Hizmet Tespit Davası | İş Hukuku

Hizmet Tespit Davası | İş Hukuku İŞ KANUNU Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. -Deniz ve hava taşıma işlerinde, -50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, -Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her … Read more

HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR VE NASIL AÇILIR

HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR VE NASIL AÇILIR 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortasız işçi çalıştırılması yasaklanmış ve işverenin bu kurala uymaması halinde yaptırımlar düzenlenmiştir. İşveren, yanında çalıştırmış olduğu işçinin sigortasını yapmazsa işçi hizmet tespit davası açacaktır. Hizmet tespit davası, işveren tarafından çalışmakta olan işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu‘na (SGK) bildirilmediği veya … Read more

İş Hukuku Avukatı İstanbul | İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Avukatı İstanbul | İş Hukuku Davaları 7036 sayılı Kanun kapsamında bazı iş davaları bakımından dava açılmadan önce arabuluculuk siciline kayıtlı arabuluculara başvurulması artık bir zorunluluktur. Arabuluculuk kurumunun dava şartı haline getirilmesiyle bundan sonra arabulucuya başvurulmadan açılacak iş davalarının dava şartı eksikliği sebebiyle usulden reddedileceği anlamına gelmektedir. 7036 Sayılı Kanun’un 3.maddesine göre, işçilik alacakları … Read more

İş Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür

İş Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür 7036 sayılı Kanun kapsamında bazı iş davaları bakımından dava açılmadan önce arabuluculuk siciline kayıtlı arabuluculara başvurulması artık bir zorunluluktur. Arabuluculuk kurumunun dava şartı haline getirilmesiyle bundan sonra arabulucuya başvurulmadan açılacak iş davalarının dava şartı eksikliği sebebiyle usulden reddedileceği anlamına gelmektedir. 7036 Sayılı Kanun’un 3.maddesine göre, işçilik alacakları sebebiyle ve işe … Read more

Hizmet Tespit Davası Kaç Yıl Sürer?

Hizmet Tespit Davası Kaç Yıl Sürer? Hizmet tespiti davası da mahkemenin yoğunluğu ve diğer durumlara göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak 1-2 yıl sürmektedir. Hizmet tespit davası için neler gerekli? Hizmet tespit davasıyla, işçi taraf mahkemeden, davacı işçi ile işveren arasında, belirli bir ücret karşılığı olarak bir iş ilişkisinin mevcut olduğunun tespiti talep edilir. Kimler … Read more

Tespit Davası 2021

Tespit Davası 2021 Tespit davası, mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin var olup olmadığının ya da bir belgenin sahte olup olmadığının tespit edilmesi talebini içeren bir dava türüdür. Maddi olayın tespiti mahkemeden istenemez. Örneğin, kiracının evden çıkıp-çıkmadığının mahkeme yolu ile tespiti istenemez. Kişiler arasında bir hukuki ilişkinin varlığı ya da yokluğu anlamında uyuşmazlık varsa, bu … Read more

Tanıma Avukatı Almanya

Tanıma Avukatı Almanya TANIMA VE TENFİZ NE DEMEKTİR ? Tenfiz ; verildiği ülkeden başka bir ülkede bir mahkeme hükmünün zorla icra etkisini göstermesidir. Tenfiz davasının açılabilmesi ise tanıma davasının şartlarından başka iki şart daha aranmaktadır: Karşılıklılık İlkesi: İki devlet arasında bu konuda bir anlaşma ya da böyle bir anlaşma olmasa dahi fiilen tenfize dair bir … Read more

İstanbul Şirket Avukatı – Şirket Avukatlığı

İstanbul Şirket Avukatı – Şirket Avukatlığı Şirket avukatlığı, bir şirketin kuruluş aşamasından, hizmet verdiği süre zarfında sermaye artırımından, sözleşmelerin hazırlanmasına kadar birçok hukuki konuları kapsayan bir hukuki danışmanlık hizmetidir. Şirket avukatları, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere hizmet vermektedir. Şirket Avukatı Ne Fayda Sağlar? Şirketiniz, ticari hayatını sürdürürken, geleceğe daha sağlam adımlar atmak … Read more

Süre Tutum Dilekçesi Verilmezse Ne Olur ?

Süre Tutum Dilekçesi Verilmezse Ne Olur ? Süre Tutum Dilekçesi Verilmezse, mahkemece yüze karşı okunan kısa karar kesinleşir ve artık o karara karşı kanun yoluna gidilemez. Süre Tutum Dilekçesi İstinaf Dilekçesi Yerine Geçer Mi? Süre Tutum Dilekçesi verilmesiyle birlikte istinaf kanun yolu kullanılmış olur. Kural olarak, tekrar istinaf dilekçesi verilmesi gerekmez ancak, yeni içtihatlar çerçevesinde … Read more

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet Tespiti Davası Hizmet Tespit Davası Hizmet tespit davası kaç yıl geriye gider? Kanun ile düzenlenmiş olan beş yıllık süre hak düşürücü süre olduğundan dava açıldığı tarihten itibaren geriye dönük olarak yalnızca son beş yıllık hizmetin tespiti istenebilmektedir. Hizmet tespit davası kime karşı açılır? İş verene karşı açılır. Önceden Sosyal Güvenlik Kurumu da davalı olarak … Read more

error: İçerik korunuyor !!