TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

İstanbul Şirket Avukatı – Şirket Avukatlığı

İstanbul Şirket Avukatı – Şirket Avukatlığı

Şirket avukatlığı, bir şirketin kuruluş aşamasından, hizmet verdiği süre zarfında sermaye artırımından, sözleşmelerin hazırlanmasına kadar birçok hukuki konuları kapsayan bir hukuki danışmanlık hizmetidir.
Şirket avukatları, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere hizmet vermektedir.

Şirket Avukatı Ne Fayda Sağlar?

Şirketiniz, ticari hayatını sürdürürken, geleceğe daha sağlam adımlar atmak için ticaret hukuku konularında firmanızın ve çalışanlarınızın hakları korumak ve sizleri bilgilendirmek biz avukatların görevidir. Şirket sahipleri veya yöneticileri için bazen karmaşık bir durum oluşturan bu konular, şirket avukatınız ile çözüm bulacak ve hukuki prosedürler yerine getirilecektir. Aynı zamanda şirketinizin bir hukuki danışmanı olacaktır.

Ticaret hukuku oldukça kapsamlıdır. Kanunda yer alan usullerin yerine getirilmesi, süreçlerin takip edilmesi ve hukuki sürecin sonlandırılmasına kadar hukuki konuları şirket avukatınız üstlenir ve size yol gösterir.

Bu süreçte şirket avukatı sadece haklarınızı korumak veya şirket lehine karar vermenin yanı sıra dava sürecinde her iki tarafında haklarını bilerek şirket olarak fazla ödeme yapmanızı da önlemiş olur. Bu konuyu daha iyi anlatmak gerekirse, bir iş davasında şirket avukatının görevi şirketi haklı çıkarmak değildir. Buradaki asıl amaç, işveren ve işçinin hakları bilerek ve koruyarak dava aşamasında çalışana fazla ödeme yapılmasını önlemek amacıyla tedbirler almakta şirket avukatının görevidir.

Şirketler Hukuku Neleri Kapsar?

Şirketler hukuku birçok alanı kapsar. Bu alanların başında kıymet evraklar (çek, bono, poliçe vb.) gelir.

Ticaret kanununa göre düzenlenmiş şirket modelleri şunlardır;

Kolektif şirket,
Komandit şirket,
Anonim şirket,
Limited şirket,
Kooperatif şirketlerdir

Bu şirketlerin tamamı tüzel kişiliğe sahiptir.

Ticaret ve Şirketler Hukukunu Düzenleyen Kurumlar

Ticaret ve şirket hukukunu düzenleyen temel kurum ve kuruluşlar aşağıda listelenmiştir.

Bu kurum ve kuruluşlar anayasa ve yasalar tarafından kendilerine verilen yetkiyi kullanırlar.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı,
Ticaret Bakanlığı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Rekabet Kurumu,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),
Kamu Gözetimi Kurumu,

İstanbul Şirket Avukatı Hizmetleri

Profesyonel bir İstanbul Şirket Avukatı ‘nın ilgilendiği dava türlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü,
Ticari şirketlerin alım ve satımı,
Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri,
Ortaklık sözleşmeleri,
Kıymetli evrak hukuku,
Risk Sermayesi,
Sermaye Piyasaları,
Kredi sözleşmeleri,
Leasing sözleşmeleri,
Gümrük davaları,
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları,
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar,
Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi,

İstanbul Şirket Avukatı Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

Şirket yönetimi,
Haksız rekabet
Uluslararası distribütörlük anlaşmaları,
İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri,
Kredi anlaşmaları,
Tüketicin korunması,
Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri,
Tahviller ve hisse senetleri ile ilgili işlemler,
Yurtdışı alacak takibi,
Yurtdışı yatırım danışmanlığı,
Gümrük işlemlerinin yapılması,
İhracat tahsillerinin denetlenmesi,
İthalat işlemlerinin yapılması,
Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması,
Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler,
Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü,
Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması,
Yabancı dilde yazılan sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi,

İstanbul  Şirket Avukatı ‘nın iyi bir şekilde kavraması ve hakim olması gereken “Ticaret Hukuku’nun” kendi içerisinde bazı bölümleri vardır. Ticaret hukukuyla ilgilenen birisinin ya da bir avukatın ticari işletme, ticaret sicili, tacir, haksız rekabet, ticaret ortaklıkları gibi bazı terimleri iyi bilmesi gerekir. Bu tür kavramlar basit görünse de Ticari Hukuku ve İstanbul Şirket Avukatı için çok önemlidir.

İstanbul Şirket Avukatı ile “Şirketler Hukuku” yapısı gereği bazı alanlarla yakından ilgidir. Örneğin Ticaret Hukuku Şirketler Hukuku ve Borçlar Hukuku alanlarıyla bağlantılıdır. İyi bir İstanbul Şirket Avukatı Şirketler Hukuku yanında aynı zamanda Ticaret ve Borçlar Hukuku alanlarına da hakim olmalıdır.

Ticaret hukukunu ilgilendiren bir kısım davalar şunlardır;

Kıymetli evrak (çek-senet-poliçe) hukukundan kaynaklanan davalar,
Haksız rekabet davaları,
İflas ve iflas erteleme davaları,
Şirketler hukukundan kaynaklanan davalar,
Marka ve patentten kaynaklanan davalar,
Şirketler arası alacak davaları,
Tüketici ile şirketler arasındaki ihtilaflardan kaynaklanan davalar,
Ticari sözleşmelerden kaynaklı davalar,
Ticari işlerden kaynaklanan tespit davaları,
Ticari işlerden kaynaklanan tazminat davaları,

ŞİRKETLER HUKUKU VE İSTANBUL ŞİRKET AVUKATI

Şirketlere danışmanlık hizmetleri,
Ticari sözleşmeler,
Ticari görüşmeler ve uzlaştırma,
Şirket kuruluş ve işleyişleri,
Sermaye artırımı ve azaltımları,
Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması,
Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Gerekli başvuruların yapılması, (resmi mercilere), işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi

Şirketler Hukuku

İstanbul Şirket Avukatı “Şirketler Hukuku” kapsamında aşağıdaki konularla ilgilenir:

Şirket danışmanlık ve icra-İflas işleri,,
Şirket kurulumu, sermaye artırımı-indirimi,
Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık,
Şirket genel kurul toplantıları yapma,
İstanbul Şirket Avukatı ve Ticaret Hukuku avukatı, ulusal ve uluslararası ticari faaliyetlerle ilgili konularla ilgilenir. Ticari Avukat ve İstanbul Şirket Avukatı terimlerinin ikisi de kullanılır çünkü ticaret ve şirketler iç içedir. Dolayısıyla ticaretin sıklıkla şirketler tarafından geniş çaplı olarak gerçekleştiriliyor oluşu, ticaret-şirket avukatının varlığını gerekli kılmıştır.

İstanbul Şirket Avukatı ve ticaret hukuku, hukukla ticaretin arasındaki bağ sonucu gelişmiştir. Tek bir kişi veya bir kuruluş olması fark etmeksizin İstanbul Şirket Avukatı ticari veya içinde ekonomiyle ilgili konuların olduğu davalarla ilgilenir.

İstanbul Şirket Avukatı Neden Önemlidir?

Bir şirketin kuruluş aşamasından tasfiyesine kadar, uluslararası ticarette yaşadığı sorunlarda İstanbul Şirket Avukatı birçok anlamda yardımcı olacaktır. Farklı şirket tiplerinin kurulma aşamasında farklı prosedürler gerekir ve bu yüzden şirketler kuruluş aşamasında da İstanbul Şirket Avukatı danışmanlık hizmeti almalıdır. Dolayısıyla hukuka uygun olarak prosedürlerin tam anlamıyla gerçekleştirilmesinde alanında uzman bir avukata her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

İstanbul Şirket Avukatı – Şirket Avukatlığı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu