DANIŞTAY KARARLARI

Şirket Ortağı Hisse Devri Vergi Borcundan Sorumlu Tutulamaz

Şirket Ortağı Hisse Devri Vergi Borcundan Sorumlu Tutulamaz

DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE

Tarih : 27.06.2001

Esas No : 2000/3801

Karar No : 2001/2476

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI HİSSE DEVRİNDEN SONRAKİ DÖNEMLERE AİT VERGİ BORCUNDAN SORUMLU TUTULAMAZ

Limited şirketteki hissesinin tamamını noter tasdikli hisse devir sözleşmesi ile devrettiği ve bu durumun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak tescil ve ilan edildiği hususlarının taraflar arasında ihtilafsız bulunması karşısında,

şirketle hiçbir hukuki bağı kalmayan davacı, hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarından sorumlu tutulamaz.

İstemin Özeti: (…) Akaryakıt Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden tahsil imkanı kalmayan kamu alacağının,

kanuni temsilci sıfatıyla davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrini;

olayda, davacının limited şirketteki hissesinin tamamını noter tasdikli (…) tarihli hisse devir sözleşmesi ile devrettiği ve bu durumun (…) tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak tescil ve ilan edildiği hususlarının taraflar arasında ihtilafsız bulunması karşısında,

şirketle hiçbir hukuki bağı kalmayan davacının,

hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarından sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesi Kararı’nın;

yapılan işlemin yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından,

temyiz isteminin reddine oy birliği ile karar verildi.

Şirket Ortağı Hisse Devri Vergi Borcundan Sorumlu Tutulamaz

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu