Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul

Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul Uluslararası Hukukun Konusu ve İçeriği Nedir? Devletlerarası ilişkilerin gelişimi uluslararası hukuka ilişkin açık ve aydınlatıcı bir tanım yapmayı zorlaştırmaktadır. Devletler doğa bilimlerindeki ve teknolojideki gelişmeye paralel pek çok konuda işbirliği yapma ihtiyacı hissetmekte, bu amaçla uluslararası örgütler kurmaktadır. Yine pek çok sorun ulusal düzeyde çözülmemekte, devlet faaliyetleri ülke topraklarını aşabilmektedir. İletişim, … Read more

Yabancıların Türkiye’den Sınır Dışı (Deport) Edilme

Yabancıların Türkiye’den Sınır Dışı (Deport) Edilme Yabancıların Türkiye’den Sınır Dışı (Deport) Edilme Kararına Karşı İdare mahkemesine başvuru ve özellikleri: Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme (deport) kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran yabancı, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan … Read more

Nafaka Ve Velayet Davaları

Nafaka Ve Velayet Davaları Nafaka avukatı olabilmek için hukuk fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamış olmak öncelikli kriterdir. İstanbul’da Nafaka avukatı olmak için Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bulunan İstanbul Barosu’na kayıtlı olunması ve fiili olarak avukatlık yapılması gerekir. Tüm bu kriterler sağlandıktan sonra Nafaka avukatı olmak isteyen bir avukat fiilen bu … Read more

Tanıma ve Tenfiz

Tanıma ve Tenfiz Tanıma ve tenfiz farklı kavramlardır. Tanıma sonucunda kararın hukuki sonuçları tanıyan mahkemece de geçerli hale gelmektedir. İlamın kesin hüküm ve kesin delil olarak Türkiye’de kabul edilmiş olmasına tanıma denir. Tenfiz ise icra anlamına gelmektedir. Bir hüküm icra edilebilir nitelikte bir hükümse tenfiz talep edilmesi gerekmektedir. Ancak sadece kesin hüküm ya da kesin … Read more

Tanıma Avukatı Fransa

Tanıma Avukatı Fransa TANIMA VE TENFİZ NE DEMEKTİR ? Tenfiz ; verildiği ülkeden başka bir ülkede bir mahkeme hükmünün zorla icra etkisini göstermesidir. Tenfiz davasının açılabilmesi ise tanıma davasının şartlarından başka iki şart daha aranmaktadır: Karşılıklılık İlkesi: İki devlet arasında bu konuda bir anlaşma ya da böyle bir anlaşma olmasa dahi fiilen tenfize dair bir … Read more

Uluslararası Hukuk Avukatı – Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk Avukatı – Uluslararası Hukuk İstanbul’da faaliyet gösteren Asal Hukuk Danışmanlık büromuz uluslararası hukuk mücadelelerinde avukatlık hizmeti vermektedir. Hukuk büromuzun uluslararası hukuk hizmetleri arasında vatandaşlık hukuku, oturma izni, tanıma ve tenfiz davaları, uluslararası ticaret hukuku, göçmenlik ve yabancı vatandaşlık gibi birçok hizmet konuları yer almaktadır. Uluslararası hukuk işlemlerinde, göçmenlik ve vatandaşlık işlemlerinde ya da … Read more

Soykırım Ne Demek

Soykırım Ne Demek Soykırım, bir grubun varlığını ortadan kaldırma amacıyla gruplara karşı işlenen şiddet içeren suçlara karşılık gelen çok özel bir terimdir. İnsan hakları, ABD Haklar Bildirgesi ya da 1948 Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi‘nde görüldüğü üzere, bireylerin haklarıyla ilgilidir. Soykırımın Hukuki Tanımı Birleşmiş Milletler’in 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre bir … Read more

Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk Uluslararası hukukun bu hukuk düzeninin süjeleri olarak kabul ettiği söz konusu kişiler arasındaki ilişkileri düzenlediğini söylemek mümkündür. Uluslararası hukuk ile uluslararası özel hukuku (devletler hususi hukuku) birbirleri ile karıştırmamak gerekir. Ulusal hukuk ne demek? Ulusal Hukuk devletlerin egemenliği altında yaşayan insanların aralarındaki ilişkiyi ve insanların devletlerle olan ilişkisini düzenler. İki sistem arasında çıkan çatışmada Ulusal Hukuk üstündür görüşü Dualist teori olarak adlandırılmaktadır, Uluslararası Hukuk üstündür … Read more

Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul Zeytinburnu

Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul Zeytinburnu     Uluslararası hukuk avukatı, uluslararası hukuk alanına giren konularda ihtisas yapmış ve bu konuda deneyim kazanmış olan avukattır. Uluslararası özel hukuk ise bireylerin veya şirketlerin hem birbirleriyle hem de diğer ülkelerin hukuk kaideleriyle olan hukuki ilişkilerini düzenler. Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul Zeytinburnu Uluslararası Hukuk Uluslararası hukuk alanında büromuzun avukatları … Read more

Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul Üsküdar

Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul Üsküdar   Uluslararası hukuk avukatı, uluslararası hukuk alanına giren konularda ihtisas yapmış ve bu konuda deneyim kazanmış olan avukattır. Uluslararası özel hukuk ise bireylerin veya şirketlerin hem birbirleriyle hem de diğer ülkelerin hukuk kaideleriyle olan hukuki ilişkilerini düzenler. Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul Üsküdar Uluslararası Hukuk Uluslararası hukuk alanında büromuzun avukatları özellikle … Read more

error: İçerik korunuyor !!