Göç İdaresine sunulması, İl Göç İdaresindeki işlemlerin yürütülerek yabancının serbest kalmasının sağlanması, yabancı uyruklu kişiyle Geri Gönderme Merkezinde görüşme yapılıp hukuki destek verilmesidir.

Deport Avukatı

Hakkında deport kararı verilen yabancı kişiyi hukuki anlamda temsil eden avukattır. Türkiye’de bulunan yabancı kişi, örneğin vize ihlali yapıyorsa, kanunlara ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunuyorsa, kamu güvenliği veya sağlığı için tehlikeli bir durum arz ediyorsa, kendisine belirli bir amaç için verilmiş vizesini farklı bir sebeple kullanıyorsa hakkında sınır dışı kararı verilebilir.

Hakkında deport kararı verilen kişi kendi uyruk ülkesine veya transit bir ülkeye geri gönderilebilir. Yabancı kişinin uyruk ülkesine geri gönderilmesi kişi hakkında olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple deport avukatı aracılığıyla hukuki destek ve dava süreci ile bilgi almanız hak kaybına uğramamanızı sağlayacaktır.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu avukatları deportkararı verilmiş yabancı kişilere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

error: İçerik korunuyor !!